Programm "Kainem ja tervem Eesti"

ESF logo
Austatud patsiendid, kes soovivaid saada „Kainem ja tervem Eesti“ raames tervishoiuteenuseid

Tulenevalt riigis kehtestatud eriolukorrast ja soovides hoida meie kõigi tervist, teeme ajutiselt kaugvastuvõtte suheldes patsientidega telefoni või veebi teel, mille kohta palume eelnevalt patsiendi nõusoleku.

Registratuuris vastuvõtule registreerumisel andke kindlasti palun kohe teada, missugust suhtluskanalit soovite kasutada. Meie spetsialist võtab vastuvõtuks kokkulepitud ajal Teiega ühendust. Kui patsiendi seisund vajab siiski silmast silma kohtumist, lepitakse selles eraldi kokku.

Kui teie ravi juhtiv õde ei ole veel teiega ühendust võtnud siis andke palun sellest teada kte@regionaalhaigla.ee kindlasti märkides ära oma nimi, isikukood, telefoninumber ja eposti aadress, mille kaudu teiega ühendust saab. Samal aadressil saate esitada ka muud küsimused, mis puudutavad alkoholitarvitamise häire ravi Põhja-Eesti Regionaalhaigla psühhiaatriakliinikus.

Kainem ja tervem Eesti“ on programm, mille üheks osaks on alkoholitarvitamise häire ravi teenuse osutamine.

Alkoholitarvitamise häire ravi on mõeldud inimestele, kes on sattunud alkoholi tõttu raskustesse ning soovivad ise tarvitamist vähendada. Siia alla kuuluvad nii liigjoomine, tsüklid ja tugev füüsiline sõltuvus, kui ka igapäevane joomine (sh „tipsutamine”), mis segab tavapärast elu ja tegevust. Ravi alustamisel võib eesmärk olla kainuse kõrval ka kontrolli saavutamine tarvitatavate koguste ja sageduse üle. Alkoholitarvitamise häire ravi hõlmab erinevaid tervishoiuteenuseid, mida osutatakse patsiendi seisundist lähtuvalt. Raviprotsess kestab keskmiselt 6–12 kuud. Hoolimata esineda võivatest tagasilangustest tuleks ravi jätkata. Ravi osutamisel lähtutakse astmelise ravi mudelist vastavalt patsiendi vajadustele ja tervislikule seisundile. Ravimeeskonda kuuluvad erinevate valdkondade spetsialistid.

Ravi alustamisel viib vaimse tervise õde läbi esmane hindamise sobivate sekkumiste planeerimiseks. Ravi võib sisaldada nõustamisi erinevate spetsialistide poolt, psühhoteraapiat ja patsiendi õpetust. Raviprotsessi kaasatakse võimalusel ja patsiendi nõusolekul lähedased, et patsienti toetada. Kuritarvitajate ja sõltlaste lähedastele pakutakse nõustamist ka juhul kui lähedane ei ole ise ravil.

Alkoholitarvitamise häire raviteenuste saamiseks tuleb ennast registreeruda telefonil  617 2623 või 617 2644 (esmaspäevast kuni reedeni 8.30–17.00). 

Ravile tulekuks ei ole vaja saatekirja. Teenust saavad nii ravikindlustatud kui ravikindlustamata isikud alates 18. eluaastast. Teenus on tasuta (v.a ravimid, mille eest tuleb ise maksta). Vastuvõtuaega broneerides palume mainida, et soovitakse saada teenuseid programmi "Kainem ja tervem Eesti" raames. Raviteenuseid ei osutata joobes inimestele.

Programmi „Kainem ja tervem Eesti“ rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist eesmärgiga parandada alkoholi liigtarvitamise ennetamiseks ja raviks vajalike tervishoiu- ja tugiteenuste kättesaadavust ja kvaliteeti ning pakkuda varajase avastamise ja nõustamise ning raviteenuseid.

Lisainfot programmi „Kainem ja tervem Eesti“ kohta leiab veebilehelt www.tai.ee/kte.