Onkokardioloogia

Onkokardioloogia päästab elusid

15.04.2019

Regionaalhaigla hakkas esimese haiglana Eestis onkokardioloogia valdkonda süsteemselt arendama, maailma vähiravi tippkeskustes on onkokardioloogiat patsientide parima ravi nimel juba mõnda aega oluliseks peetud. Regionaalhaiglas on koostöö väga edukalt käivitunud hematoloogia valdkonnas, kus patsiendid vajavad sageli kardioloogi konsultatsiooni. Stina Eilsen rääkis eriala eestvedajatega.

Memorial Sloan Ketteringi vähiravi tippkeskustes stažeerinud Regionaalhaigla onkokardioloogia valdkonnajuht dr Riina Vettus rõhutab, kui oluline on jälgida vähiravi patsientide südametervist nii vähiravi ajal kui ka pärast aktiivse ravi lõppu. Kogu maailmas on hakatud aina enam teadvustama teatud onkoloogiliste ravimite mõju südame-veresoonkonnale ning seetõttu on kardioloogi konsultatsioon õige raviotsuse tegemisel äärmiselt vajalik.

„Regionaalhaiglas on onkoloogide ja kardioloogide vaheline koostöö saanud üha enam igapäevatöö sujuvaks osaks. Onkoloogidest kolleegid, näiteks onkoloogia- ja hematoloogiakliiniku juhataja dr Vahur Valvere, rinnaarst dr Riina Kütner, kiiritusraviarstid, hematoloogid ning ka teised vähiravispetsialistid suunavad patsiente aina sagedamini kardioloogidelt nõu ja abi saama,“ rõõmustab dr Vettus.

2016. aastal väikese töögrupi töökoosolekutest alguse saanud järjepidev töö on vilja kandnud, praegu on Regionaalhaiglas juba kolm onkokardioloogia valdkonna juhendit, mis aitavad haigla arstkonnal õigel hetkel onkokardioloogi raviotsuste tegemistesse kaasata. Dr Vettus toob näite: „Kui veel mõni aeg tagasi jäid rindkerepiirkonna kiiritusravi vajavad südamestimulaatoriga vähipatsiendid kiiritusravist eemale, siis nüüd ravime neid vastavalt kinnitatud ravijuhisele. Erialade tugev koostöö võimaldab patsientidele pakkuda paremat ravi.“

Edukalt toimivad ka onkokardioloogi vastuvõtud polikliinikus. Patsiendid, kel vähihaigus kontrolli all, saavad südametervise suhtes kindlustunde polikliinikus, kus toimuvad dr Vettuse ja dr Piret Härma-Jõksi vastuvõtud. Märtsikuust alates on onkokardioloogiliste konsultatsioonide kättesaadavus polikliinikus veelgi paranenud, sest liitus noor kolleeg dr Helena Nestor.

Eksperditasemel kompetents

Kindlasti on oluline kitsam spetsialiseerumine. Nii on onkoloogilised solitaarsete kasvajatega patsiendid oma fookusesse võtnud dr Vettus, hematoloogilised patsiendid on südameteemaks kardioloog Piret Härma-Jõksile. Hematoloogiakeskuse juhataja dr Mariken Rossi sõnul on patsientide parima ravitulemuse saavutamiseks tihti vaja erinevate erialaspetsialistide konsultatsiooni. „Inimest tuleb vaadata kui tervikut, kas ta vajab ravi ajal neeruarsti, südamearsti või kopsuarsti toetust, me ei räägi ainult keemiaravist. Regionaalhaiglas on see jõud – eksperditasemel kompetents – patsientide jaoks ühes kohas terviklikult olemas.“

Dr Rossil on oma töisest praktikast tuua näide, kus kardioloogi kiire ja asjatundlik abi patsiendi elu päästis. „Leukeemiapatsiendil tekkis ootamatu ravimist põhjustatud perikardiit ehk südamepauna põletik ning dr Härma-Jõksi asjatundliku koordineerimise tulemusena päästeti keskealise meespatsiendi elu,“ meenutab dr Ross. Dr Rossi sõnul lahenes keeruline olukord tänu spetsialiseerunud kardioloogile ja patsient sai ravi jätkata.

„Minu kui hematoloogi jaoks on väga oluline, et ma ei pea kardioloogile selgitama keemiaravi terminoloogiat ja põhialuseid, spetsialiseerunud kardioloog teab minust paremini, kuidas keemiaravi südamelihase tööd võib mõjutada,“ räägib dr Ross headest koostöösuhetest kardioloogidega. Patsientidele tehakse enne ravi alustamist ehhokardiograafia uuring ja vajaduse korral konsulteeritakse alati südamespetsialistiga. Dr Rossi sõnul on hematoloogia valdkonnas koostöö kardioloogidega toiminud tõhusalt juba aastaid, kuid viimastel aastatel on valdkond teinud suure arengu tänu põhjalikule ja süsteemsele kaardistusele, järjepidevatele konsultatsioonidele ja konkreetsetele ravijuhistele, kuidas võimalikke tüsistusi maksimaalselt ennetada ja jälgida patsiente koostöös kardioloogidega juba ravi algfaasist alates. Ka uusi ravimeid on pidevalt juurde tulemas ning ka need vajavad kardioloogilist riskijuhist.

Põhifookus õpetamisel ja koolitamisel

Dr Vettuse sõnul on praegu oluline kolleege koolitada nii majasiseselt kui ka väljaspool Regionaalhaiglat. „Väga paljud vähist paranenud on onkoloogi vaateväljast kadunud, nad on aastakümnete eest ravi saanud ja nende ainus kontakt meditsiinis on perearst. Seega peaks just perearst oskama patsiendi võimalikele südametervise kaebustele tähelepanu pöörata ja vajaduse korral suunama onkokardioloogi vastuvõtule,“ rõhutab dr Vettus. Plaanis on koolitusi perearstidele ja ka teiste erialade kolleegidele, kel kokkupuude onkoloogiliste patsientidega. Alustati onkoloogilisi teemasid puudutavate loengutega kolleegidele: hea tagasiside sai näiteks rinnavähi käsitlus. See julgustas teemadega edasi minema – märtsis toimub onkoloogilise haige venoosset ja arteriaalset tromboosi käsitlev seminar. Samuti ollakse vajaduse korral nõuks ja abiks ka teistele haiglatele, kes on huvitatud onkokardioloogia juurutamisest.

Märtsis toimunud American College of Cardiology aastakongressil New Orleansis tõdes dr Vettus, et eestlaste tegevust on märgatud. „Oleme pildil koos selliste Euroopa riikidega nagu Šveits ja Itaalia, kus onkokardioloogiline kompetents on kõrgel tasemel.“

Dr Vettus julgustab onkoloogia residente tulema onkokardioloogia õppetsüklisse, et paremini mõista kahe eriala kokkupuutepunkte. „Nii on järgmistel arstide põlvkondadel juba palju lihtsam oma tööd korraldada ja riske hinnata,“ usub dr Vettus. Käimas on ka huvitav uuring, mille käigus hinnatakse lapseeas kardiotoksilist vähiravi saanud ning praeguseks täiskasvanuikka jõudnud patsientide südametervise näitajaid.