Muudeti Põhja-Eesti Regionaalhaigla juhatuse töökorraldust ja koosseisu

18.06.2008 Põhja-Eesti Regionaalhaigla nõukogu muutis 17. juuni koosolekul haigla juhatuse töökorraldust ja koosseisu. Töökorralduse korrastamisega jaotatakse haldusvaldkonna funktsioonid teistele juhatuse liikmetele, kes hakkavad vastutama teeninduse ja turunduse eest. Seoses sellega kutsuti juhatusest tagasi haldusvaldkonda kureeriv juhatuse liige Heiki Rits. Nõukogu määras haigla juhatuse liikmeks Meelis Roosimägi, kes hakkab juhtima turundusvaldkonda.

Haigla nõukogu muutis juhatuse esimehe Tõnis Alliku ettepanekul juhatuse liikmete seniseid vastutusvaldkondi. Edaspidi saavad juhatuse liikmete põhivaldkondadeks: ravitöö, personalijuhtimine, turundus, teenindus ning üldadministreerimine. Alliku sõnul korrastati juhatuse töö ümber selliselt, et tagada haigla arengukavas seatud eesmärkide saavutamine. Nõukogu nõustus juhatuse esimehega, et haigla igapäevaste haldusküsimustega tegelemiseks ei pea olema eraldi juhatuse liiget. Senine haldusvaldkond jaguneb edaspidi teeninduse ja turunduse valdkondade eest vastutavate juhatuse liikmete vahel. Sellest lähtuvalt tegi juhatuse esimees Tõnis Allik nõukogule ettepaneku kutsuda Heiki Rits juhatuse liikme ametikohalt ennetähtaegselt tagasi.

Juhatuse liikmete vastutusvaldkonnad jagunevad edaspidi järgmiselt: üldadministreerimist kureerib juhatuse esimees Tõnis Allik, ravitööd dr Andres Ellamaa (alates 1. septembrist dr Sergei Nazarenko), personalivaldkonda Sven Kruup, teenindusvaldkonna eest hakkab vastutama Eve Karmo ning turundusvaldkonna eest uus juhatuse liige Meelis Roosimägi. Juhatuse liikmete täpsed vastutusvaldkonnad koos kureeritavate struktuuriüksustega määrab juhatuse esimees.

Meelis Roosimägi määrati juhatuse liikmeks Tõnis Alliku ettepanekul alates 21. juulist 2008. Roosimägi osales veebruarikuus Regionaalhaigla juhatuse esimehe konkursil, pärast mida juhtis nõukogu tähelepanu konkursile saabunud kandidaatide kõrgele tasemele ning eelkõige Meelis Roosimägi isikule. "Regionaalhaigla juhatuse töö vajas korrastamist lähtuvalt meie haigla arenguprioriteetidest ning Meelis Roosimägi oma teadmiste ja töökogemustega tervishoiusüsteemist on sobiv liige meie meeskonda," märkis Allik.

Meelis Roosimägi on sündinud 24. veebruaril 1957. aastal. Ta on lõpetanud Tartu ülikooli majandusteaduskonna majandusküberneetika eriala, täiendanud end mitmetel juhtimisalastel koolitustel. Praegu töötab Roosimägi AS Gennet Labi juhatajana. Enne seda on ta juhtinud Ida-Tallinna Keskhaiglat, lastetuse ravi ja meditsiinigeneetika keskust AS Ferthal ning Nõmme Erahaiglat Fertilitas. Roosimägi on Eesti Lastefondi nõukogu esimees. Aastatel 2002-2005 juhtis Roosimägi Eesti Haiglate Liitu ning oli 1997-2002 Eesti Eratervishoiuasutuste Liidu juhatuse liige ja juhatuse esimees.