Organdoonorluse võtmeisikud – ETPOD treeningprogramm

08.09.2008

Lugupeetud kolleegid!

Sellel aastal möödub Eestis 40 aastat esimesest neerusiirdamisest. Organdoonorlus on siiani edukalt arenenud ja on saavutatud retsipientidele uus elukvaliteet. Praegusel ajal toimub Eestis kõige rohkem neerude ja sarvkesta siirdamist .
Nüüd kui oleme koos kogu Euroopaga, on ka doonorlus muutumas rahvusvaheliseks. Mitmed Euroopa riigid on valmis meie retsipientidele läbi viima ka kopsude ja südame siirdamisi. Uute organite järel on kogu maailmas väga suur vajadus, sest paljudele haigetele on see ainuke võimalus ellu jääda. Seoses sellega on vajalik, et ükski potentsiaalne doonor ei jää märkamata ei suuremates ega väiksemates haiglates.
Põhja-Eesti Regionaalhaigla koostöös Tartu Ülikooli Kliinikumi ja Barcelona Ülikooliga viib läbi ühepäevase 8 tunnilise tasuta organdoonorluse alase koolituse arstidele, residentidele, õdedele SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla Mustamäe korpuse suures saalis 24.10.2008 ja 10.11.2008.

Kursusele on oodatud meedikud, kes võivad kokku puutuda potentsiaalse doonoriga:
• EMO arstid, õed
• kiirabi arstid, õed
• neuroloogid
• radioloogid
• anestesioloogid-intensiivravi arstid, õed
meedikud , kes oma töös kasutavad doonororganeid või kudesid
• silmaarstid,
• ortopeedid
• nefroloogid
Kursuse lõpetanutele vastav sertifikaat Barcelona Ülikoolilt.

Põhja-Eesti Regionaalhaigla doonorkoordinaator Irene Kamenik

Ootame aktiivset osavõttu! Kursusest osavõtmiseks palun täita registreerimisvorm ja see tagasi saata aadressil: kristel.falk@regionaalhaigla.ee,  tel 617 1647; faks 617 2241

ORGANDOONORLUSE VÕTMEISIKUD – ETPOD TREENINGPROGRAMM
24. oktoober 2008 ja 10. november 2008,
SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla Mustamäe korpuse suures saalis

Kursuse kava


10.00 Kursuse sissejuhatus

10.15 Organdoonori leidmine, identifitseerimine ja kliiniline hindamine

10.45 Haigusjuht (arutelu)

11.15 Ajusurma diagnoosimine

11.45 Kliinilise hindamise simulatsioon (lavastus)

12.00 Arutelu

12.15 Kohvipaus

12.30 Doonori käsitlus

13.00 Arutelu

13.30 Lõuna

14.30 Läbirääkimised perekonnaga organdoonorluseks

15.00 Perekonna intervjuu simulatsioon (rollimäng)

15.30 Arutelu

16.00 Organite kasutamise organisatoorsed ja valikukriteeriumid

16:30 Arutelu

17.00 Kokkuvõte

17.30 LÕPETAMINE