Dr Kristo Kask

Kuidas ravida käetraumat?

29.03.2016

30. märtsil toimub Tallinnas Radisson Blu Sky hotelli konverentsikeskuses rahvusvaheline multidistsiplinaarne käekirurgiale pühendatud konverents, ürituse eesmärgiks on juhtida tähelepanu käekirurgiale kui olulisele erialale. Käetraumad on eelkõige tööealistel inimestel äärmiselt levinud traumaliik ning nende ravi ühiskonnale kulukas. Regionaalhaigla ortopeed, käekirurgiale spetsialiseerunud Kristo Kask selgitab, miks on vaja eraldi käekirurgiale spetsialiseerunud keskust Eestisse.
Käekirurgia kui eriala arengu seisukohalt on oluline vastava keskuse loomine, sest õigeaegne ravi vähendaks kulusid ja aitaks inimesed kiiremini tagasi tööle. Eesti käetraumaga patsient vajab ja väärib sama kvaliteediga arstiabi kui on meie naabritel. Käekirurgia ravi on kompleksne, sisaldades lisaks kirurgiale taastusravi, tegevusteraapiat, füsioteraapiat ja haavaravi ning hilisemat armide hooldusi. Kogu tegevus võiks olla koondatud ühte keskusesse, seal kus patsient ravi alustab, selle ka lõpetab. Kindlasti oleks see lahendus patsiendile mugavam, erinevad ravietapid ei tohiks toimuda erinevates asutustes. Eesti tervishoiusüsteemis peaks selline keskus asuma piirkondlikus haiglas, Regionaalhaigla on sellise keskuse loomiseks esimesed ettevalmistavad sammud juba ka astunud.
Teiste maade kogemus abiks
Eestil on au võõrustada rahvusvahelise konverentsi Baltic Hand külalisi ning enda süsteemi ülesehitamisel õppida teiste kogemusest. Konverentsi korraldavad Eesti Käekirirugia ja Eesti Traumatoloogide-Ortopeedide selts koostöös Regionaalhaigla ning Tartu Ülikooli Kliinikumiga. Tõenäoliselt on üks intrigeerivamaid teemasid käetraumaga patsientide erakorralise abi süsteem.

Tõenäoliselt on üks intrigeerivamaid teemasid käetraumaga patsientide erakorralise abi süsteem.

Konverentsil esinevad oma ala tunnustatud spetsialistid Harry Göransson Tampere Ülikooli haiglast, Aivars Tihonovs ja Martins Kapickis Riia Mikrokirurgiakeskusest, kes tutvustavad ja võrdlevad erinevaid lähenemisi erakorralisele käekirurgiale. Kohtumise fookus on suunatud eelkõige käetraumaga haigele. Ettekanded tutvustavad uusi perspektiive keeruliste randmeprobleemide lahendamisel ning  moodsa piltdiagnostika võimalusi.
Baltic Hand on Baltikumi poolseks proloogiks Skandinaavia Käekirurgia Seltsi kongressile. 2 aastat on ka Eesti, Läti ja Leedu kuulunud Skandinaavia Käekirurgia Seltsi, mis on üks vanimaid käekirurgia seltse. Soomes ja Rootsis on tänaseks päevaks käekirurgia võrdväärne eriala teiste kirurgiliste erialade hulgas. Käekirurgia on UEMS-i (European Union of Medical Specialists) poolt tunnustatud eriala. Iseseisev  eriala Soomes, Rootsis, Austrias, Šveitsis, Ungaris. Lisaeriala Lätis, Saksamaal ja Norras.
Multidistsiplinaarne eriala
Käekirurgia on üks nooremaid ja kiiremini arenevaid kirurgilisi erialasid, mis oma juurtega ulatub nii ortopeediasse kui ka plastikakirurgiasse. Käekirurgia tegeleb eelkõige labakäe, randme ja küünarvarre kaasasündinud, traumaatiliste, degeneratiivsete, põletikuliste või kasvajaliste haigustega ja eesmärgiks on taastada käe funktsioon. Käsi on sensoorne ja motoorne organ haaramiseks ning kompimiseks. Käetraumad esinevad enamasti tööealistel inimestel ja rohkem meestel, ajutise töövõimetuse või töövõime kaotuse tõttu on need vigastused ühed kulukamad ühiskonnale. Vigastuste ravi mittespetsialistide poolt suurendab märkimisväärselt kulusid patsiendile, tööandjale ja ühiskonnale.