Palliatiivravi keskus

Palliatiivne ravi kergendab raskest haigusest ja ravist tingitud vaevusi, näiteks valu, õhupuudust, väsimust, iiveldust jt. Palliatiivravi abil ei saa küll terveks raskest haigusest või pahaloomulisest kasvajast, aga raviga on võimalik enesetunnet oluliselt parandada.Palliatiivravi toetab haiguse ravi nii ravimitega kui ka hingelisi, vaimseid ja kehalisi vaevusi leevendavalt. Ka juhul, kui haigus pole ravitav, on oluline  sümptomeid leevendada, et elada pikemalt ja paremini. Seetõttu pakume palliatiivset ravi kogu haiguse vältel, sõltumata sellest, kas spetsiifiline haigusevastane ravi toimib või enam ei toimi.

Palliatiivravi keskusesse kuuluvad arstid, õed, sotsiaaltöötajad, psühholoogid, hingehoidjad, kogemusnõustajad ja koordinaator. Vajadusel saame kaasata näiteks toitumisspetsialisti, stoomiõde jt. spetsialiste.

Töötame Põhja-Eesti Regionaalhaigla statsionaarsetes osakondades ja polikliiniku vastuvõtus.

Palliatiivravi keskus toetab ja aitab Teid ning Teie perekonda:

 • nõustame patsienti ja tema lähedasi
 • õpetame võtteid vaevuste leevendamiseks, näiteks valu, iivelduse, õhupuuduse jt. korral
 • arutame ning selgitame olemasolevaid ravivõimalusi
 • anname infot sotsiaaltoetuste ja -teenuste kohta
 • abistame lähedase kaotuse ning leinaga toimetulekul 

Haiglaravil viibides Teie raviarst otsustab, kas palliatiivravist võiks kasu olla ning kutsub vajaliku spetsialisti.
Palliatiivravi keskuse poolse abi saamiseks võite ka ise pöörduda, helistades meie koordinaatorile telefonil 6171777

Keskuse koordinaator:

Olga Košeleva

617 1777
olga.koseleva@regionaalhaigla.ee

Koordinaator annab esmase info  ning aitab leida vajaliku spetsialisti parima abi saamiseks.

Palliatiivravi õde- nõustajad:

Karin Härm

617 2396
karin.harm@regionaalhaigla.ee

Katre Tamm

617 2163
katre.tamm@regionaalhaigla.ee

Palliatiivravi õde-nõustaja:

 • aitab lahti mõtestada teavet, mida arst on haiguse kohta andnud
 • õpetab leidma usaldusväärset lisainfot haiguse ja sellega toimetuleku kohta
 • aitab luua kontakte vajalike spetsialistidega (nt. koduõde, hooldus-õendusabi jt.)
 • võimalike edaspidiste küsimuste ja probleemide tekkimise korral on kontaktisikuks patsiendi ja meditsiinipersonali vahel

Pöörduda võivad nii patsiendid kui ka nende lähedased. Saatekirja vaja ei ole.

Valuraviõde:

Polina Belõševa

617 1372
polina.beloseva@regionaalhaigla.ee

Psühholoogid:

Inna Gorislavskaja

617 2279
inna.gorislavskaja@regionaalhaigla.ee

Harri Ints

617 2002
harri.ints@regionaalhaigla.ee

Vastuvõtule võivad pöörduda patsiendid ja nende lähedased. Saatekirja vaja ei ole.
Töötavad koostöös kõikide Mustamäe korpuse kliinikutega  

Inna Narro

617 2497
inna.narro@regionaalhaigla.ee

Vastuvõtule võivad pöörduda patsiendid ja nende lähedased. Saatekirja vaja ei ole.
Töötab koostöös kõikide Hiiu korpuse osakondadega

Haigestumine, eriti raske haigus, on alati kriis inimese elus. Psühholoog aitab haigel ja tema lähedasel mõista ja üle elada kriisi kõik etapid. Psühholoog annab nõu, kuidas kaotatud meelerahu tagasi saada, kuidas leida jõuvarusid hingeliseks toimetulekuks, kuidas muutunud elukorraldusega toime tulla.

