Prealbumiin

Prealbumiin plasmas (P-PreAlb)

Põhja-Eesti regionaalhaigla laboratooriumi automaatliini labor
Telefonid: 617 1027; 617 1661

 

Üldiseloomustus

Prealbumiin on maksarakkudes sünteesitav valk, mis seob ja transpordib madala molekulkaaluga retinooli siduvaid valke, vältimaks nende eritumist glomerulaarfiltratsiooni teel. Prealbumiin seob ja transpordib ka T4. Prealbumiini poolestusaeg on 2 päeva, mistõttu kontsentratsiooni vähenemine on varane maksapuudulikkuse marker. Samuti näitab ta toiduga saadava valgu defitsiiti. Viimast omadust kasutatakse toiduga saadava valgukoguse hindamiseks. Prealbumiin kuulub ägeda faasi valkude hulka, põletiku korral tema hulk väheneb. Viimast tuleb arvesse võtta, kui kasutada markerit toitumise hindamises.

Füsioloogiliselt ulatub tervete vastsündinute prealbumiini hulk pooleni täiskasvanu omast, prealbumiini hulk suureneb puberteedieas (eriti poistel) ja väheneb alates 50 eluaastast.

 

Näidustused

  • Maksapuudulikkuse hindamine
  • Adekvaatse valgukoguse arvestamine kliinilises toitmises

 

Referentsvahemikud1,3

<15 p           <0,11 g/L
15 p  -1 a    0,04 - 0,24 g/L
1 - 5 a          0,11 - 0,23 g/L
5 - 13 a        0,13 - 0,26 g/L
13  - 16 a     0,17 - 0,31 g/L                                                                                                                                                                

16 - 19 a      0,16 - 0,33 g/L                                                                                                                                                               

> 19 a          0,2 - 0,4 g/L

 

Kliiniline tõlgendus

Vähenenud väärtus

  • Maksapuudulikkus (maksatsirroos)
  • Vaegtoitumus valgu osakaalu vähenemisega toidus
  • Suurenenud valgukaotusega seotud seisundid (neerupuudulikkus, seedetrakti imendumishäired)
  • Põletik

 

Proovi-/uuringumaterjal

Veniveri/seerum

Proovianum

Geeliga CAT katsuti (kollane kork)

Uuringumaterjali säilivusaeg, -temperatuur jt transpordi tingimused

20-25 oC 3 päeva

2-8 oC 6 kuud

-20 oC 1 aasta

Teostamise sagedus

24 h

Mõõtemeetod

immunoturbidimeetria

HK kood

66124

 

Kirjandus

1. PREA, 2019-03, V 11.0 English Roche Diagnostics.

2. Burtis C.A., Ashwood E.R., Bruns D.E. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diadnostics, 5th ed. Elsevier inc, 2012, 526-527.

3. CALIPER Pediatric Reference Database, cobas 6000;397-399 https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/10408363.2017.1379945?needAccess=true

 

Koostanud Marge Kütt, laboriarst, laboratooriumi juhataja

Muudetud 20.04.2021

Laboriuuringute valdkond