Ülisuur
Suur
Keskmine (tavaline)

Mustamäe meditsiinilinnak

 

Mustamäe meditsiinilinnak sai etapiliselt uue ilme

Meditsiinilinnaku arendamisega soovib Regionaalhaigla:

  • luua patsientide ootustele vastavad ravi- ja olmetingimused ning personali ootustele vastava nüüdisaegse ja ohutu töökeskkonna;
  • suurendada võimalusi töötajate enesetäiendamiseks, uute ravimeetodite kasutuselevõtmiseks ning teadus- ja arendustööks;
  • jätkuvalt laiendada haigla professionaalset ja tehnoloogilist kasutegurit ning kättesaadavust tervishoiusüsteemis.

I etapp

I etapi tulemusena avasime Regionaalhaiglas 2009. aasta 11. detsembril uue ja moodsa X-korpuse, kus toimub haigla kõige tehnoloogiamahukam osa ravitööst. Tegu on kaasaegseima diagnostika- ja aktiivravikompleksiga Läänemere regioonis. Hoones paiknevad erakorralise meditsiini keskus, 30-kohaline erakorraline sisehaiguste osakond, 18 saaliga operatsioonikeskus, 40-kohaline intensiivravi keskus, radioloogiakeskus, nukleaarmeditsiini osakond, kiiritusravi osakond, haigla apteek ja sterilisatsioonitalitus, lisaks tehnilised ruumid ning personali riietusruumid. Uus korpus on viiekorruseline, brutopinnaga 29 807 m².

II etapp

Meditsiinilinnaku II etapi ehitusjärgus renoveeriti haigla C-korpus. Rekonstrueerimise käigus ehitati uued ruumid haigla laboratooriumile ja verepangale, päevakirurgia operatsiooniplokile, kolmanda astme kardiointensiivravi-, invasiivkardioloogia- ja kardioloogilise funktsionaaldiagnostika osakondadele ning kardioloogiakeskuse palatiosakondadele, haigla polikliinikule, logistika- ja jäätmekeskusele, köögile ning teistele tehnilistele osakondadele.
C-korpus on viiekorruseline, brutopinnaga 27 529 m². Tööde esimene järk, ca 16 000m², valmis 2014. aasta augustis ning II järk 2016 märtsis. Projekti kogumaksumus ca 73 mln eurot km-ga, millest ehitus 58 mln eurot. Arhitektuurse rekonstrueerimise lahenduse on välja töötanud Arhitektuuribüroo Pluss OÜ, autoriks arhitekt Indrek Suigusaar. Sisekujunduse on teinud sisearhitekt Argo Vaikla. Ehituse juhtivtöövõtja oli AS Merko Infra. 

Mustamäe meditsiinilinnaku arendamise I ja II etappi toetatakse Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondist. Euroopa Liidu Regionaalarengu Fondi toetus Mustamäe meditsiinilinnaku, s.o X-korpuse rajamisele ja C-korpuse rekonstrueerimise projektile on kokku ca 69 mln eurot.