Psühholoogi töö hakkab hetkest, kui patsient saab teada oma haigusest. Nõustamise eesmärk on haige ja tema lähedaste  parima võimaliku elukvaliteedi saavutamine antud olukorras koostöös palliatiivravi teiste spetsialistidega.
Psühholoog aitab raskel haigel saada aru ja mõtestada lahti haigusega kaasnevaid tundeid (väärtusetus, lootusetus, süütunne ja suitsiidimõtted). Selliste tunnete tähelepanuta jätmine avaldab negatiivset mõju ravi tulemusele, elukvaliteedile, pikendab haiglas viibimise aega.

Sotsiaaltöötajad:

Merike Tennof

617 1136
merike.tennof@regionaalhaigla.ee

Relika Kirpu

617 2347
relika.kirpu@regionaalhaigla.ee

Kerda Prass

617 1279
kerda.prass@regionaalhaigla.ee

Ingrid Starovoitov

617 2308
ingrid.starovoitov@regionaalhaigla.ee

Töötavad koostöös kõigi Mustamäe korpuse kliinikutega.

Heli Vahter

617 2926 / 5887 1828
heli.vahter@regionaalhaigla.ee

Töötab koostöös Hiiu korpuse kopsuhaiguste osakondadega

Anne-Ly Rezev

617 2358
anne-ly.rezev@regionaalhaigla.ee 

Töötab koostöös Hiiu korpuse osakondadega

Sotsiaaltöötaja annab teavet patsiendile ja tema lähedastele:

 • riigi poolt pakutavate sotsiaaltoetuste ja teenuste korrast
 • õendusabi ja hooldusteenuste võimalustest kodus ja haiglas
 • töövõime hindamise taotlusega, puude raskusastme tuvastamisega, ravikindlustuse taotlemisega seotud toimingutest
 • abivahendite taotlemise võimalustest
 • muud sotsiaalvaldkonda puudutavad küsimused

Hingehoidjad:

Katri Aaslav –Tepandi

617 2385 / 617 1978/ 58034367
katri.aaslav-tepandi@regionaalhaigla.ee

Kaisa Kirikal

617 2385 / 6171978
kaisa.kirikal@regionaalhaigla.ee

Marius Raudsepp

617 1978, 617 2385, 56610197
marius.raudsepp@regionaalhaigla.ee

Liidia Meel

617 2279
liidia.meel@regionaalhaigla.ee

 

Teevad koostööd kõigi Mustamäe kui ka Hiiu korpuse kliinikutega

Hingehoidja on inimene, kes pakub kannatavale inimesele tuge ja mõistmist, aitab leida elujulgust ja lootust ka lootusetuna tunduvas olukorras. Hingehoidja on kristliku teoloogilise ettevalmistusega ning ta tunneb erinevaid religioone. Ta lähtub oma töös alati inimese enda veendumustest ja usulistest tõekspidamistest. Ta saab kutsuda patsiendi soovil tema juurde haiglasse vaimuliku. Hingehoidjaga on võimalus vestelda eksistentsiaalsetel ja spirituaalsetel teemadel, kui inimene tunneb, et ta seda soovib. Rasketel eluhetkedel, mis puudutavad elu ja surma, inimsuhteid või jumalasuhet, on vaja tihti oma mõtteid välja rääkida. Hingehoidja töö haiglas on inimesega koosmõtlemine, koosrääkimine, ühine teekond oma elu ja haigusest tuleneva olukorra, olnu ja tuleva mõtestamisel.

