Haiglaapteegi meeskond, juhtaudiitor Reet Ruuto ning kvaliteedisüsteemide talituse juhataja Raul Ratasep viimase auditi päeva lõpus.

Regionaalhaigla haiglaapteegi kvaliteedisüsteem läbis edukalt sertifitseerimise

02.01.2019

Haiglaapteegi kvaliteedisüsteem läbis eelmisel aastal edukalt mitmed sertifitseerimisauditid, mille tulemusena väljastati apteegile detsembri viimastel päevadel kvaliteedijuhtimise standardi ISO9001:2015 sertifikaat. Apteegi põhi- ja tugiprotsesside hindamise viis läbi rahvusvaheline sertifitseerimisorganisatsioon Bureau Veritas. 

Väljastatud sertifikaat on kinnitus meie panusest apteegiteenuse kvaliteeti, selle pidevasse parendamisesse ning soovist olla lähemal haigla sisestele ja välistele partneritele.
Apteegi juhataja asetäitja Marko Urbala: „Meie apteegi ja haiglafarmaatsia jaoks tervikuna on tegemist märgilise sündmusega- oleme esimene haiglaapteek Eestis, kes on oma kvaliteedisüsteemi kujundanud ja selle vastavust hinnanud asjakohasele standardile. Regionaalhaigla apteegi kvaliteedisüsteem on üles ehitatud lähtuvalt tervikliku kvaliteedijuhtimise põhimõtetest, kuhu on integreeritud riiklikud ravimite käitlemist korraldavad regulatsioonid ning ISO9001 kvaliteedijuhtimise standardi põhimõtted. Oluline on mainida, et tegemist on ajas orgaaniliselt arendatud kvaliteedisüsteemiga, milles on suurem või väiksem panus kõikidel apteegi töötajatel.“

Haigla ülemarst prof Peep Talving tunnustas haiglaapteeki eduka akrediteerimise ning kogu pikaajalise ja tõsise töö eest selle saavutamisel, õnnitledes ühtasi haiglapteegi juhataja asetäitjat, vaneproviisor Marko Urbalat haiglapteekide erialseltsi juhiks valimise puhul.

Regionaalhaigla haiglaapteek on ülemarsti vastutusalasse kuuluv meditsiiniline teenistus, mille töö eesmärgiks on tagada haigla struktuurüksustele ja koostööpartneritele efektiivsed, kvaliteetsed ja ohutud ravimid ning ravimialane piisav, tõenduspõhine ja asjakohane informatsioon ja nõustamine.