koduleht.JPG

Lugemissoovitus: trükisoe Regionaalhaigla ajakiri

17.07.2019

Edu võti on koostöö

Piirkondliku haiglana on Regionaalhaiglal oluline roll riigi meditsiinilise turvalisuse tagajana. Nii meie jätkusuutlik erialade ja kompetentsikeskuste arendamine kui ka haigla pidev valmisolek suurõnnetusteks on seejuures kriitilise tähtsusega.

Käesolevas ajakirjas räägime muuhulgas masskannatanute situatsiooniks valmistumisest, mille aluseks on Inglismaalt pärinev HMIMMS¬-metoodika, mis on end seal pika kasutuse juures õigustanud. Juttu on ka rahvusvahelisest meditsiiniõppusest Modex, mille korraldamisel oli suur roll meie kiirabikeskusel ja katastroofimeditsiini osakonnal ning kus harjutati koostööd nii meditsiinimeeskondade kui ka riikide tasemel.

Euroopa Insuldiorganisatsioon ESO tunnustas Regionaalhaigla neuroloogiakeskust Angels Awardi plaatinumtaseme kvaliteediauhinnaga. Insuldiravi edu võtmeks on kollegiaalne koostöö. Sellest, kuidas oleme saavutanud, et meie insuldiravi tulemus on võrreldav maailma insuldiravi tippkeskustega, räägivad neuroloogiakeskuse juhataja dr Andrus Kreis, radioloog-konsultant dr Vladislav Malinkov, diagnostikakliiniku juhataja dr Äli Roose ja kiirabikeskuse juhataja dr Arkadi Popov.

Koostöö on fookuses ka haiglavõrgu arendamise juures. Meie tütarhaiglate juhid jagavad kogemusi haiglavõrguga liitumisega kaasnenud väärtusest patsientidele – võimalikult hea abi Eesti eri paikades. Koostöö süvendamine grupi sees on ka edasise edu võti.

Aina olulisemal kohal rahvatervise juures on vaimse tervise teemad. Psühhiaatriakliiniku juhataja dr Kaire Aadamsooga on juttu arengutest psühhiaatrias. Tema meeskonna poolt psühhiaatriakliinikus eelmisel aastal testitud ja tänavu rakendunud pideva tagasiside küsimise süsteem on üks samm patsiendikesksuse poole liikumisel.
Juttu tuleb ka tüvirakuravist reumatoloogias ning patoloogia rollist täppismeditsiini juures.
Juhatuse liige Terje Peetso räägib lähemalt käsilolevatest innovatsiooniprojektidest raviteekonna patsiendikesksel kujundamisel ning teenuste disainimisel.

Meeldivat lugemist !