Professor Sergei Nazarenko

Regionaalhaigla Grand Man 2018 on professor Sergei Nazarenko

05.11.2018

Põhja-Eesti Regionaalhaigla auväärseima tunnustuse Grand Man tiitli pälvis sel aastal nukleaarmeditsiini osakonna juhataja, tunnustatud erialaspetsialist, tänapäevase radioloogia ja nukleaarmeditsiini arendajaid Eestis prof Sergei Nazarenko.

Grand Man või Grand Lady on tiitel, millega antakse auväärsele arstile haigla elutööpreemia tunnustusena pika, viljaka ja tänuväärse töö eest. Tunnustust tähistav klaasskulptuur antakse pidulikult üle Regionaalhaigla aastalõpupeol 6. detsembril.

„Prof Nazarenko panus haigla arengusse arstina ja juhatuse liikmena on olnud silmapaistev,“ ütles Regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu. Sel aastal tähistatakse Grand Man tunnustuse üleandmist varasemast erinevalt – prof Nazarenko ettepanekul suunatakse tunnustusõhtu korraldamiseks mõeldud rahasumma Noore Arsti Stipendiumi fondi täienduseks. „Mind on kutsutud visionääriks, sest olen alati oluliseks pidanud tulevikku vaatamist ja noortele arenguvõimaluste loomist. Usun siiralt, et see lisarahastus aitab kaasa meie tervishoiu paremaks muutmisele,“ ütles prof Nazarenko. Noore Arsti Stipendium antakse välja 2019. a kevadel.

„Grand Man tiitel, millest teavitamine toimub vahetult enne rahvusvahelist radioloogia päeva, on mu elus kolmas kõrge tunnustus, mis lisandub mu keskkooli kuldmedali ja cum laude ülikoolidiplomi kõrvale. Mulle on suureks auks saada Grand Man tiitel Balti riikide juubeliaastal, sest oleme pidanud tänapäevast molekulaarkuvamist ja isotoopravi oma valdkonna sünnipäevakingiks Eestile. Mõni päev pärast Eesti Vabariigi juubelisünnipäeva kingiti mulle teistkordne vanaisaks saamine, kusjuures isaks saamine kingiti mulle Riias, mis elab hetkel Läti Vabariigi juubeli tipphetkede ootuses,“ lisas prof Nazarenko.

Prof Sergei Nazarenko on mitmekülgsete teadmiste ja kogemustega, tema oskused rajanevad kliinilise nukleaarmeditsiini ja kardioloogia alasel spetsialiseerumisel ning molekulaarbioloogia alasel õppel, põhjalikul erialasel enesearendusel Rootsi ja Saksamaa ülikoolihaiglates, aga samuti diagnostika- ja ravitöö interdistsiplinaarsel juhtimisel ning radioloogia, laborimeditsiini, hüpertensioloogia, kindlustusmeditsiini ja kvaliteediohje alasel tegevusel. Prof Nazarenko on meditsiinikandidaat (MD PhD) kardioloogia ja radioloogia erialal (1985. a), talle on omistatud kõrgem kvalifikatsioonikategooria radioloogias ning esimene kvalifikatsioonikategooria kardioloogias. Ta on kvalifitseeritud kiirgusekspert, Euroopa EURATOM lepingu artikkel 31 ekspertrühma liige ja  Euroopa hüpertensiooni spetsialist. 

 

Aastatel 2008-2013 korraldas prof Nazarenko Regionaalhaigla juhatuse liikme - ülemarstina haigla ravitööd ning teadus- ja arendustegevust. Ta on tänapäevase ühtse multidistsiplinaarse aktiivravi linnaku loojaid Mustamäe korpuses, aga samuti palliatiivravi kui profülaktikat ja aktiivravi täiendava arstiabi valdkonna edendajaid.  Varem töötas ta Regionaalhaigla diagnostikakliiniku juhatajana. Alates 1992. aastast on põhitöö kõrval tegelenud regulaarse õpetamisega Tartu Ülikoolis, juhendades nukleaarmeditsiini alast residendiõpet ning Tallinna Tehnikaülikoolis biomeditsiinitehnika ja tervisetehnoloogiate valdkonnas, mh juhendades nukleaarmeditsiini alast doktoriõpet. Ta on PET/KT ja mitmete isotoopravi meetodite esmateostajaid Baltikumis ning tänapäevase hüpertensioloogia ja erialaste kvaliteedisüsteemide maaletoojaid Eestis. Ta on iga-aastaste interdistsiplinaarsete koostööseminaride kontseptsiooni autor ja korraldajaid.

Enne Regionaalhaiglasse tulekut töötas dr Nazarenko 1984–2002 Tallinna Keskhaiglas radioloogina, isotoopdiagnostika osakonna juhatajana, sisehaiguste kliiniku juhataja kohusetäitjana, radioloogia osakonna ja radioloogia kliiniku juhatajana ning juhtis Eesti Vererõhukeskuse tegevust. Aastatel 1991-1992 oli ta iseseisvuse taastanud Eestis kliinikute kontseptsiooni väljatöötajaid ja ellurakendajaid. Aastatel 1992-1996 oli ta Tallinna linna peaterapeut. 1991–1995 oli dr Nazarenko Tallinna Pedagoogikaülikooli dotsent.

 

Prof Nazarenko on Eesti Radioloogia Ühingu asutajaliige, Eesti Nukleaarmeditsiini Seltsi asutajaliige, Balti Nukleaarmeditsiini Assotsiatsiooni asutajaliige, Eesti Biomeditsiinitehnika ja Meditsiinifüüsika Ühingu asutajaliige, Eesti Hüpertensiooni Ühingu asutajaliige, Soome Nukleaarmeditsiini Ühingu auliige, Balti Ateroskleroosi Ühingu liige, Eesti Laborimeditsiini Ühingu liige, Eesti Kardioloogide Seltsi liige ja  sotsiaalministeeriumi kliinilis-konsultatiivsete erialade nõunik.  Ta on olnud Eesti Haigekassa nõukogu liige, Euroopa Radioloogide Assotsiatsiooni juhtimisküsimuste komisjoni liige ja täitnud mitmeid muid olulisi ühiskondlikke rolle. Ta on korraldanud rahvusvahelist täiendõpet Tallinnas koostöös Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuri, Euroopa Komisjoni, Euroopa Radioloogia Kooliga ja Euroopa Nukleaarmeditsiini Kooliga. Ta osalenud mitmetel välismissioonidel Rahvusvahelise Aatomienergia Agentuuri eksperdina.

 

Alates 2003. aastast tunnustab Põhja-Eesti Regionaalhaigla igal aastal ühte arsti silmapaistva tegevuse ning suurte teenete eest oma eriala arendamisel tiitliga Grand Man/ Grand Lady. Eelnevatel aastatel on selle tiitli saanud dr Toomas-Andres Sulling (2003), dr Siiri-Mai Hanstein (2004), dr Enn Jõeste (2005), dr Ants Vaar (2006), dr Helle Mägi (2007), dr Aime Kangur (2008), dr Sirje Siim (2009), dr Agu Lipping (2010), dr Eldur Annus (2011), dr Andres Ellamaa (2012), dr Kalle Põder (2013), dr Jaan Tepp (2014), dr Ants Kass (2015), dr Viktor Sergejev (2016) ja dr Riina Kütner (2017).