Regionaalhaigla

Regionaalhaigla alustas süsinikujalajälje kaardistamisega

12.01.2021

2021. aasta alguses alustas Regionaalhaigla oma süsinikujalajälje hindamisraamistiku koostamise ja aastase süsinikujalajälje arvutamisega.

Regionaalhaigla haldusteenistuse juhataja Tõnu Talisaineni sõnul on selle tegevuse siht tuvastada suurimat mõju omavad keskkonnaaspektid ja raviteenuste kvaliteeti mitte mõjutavad suurimad keskkonnamõju vähendamist võimaldavad keskkonnaaspektid. „Süsinikujalajälje kaardistamise tulemusel saame koostada tegevuskava, missuguste protsesside ja tegevuste kaudu saab Regionaalhaigla oma otsest ja kaudset süsinikujalajälge vähendada,“ lisas Talisainen.    

Eestis, tervishoius võime tõenäoliselt kogeda, et

  • seoses Läänemere ja siseveekogude veetemperatuuri tõusuga suureneb hepatiidi ja närvitoksiinidega kokkupuute oht;
  • allergeensete taimede levialade paiknemine ja õitseaeg võivad kutsuda esile ajutisi allergiasümptomite muudatusi;
  • ekstreemsed ilmastikuolud võivad põhjustada otsest mõju tervisele;
  • kuumad suved võivad põhjustada kuumarabanduste tekke sagenemist;
  • üleujutused võivad mõjutada joogivee kvaliteeti.

Haigla töö sõltub ka kõigest muust:

  • oleme mõjutatud kliimamuutuste mõjust transpordile ja taristutele (suur sademete hulk ja üleujutused kahjustavad teede struktuure, olemasolevad äravoolusüsteemid ei pruugi katta suurenenud sademete hulgast ning üleujutustest tingitud vajadusi);
  • oleme mõjutatud kliimamuutuste mõjul toimuvatest muudatustest toorainete kättesaadavusest;
  • oleme mõjutatud logistikasektori tegevusest – logistika võib keerulisemate liiklemistingimuste tõttu muutuda raskemaks;
  • hoonete jahutamisvajaduse tõttu võib energiavajadus suveperioodidel kasvada;

Selleks, et avaldada kliimamuutustele mingitki mõju, on vajalik iga organisatsiooni ja iga üksikisiku panus. Nii on paljud organisatsioonid maailmas ja Eestis alustanud oma tegevuseesmärkide Pariisi kliimaleppe kokkulepetega kohaseks viimist ja sama sihi on võtnud ka Regionaalhaigla. Näitena teiste haiglate kohta seadis  NHS (United Kingdom National Health Service) eesmärgiks vähendada haiglate tegevusest tulenevaid otseseid heitmeid aastaks 2028 80%, lõppeesmärgiga olla süsinikneutraalne aastaks 2040. Tarneahelast tulenevate kaudsete heitmete osas on kava vähendada süsinikujalajälge 80% aastaks 2036 ning saavutada süsinikuneutraalsus aastaks 2045. Loe rohkem siit.