Visiidi- ja voodipäevatasu

Siit leiate informatsiooni visiidi- ja voodipäevatasu kohta.
Palun võtke ühendust registratuur@regionaalhaigla.ee, kui
- teil on küsimusi omaosalustasu arvete kohta (visiidi- ja voodipäeva )
- teile pole väljastatud või te pole kätte saanud voodipäevatasu arvet haiglas viibimise eest
- te soovite kordusarvet

Visiiditasu

Visiiditasu on patsiendi omaosalustasu eriarsti vastuvõtule pöördumisel.

10. jaanuarist 2013 on ambulatoorse eriarstiabi visiiditasu, sh erakorralise meditsiini osakonnas osutatud abi eest, 5 eurot. Visiiditasu võetakse nimetatud määras 1 kord ühe haigusjuhu kohta 3 kuu jooksul.

Visiiditasu ei võeta

 • rasedatelt
 • alla 18-aastastelt patsientidelt
 • kui vältimatu ambulatoorse eriarstiabi osutamisele järgneb vahetult statsionaarse tervishoiuteenuse osutamine
 • Regionaalhaigla teise eriala arsti suunamiskirjaga patsientidelt
 • teise raviasutuse sama eriala arsti suunamiskirjaga patsientidelt sama haigusjuhu raames
 • ambulatoorsetelt dialüüsipatsientidelt
 • tuberkuloosihaigetelt ja nende kontaktsetelt tuberkuloosipolikliinikus
 • tahtest olenematul visiidil psühhiaatriakliinikus
 • vähenenud töövõimega või mittetöötavatelt kindlustatud isikutelt psühhiaatriakliinikus. 

Kui patsient maksab tasulise ambulatoorse eriarstiabi visiidi eest, siis visiiditasu sisaldub selles hinnas.

 

Voodipäevatasu

Voodipäevatasu on patsiendi omaosalustasu haiglas viibimise eest alates esimesest voodipäevast.

Vastavalt ravikindlustuse seadusele  (vastu võetud  19.06.2002) ja SA Põhja-eesti Regionaalhaigla nõukogu otsusele 28.02.2017 kehtestatud voodipäevatasuks 2.50 eurot. Voodipäevatasu 2.50 eurot tuleb tasuda haiglast väljakirjutamisel iga haiglas ravil (sh päevaravil-päevakirurgias) viibitud päeva eest, kuid mitte rohkem kui 10 päeva eest.

Voodipäevatasu saab maksta osakonna sekretärile, lisaks ka polikliinikute registratuurides ja nädalavahetusel välja kirjutades haigla infos. Tasuda saab sularahas või kaardimaksega. Erandkorras on võimalik saada osakonna sekretärilt kaasa arve, mis tuleb tasuda ülekandega arvel märgitud tähtajaks.

NB! Makse saajaks on Rahandusministeerium, arvelduskontod ja viitenumbri leiate arvelt (viitenumber on arvel kohustuslik).

Voodipäevatasu ei võeta:

 • intensiivravil viibimise aja eest 
 • raseduse ja sünnitusega seotud statsionaarse eriarstiabi osutamise eest
 • alla 18-aastastelt patsientidelt
 • hemodialüüsiosakonnas dialüüsipatsientidelt
 • ühiskonnaohtlikku nakkushaigust (nt tuberkuloosi) põdevatelt isikutelt
 • tahtest olenematult hospitaliseeritud vältimatut psühhiaatrilist abi vajavatelt patsientidelt
 • vähenenud töövõimega või mittetöötavatelt kindlustatud isikutelt psühhiaatriakliinikus. 
 • surmaga lõppenud haigusjuhtudel