ErikaSaluveer.jpg

Presidendi teenetemärgi pälvisid dr Saluveer ja dr Kullaste

29.01.2020

Eesti president Kersti Kaljulaid annab vabariigi aastapäeva eel riigi teenetemärgid 114 inimesele, kelle seas on seekord ka kaks Regionaalhaigla arsti: psühhiaater dr Erika Saluveer ja verekeskuse vanemarst dr Riin Kullaste. Teenetemärgi pälvisid ka kaks Regionaalhaigla veredoonorit: Konstantin Borzenkov ja Joosep Vaikma.

„Meil on hea meel, et president on taas märganud tunnustada tervishoius olulisi teemasid ja inimesi,“ ütles Regionaalhaigla ülemarst prof Peep Talving ning lisas: „Vaimne tervis on ühiskonnas aina olulisema kaaluga ja verekeskus on kõikide haiglate toimimise tugi. Õnnitlen häid kolleege dr Saluveeri ja dr Kullastet!“

Dr Erika Saluveer on viimase kahe kümnendi jooksul olnud Eesti psühhiaatrias esmaste psühhooside integratiivse ravikäsitluse eestvedaja, eestkõneleja ja valdkonna spetsialistide koolitaja, tuues nii ravitöös kui ka koolituses psühholoogilise ja sotsiaalse abi võrdväärsena bioloogilise kõrvale. Dr Saluveer on alates 1999. aastast juhtinud Regionaalhaigla psühhiaatriakliiniku esmaste psühhooside integratiivravi meeskonda, mis osutab nii ambulatoorset, päevastatsionaarset kui ka statsionaarset abi esmase psühhoosiga haigestunud noortele.

Dr Saluveeri ja tema meeskonna poolt Eestis kaks aastakümmet tagasi kasutusele võetud esmaste psühhooside integratiivravi on Põhjamaadest, eelkõige Taanist alguse saanud ravikäsitlus. Esimest korda psühhoosi haigestunud noorte inimese ümber moodustatakse erinevatest vaimse tervise spetsialistidest meeskond – psühhiaater, kliiniline psühholoog, vaimse tervise õde, erinevad terapeudid ja sotsiaaltöötajad – ning kohe kaasatakse haigestunud isiku pereliikmed või teised olulised lähedased, samuti kohaliku omavalitsuse rehabilitatsioonimeeskond. Eesmärk on võimalikult kiiresti ja ühiselt tagada kiirem tervenemine ja sotsiaalne rehabiliteerumine ning vähendada korduvhaigestumust.

Dr Riin Kullaste vereteenistusalased teadmised ja sihipärane tegutsemine on olnud väga tähtsad Regionaalhaigla verekeskuse arendamisel. Tema eestvedamisel on viidud ellu olulised arendused ja uuendused, näiteks verekogumine Doonori foorumis, infosüsteemi e-doonor kasutusele võtmine, veregruppide genotüpiseerimise molekulaarsete meetodite rakendamine ning erütrotsüütide suspensiooni 100% filtreerimine jpm.

 

Dr Riin Kullaste on olnud Eesti Tranfusioonmeditsiini Seltsi juhatuse aktiivne liige ja Eesti Laborimeditsiini Ühingu liige. Ta on järjepidevalt panustanud seaduste ja nende alamaktide koostamisse ning tema eestvedamisel on välja töötatud verekomponentide kasutamise ravijuhis. Ta on koostanud doonorluse õppematerjali koolidele, millest eelmise aasta lõpul valmis ka e-õpik. Riin Kullaste on teinud tõhusat erialast koostööd Eesti Haigekassa ja ravimiametiga. Ta on aktiivne rahvusvahelise koostöö organiseerija ja koolituste korraldaja, kuuludes ka Rahvusvahelisse Vereülekande Seltsi ja Euroopa Vere Allianssi ning olnud viimased üheksa aastat Eesti esindaja Euroopa Nõukogu Vere Juhtkomitees.