Joint Commission koolitus

Regionaalhaigla arendab kvaliteedijuhtimist

13.05.2019

Alates 8. maist viibivad Regionaalhaiglas neli Joint Commission (JCI) esindajat, et läbi viia esialgne uuring haigla akrediteerimisvalmiduse kohta.  Regionaalhaigla soovib parandada kvaliteedijuhtimise võimekust, keskendudes eelkõige patsiendi ohutuse ja kvaliteedi parendamise tõstmisele, Regionaalhaigla pikaajaliseks eesmärgiks on saavutada vastavus Joint Commission International (JCI) rahvusvahelistele kvaliteedinõuetele.

Uuringu käigus kohtuvad JCI esindajad meie arstide, õendusjuhtide, õdede ja teiste töötajatega, töö toimub intervjuude vormis. Aktiivne külastusaeg kestab kuni 17. maini, uuringu ja ringkäikude tulemusel annavad JCI esindajad parendustegevuste soovitused 20. ja 21. mail. Kvaliteedisüsteemide talituse juhataja Raul Ratasepa sõnul on JCI esindajate külastus haiglale unikaalne õppimisvõimalus. " JCI esindajad annavad suuna uutele arendustegevustele ja  töökorralduse parendamisele."

Enne uuringu läbiviimist toimus Regionaalhaiglas 2-päevane koolitus, kus tutvustati, millised on haigla tegevustele kohalduvad kvaliteedinõuded ning kuidas uuringut läbi viiakse. Koolitusel osales 108 Regionaalhaigla töötajat (arstid, kliinikute ja keskuste juhid, õendusjuhid ja tugiteenistuste töötajad). 

Regionaalhaigla kvaliteedijuhtimise projekti rahastatakse „Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava 2014–2020“ prioriteetse suuna 12 „Haldusvõimekus“ meetme nr 12.1 “Riigi võimekuse tõstmine inimressursside arendamise ja institutsionaalse suutlikkuse parendamise kaudu“ meetme tegevusest 12.1.3 „Institutsionaalse ja organisatsioonide võimekuse tõstmine“.