Kopenhaagenis_toimus_WHO_SPI-DDH_avakoosolek.JPG

Kopenhaagenis toimus WHO SPI-DDH avakoosolek

19.06.2024

13. juunil toimus Kopenhaagenis WHO digitaalsete terviseandmete algatuse strateegiliste partnerite (Strategic Partners’ Initiative for Data and Digital Health, SPI-DDH) avakoosolek. Regionaalhaigla kuulub algatuse strateegiliste partnerite hulka, avakoosolekul esindas haiglat innovatsiooni ja välissuhete juht Terje Peetso.

“Meil on digilahendustega häid kogemusi, kuid oleme õppinud ka takistustest, nii nende ületamisest kui kasutuselevõtmise ebamõistlikkusest. Strateegiliseks partneriks olemine võimaldab meil nii oma kogemust jagada kui ka teiste kogemustest ja õppetundidest parim välja noppida,” rääkis Peetso. Kohtumine tõi esimest korda kokku värskelt loodud SPI-DDH liikmed, mis võimaldas neil kohtuda teiste algatuses osalejatega, jagada kogemusi, tuues välja praegused takistused digitaalsete lahenduste rakendamisel, ning alustada esialgseid töörühma arutelusid.

Algatuse eesmärgid on:

  • luua koostööplatvorm dialoogi edendamiseks, võimaluste tuvastamiseks, esitlemaks häid kogemusi ja tavasid ning ühtlustada andme- ja andmevaldkonnas töötavate asjaomaste sidusrühmade jõupingutusi digitaalsete lahenduste rakendamisel;
  • leppida kokku meetmetes turvaliste ja kättesaadavate lahenduste kasutuselevõtu parandamiseks, usalduse suurendamiseks ning koostöö edendamiseks;
  • toetada vabatahtlikku koostööd keskendudes tervishoiusüsteemi solidaarsuse põhimõtetele;
  • kaardistada digitaalsete lahenduste suundumusi ja väljakutseid sh ka rahastusega seonduvaid;
  • luua sõltumatu “safe Harbour” foorum, kus saab kogemusi õppida  teistel partneritelt;
  • töötada välja tervishoiuteenuste osutamise ja andmekasutuse tuleviku stsenaariumid Euroopas.


Koosolekul moodustati neli töörühma:

1. Parema juurdepääsu tagamine tervishoiuteenustele tänu digitaliseerimisele ja vastutustundliku tehisaru kasutusele võtule;
2. Andmete ja digitaaltehnoloogiate võimendamine kodulähedase tervishoiuteenuse (sh ennetuse) rakendamiseks;
3. Ökosüsteemipõhine lähenemine standarditele ja koostalitlusvõimele;
4. Rahvatervis.

Esimesel kokkusaamisel osales Terje Peetso esimeses töörühmas, kuid edaspidi on Regionaalhaigla panus oodatud kõigis töörühmades. Eesmärk on panna kokku soovitused digitaalsete lahenduste edukaks rakendamiseks ja koostöö edendamiseks eeskätt WHO Euroopa Regioonis, kuid põhimõtteliselt saab dokumendil olema WHO raames globaalsem tähendus.