Porfüüria uuringud

Porfobilinogeen uriinis/ööpäevases uriinis (sõeluuring) (U/dU-PBG (sõeluuring)),

Porfobilinogeeni ja kreatiniini suhe uriinis (U-PBG/U-Crea)

Porfobilinogeen uriinis/ööpäevases uriinis (dU-PBG),

Delta-aminolevuliinhape uriinis (U-DALA/U-Crea)

Delta-aminolevuliinhape ööpäevases uriinis (dU-DALA), 

Üldporfüriinid uriinis/ööpäevases uriinis (U/dU-Porph),

Porfüriinid uriinis/ööpäevases uriinis HPLC meetodiga (U/dU-Porphyrins (HPLC))

 

Põhja-Eesti regionaalhaigla laboratooriumi kliinilise keemia labor

Telefonid 6171661

 

Üldiseloomustus

 

Porfüüria on harva esinev pärilik metaboolne häire, mille erinevad vormid on enamasti seotud heemi biosünteesil osalevate ensüümide osalise või täieliku aktiivsuse langusega.  Kliiniliselt avalduvad nad neurovistseraalse- või/ja nahasümptomitega,  mis on tingitud heemi metabolismi eri etappidel tekkinud vahemetaboliitide kuhjumisest erinevates kudedes.

Porfüriinide metabolismi häirega sarnane seisund võib tekkida ka sekundaarselt, näiteks maksahaiguse tüsistusena hemokromatoosi või viirushepatiidi korral.

Sümptomid on ebaspetsiifilised, esinevad ägedad ja nn kroonilised vormid. 

Ägedatele vormidele on iseloomulikud ägedad neurovistseraalsed hood, kus muuhulgas domineerib kõhuvalu ning psüühikahäired. Hormonaalse staatuse muutused, stress, infektsioon, nälgimine ning alkohol ja mõned ravimid võivad provotseerida ägedat atakki.

Kroonilistele vormidele on iseloomulik naha fotosensibilisatsioonist tekkinud nahakahjustused  erosioonide ja villide näol, mis võivad progresseeruda kuni naha nekrotiseerumiseni.

 

Näidustused

U-PBG (sõeluuring) – ägeda porfüüria välistamine haigushoo ajal

Kolme uuringu kompleks (U-PBG/U-Crea, U-DALA/U-Crea, U-Porph) või (dU-PBG, dU-DALA, dU-Porph) – enamike porfüüria vormide välistamine haigushoo ajal

NB! U/dU – Porphyrins (HPLC) on jätku-uuring, mille määramise vajaduse üle otsustab labor pärast esmaste uuringute teostamist. Uuring tellitakse automaatselt iga porfüüria  tellimusega ning sellega kaasneb lisa proovimaterjali nõudmine, et  tagada vajadusel vajaliku materjali olemasolu. Labor tühistab ise vastava tellimuse kui porfüüria uuringute vastuste tõlgendamine on võimalik ilma jätku-uuringuta.

Referentsvahemik

U-PBG (sõeluuring)                    neg

dU-PBG (sõeluuring)             neg

U-PBG/U-Crea 4                    <2,36 mmol/mol

dU-PBG 4                               < 7,5 µmol /d

U-DALA/U-Crea 4                 <6,91 mmol/mol

dU-DALA4                            < 48,8 µmol/d

U-Porph                                  Tõlgendab laboriarst

dU-Porph 5                             <150 µg/d

U-Porphyrins (HPLC)            Tõlgendab laboriarst

dU-Porphyrins (HPLC)6

 dU-Uroporph                        <33 µg/d

 dU-Heptaporph                     <10 µg/d

 dU-Hexaporph                      <7 µg/d

 dU-Pentaporph                      <5 µg/d

 dU-Coproporph (I ja III)       <120 µg/d (Coprop. III 69-83%)

 

Kliiniline tõlgendus

Haigushoo ajal võimaldavad PBG, DALA ja Porf tulemused  referentsväärtuste piires välistada ägedat porfüüriat ning enamikke kroonilisi vorme.

Tugevalt (vähemalt 5 korda) kõrgenenud PBG koos DALA-ga viitavad ägedale porfüüriale: (Acute intermittent porphyria e äge vahelduv porfüüria, Porphyria variegata e tähniline porfüüria ja  Hereditary coproporphyria e pärilik koproporfüüria).

Ainult DALA kontsentratsiooni väljendunud suurenemine viitab harva esinevale DALA dehüdrataasi defektist põhjustatud porfüüriale või plii mürgistusele.

Porfüüriate remissiooni ajal võib diagnoosimine antud uuringutega osutuda ebapiisavaks ning vajab spetsiifilistel meetoditel ning DNA uurimist.

 

 

Proovimaterjal / uuringumaterjal ja proovianum

Hommikune uriin

Ägeda porfüüria hoogude vahelisel ajal ning nahaporfüüria korral on soovitatud ööpäevane uriin

Uriini katsuti (beez kork)

Materjali säilivusaeg,  -temperatuur jm transpordi tingimused

Uriini kogumisel ning transportimisel hoida uriin valguse eest kaitstuna

Teostamise sagedus

U/dU-PBG (sõeluuring) 24/7

U-PBG/U-Crea, U-DALA/U-Crea, U- Porph 2 korda nädalas

dU-PBG, dU-DALA, dU-Porph 2 korda nädalas

U-Porphyrins (HPLC), dU-Porphyrins (HPLC) 1 kord nädalas

Mõõtemeetod

Ioonvahetuskromatograafia koos spektrofotomeetriaga

Kõrgsurvevedelikkromatograafia fluorestsents detektoriga

HK kood

Porfüriinid juhuslikust uriinist:

U-PBG (sõeluuring)    66136

U-PBG/U-Crea              66136

U-DALA/U-Crea         66136

U-Porph                             66136

U-Crea                                66102

U-Uroporph                     66136

U-Heptaporph                66136

U-Hexaporph                  66136

U-Pentaporph                 66136

U-Coproporph I             66136

U-Coproporph III         66136

Porfüriinid ööpäevases uriinis

dU-PBG (sõeluuring) 66136

dU-PBG                            66136

dU-DALA                       66136

dU-Porph                          66136

dU-Crea                             66102

dU-Uroporph                  66136

dU-Heptaporph             66136

dU-Hexaporph               66136

dU-Pentaporph              66136

dU-Coproporph I          66136

dU-Coproporph III      66136

Kasutatud kirjandus

  1. Burtis CA, Ashwood ER, Bruns, DE. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. 5th ed. US: Elsevier Inc; 2012.
  2. Testing for porphyria. American porphyria foundation. http://www.porphyriafoundation.com/testing-and-treatment/testing-for-por...
  3. Balwani M, Desnick R. The porphyrias: advances in diagnosis and treatment. http://asheducationbook.hematologylibrary.org/content/2012/1/19.full.pdf...
  4. Reaktiivi infoleht, 5-Aminolevulinic Acid and Porphobilinogen in Urine, RECIPE Chemicals + Instruments GmbH, V5.1, 04.09.2019
  5. Reaktiivi infoleht, Total Porphyrins in Urine (Column Test), RECIPE Chemicals + Instruments GmbH, V1.1, 13.05.2009
  6. Reaktiivi infoleht, Porphyrins HPLC Kit For the determination of porphyrins (free acids) in urine, Immundiagnostik AG, 2020-10-14

 

Galina Zemtsovskaja, Kliinilise keemia ja hematoloogia osakonna vanemarst

Siim Iskül, Kliinilise keemia laborispetsialist

Muudetud 03.10.2022

Laboriuuringute valdkond