Ülisuur
Suur
Keskmine (tavaline)
Regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu

Regionaalhaigla ja Pärnu Haigla sõlmisid koostöölepingu vereloomehaiguste raviks

10.11.2017

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja AS Pärnu Haigla sõlmisid 10. novembril vereloomehaiguste ravi ehk hematoloogia alase koostöölepingu. Lepingu eesmärgiks on koostöö tihendamine hematoloogilisete diagnoosidega patsientide ravi osas. Seeläbi saavad osapooled parandada kvalifitseeritud ravi kättesaadavust Pärnu Haigla teeninduspiirkonna hematoloogiliste diagnoosidega patsientidele.
„Eesti haiglamaastikul on esmatähtis sisuline ja probleemidele lahendusi otsiv koostöö,“ ütles Regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu ja lisas: „Pärnu Haigla on meie jaoks oluline partner ja mul on hea meel, et teeme süsteemset koostööd hematoloogia vallas.“
„Tõhusamast koostööst Regionaalhaigla spetsialistidega  võidavad Pärnumaa patsiendid kindlasti, “ lisas Pärnu Haigla juhatuse esimees Urmas Sule. Haiglatevaheline koostööleping avab võimaluse tihedaks koostööks hematoloogilise ravi alal, hõlmates ravi nii Pärnu Haiglas kui tuge Regionaalhaigla eriarstide ja hematoloogilise konsiiliumi poolt.
Regionaalhaigla ja Pärnu Haigla on varem sarnast koostööd teinud keemiaravi alal ja see on end õigustanud. „Uus koostööprojekt süvendab väga head ja sisulist koostööd,“ ütles Peedu. Leping  võib olla avasammuks ka muudes  valdkondades, mida partnerid vajalikuks ja võimalikuks peavad.