Kristel Päro infektsioonikontrolli arst

Kestliku arengu teenistus
Infektsioonitalitus

6171061

Kristel.Paro@regionaalhaigla.ee