Ülisuur
Suur
Keskmine (tavaline)
Agris Peedu

Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Järvamaa Haigla sõlmisid partnerluslepingu

08.01.2018

Täna, 8. jaanuaril allkirjastasid partnerluse raamlepingu Põhja-Eesti Regionaalhaigla ja Järvamaa Haigla.

Regionaalhaigla arstid on Järvamaal abiks käinud juba aastaid, nüüd otsustati suhted vormistada ja leida uusi koostöövõimalusi.

„Partnerlusleping on haiglate võrgustumise mahe vorm, mis areneb ja süveneb sedamööda, kuidas haiglad suudavad defineerida ühiseid huvisid“, ütles Regionaalhaigla juhatuse esimees Agris Peedu ja lisas: „Personaliküsimuste kõrval pean oluliseks koostööd ravikvaliteedi tagamisel.“
Erialade siseselt on Regionaalhaigla ja Järvamaa Haigla vahel koostööd olnud ka varasemalt ja Regionaalhaigla eriarstid on Järvamaal abiks käinud. Ka on Järvamaa Haigla varem sõlminud koostöölepingud Tartu Ülikooli Kliinikumi ja Ida-Tallinna Keskhaiglaga. Senise koostöö peamine eesmärk on olnud võimaldada patsientidele vastuvõtte neil erialadel, millistel haiglal endal arste ei jätku või ei suudeta kindlustada kohapeal arstile täit koormust.
„Usun, et sõlmitud koostöölepingu tulemusena patsientide teenindamine Järvamaal muutub veelgi paremaks ja edukamaks,“ ütles Järvamaa Haigla juhataja Andres Müürsepp.

„Kui Järvamaa Haigla on huvitatud, saame rääkida ka sellest, kuidas jagada oma kogunenud oskusteavet nii kliiniliste kui mittekliiniliste tugiteenistuste töö efektiivsemaks muutmisel,“ kinnitas Peedu. Haiglad näevad võimalusi ravimite, seadmete ja muude kaupade ning teenuste ühishangetes, samuti transpordiküsimuste efektiivsemas lahendamises. Esimene praktiline ühistöö on käimas – luua Järvamaa haiglasse Regionaalhaigla verekeskuse välisladu. See aitaks oluliselt kaasa Järvamaa haigla vereteenistuse kvaliteetsele tööle ja lõppkokkuvõttes võidab sellest patsient.
Haiglate juhid hakkavad regulaarselt kohtuma, et edendada sisuliste küsimuste tõstatamist ja lahendamist nii, et sünniks tõhus ja tulemuslik suhtlemine otse spetsialistide tasemel. Partnerlusleppele konkreetsema sisu andmiseks külastavad lähiajal Järvamaa haiglat Regionaalhaigla kliinikute juhatajad.

Põhja-Eesti Regionaalhaigla on Eesti juhtiv tervishoiuasutus ja tervishoiusektori innovatsiooni eestvedaja. Ligi 4000 töötajaga meditsiinikeskuse koosseisus on seitse kliinikut 32 erialakeskusega, mis tagavad kõrgeimal tasemel eriarstiabi pea kõigil erialadel. Regionaalhaiglas osutatakse laiapõhjalist vähiravi prohkem kui pooltele vähihaigelele Eestis. Regionaalhaigla on ka Eesti suurim traumakeskus nind Põhja-Eesti suurim südamekeskus ja psühhiaatriakeskus. Regionaalhaiglal on kolm tütarhaiglat – Raplamaa ja Läänemaa haiglad 2015. aastast ja Hiiumaa haigla aastast 2017. Partnerluse raamleping on sõlmitud Rakvere Haiglaga, lisaks on sõlmitud koostöölepingud Pärnu Haiglaga keemiaravi ja hematoloogia erialadel.