Teabetoa kogemusnõustajad:

Merike Värik

617 2306
merike.varik@regionaalhaigla.ee

Teabetuba asub Mustamäe korpuses, 7 registratuuris. Teabetuppa on oodatud vähiga patsiendid ja nende lähedased. Teabetoas me anname teaduspõhist teavet  ja kirjandust ning praktilist nõu, kuidas haiguse ja selle raviga paremini hakkama saada. Innustame patsiente tegema läbi arsti poolt määratud ravi  ja täpselt kinni pidama raviskeemist. See aitab hoida sihti tervenemise teel ning aitab vältida ebapädevaid soovitusi.

Kui patsient näeb vähist tervenenud patsienti – nõustajat, siis võib see olla julgustav. Kellegi samalaadne kogemus mõjub jõuduandvalt, et oma haigusega ja eluga hakkama saada. Patsientidel on usalduslikus vestluses kogemusnõustajaga julgust küsida asju, mida arstilt ja õelt ei julgeta küsida.

Valu- ja palliatiivravi arstid:

Dr. Pille Sillaste
Anestesioloog-valuarst

Vastuvõtt: teisipäev, neljapäev 10.00-14.00
Vastuvõtule ette registreerida 617 1049

Vähiga haiged ilma saatekirjata, muu kroonilise valuga haiged PERH arsti soovitusel

Dr. Mare Kolk
Anestesioloog-valuarst

Vastuvõtt: esmaspäev, kolmapäev, reede 10.00-12.30
Vastuvõtule ette registreerida 617 1049

Vähiga haiged ilma saatekirjata, muu kroonilise valuga haiged PERH arsti soovitusel

Dr. Signe Salumets
palliatiivravi arst

Vastuvõtule ette registreerida 617 1049

Vähiga haiged ilma saatekirjata

Arstid aitavad valu ja teisi vaevusi leevendada sobivate ravimite abil. Vajadusel kaasavad teisi spetsialiste haige ja perekonna nõustamiseks.

Palliatiivravi konsultandid ja koostööpartnerid:

Anne Orasmäe-Tšižik
Kliinilise toitmise õde-nõustaja

6171788 / 51980453

Mustamäe korpus

Nõustab vähiga haigeid haiguse- ja raviaegse toitumise osas

Janne Kukk
Stoomikabinet

617 2370 / 5782 6131

janne.kukk@regionaalhaigla.ee

• Stardipaketi jagamine ( näidiskotid + kirjandus)

• Nõustamine ja praktiline abi kottide kasutamisel

• Stoomiga patsientide nõustamine, õmbluste eemaldamine, sidumine

• Operatsioonieelne nõustamine

• Patsientide lähedaste nõustamine

• Praktilised nõuanded ja konsultatsioonid kolleegidele (õed ja hooldajad)

Veronika Raudsalu
Logopeed

617 2365
veronika.raudsalu@regionaalhaigla.ee

Pöörduda võib kõne ja neelamishäiretega seonduvate probleemide korral

Dr. Tiiu-Liis Tigane

Telefoninõustamine Vähiliidu Nõuandetelefonil 800 2233 teisipäeviti 18-20

Dr.  Linda Mägi
Taastusravi ja vähihaigete koduse toetusravi arst

Hiiu 44, Polikliiniku kab. 32

617 2313 / 562 17392
linda.magi@regionaalhaigla.ee

SA VÄHIHAIGETE TOETUSRAVI

Harjumaa elanikele

Hiiu 44, polikliiniku kab. 11

Registreerimine E–R kl 9.00−10.00 617 2313


Palliatiivne ravi on suunatud elu ohustava haigusega silmitsi olevate patsientide ja nende perekondade elukvaliteedi parandamisele. Palliatiivse ravi eesmärk on võimalikult aegsasti identifitseerida, hinnata ja ravida haigusest ning selle ravist tulenevaid valu ja teisi füüsilisi sümptomeid ning leevendada psühhosotsiaalseid ja hingelisi kannatusi

(WHO, 2002)

Olga Košeleva

koordinaator

617 1777