Koostööleping radioloogiatehnikute koolitamise alustamiseks Tallinnas

28.11.2006 Pressikutse

Head ajakirjanikud!

29. novembril sõlmivad Tartu Tervishoiu Kõrgkool ning Ida-Tallinna Keskhaigla,
Lääne-Tallinna Keskhaigla, Põhja-Eesti Regionaalhaigla koostöölepingu
radioloogiatehnikute koolitamise alustamiseks Tallinnas.

Lepingule kirjutavad alla Tartu Tervishoiu Kõrgkooli rektor Anneli Kannus,
Ida-Tallinna Keskhaigla juhatuse liige Peeter Ross, Lääne-Tallinna Keskhaigla
juhatuse esimees Boris Kirt ja Põhja-Eesti Regionaalhaigla juhatuse liige
Sven Kruup.

Koostööleping allkirjastatakse kolmapäeval, 29. novembril, kell 12.00 hotell
Olümpia konverentsikeskuses, saalis Epsilon.

Ajakirjanikud on oodatud sündmust kajastama meeldivas kohvihõngulises
keskkonnas!

Infoks:

Igal aastal täienevad haiglates diagnostilised võimalused, hangitakse ja
rakendatakse uusi seadmeid, mis vajavad koolitatud personali olemasolu. Iga uue
aparaadi kasutusele võtmine eeldab vähemalt kahe radioloogiatehniku töökoha
loomist.
2006. aastal tuli Tallinnasse tööle 6 Tartu Tervishoiu Kõrgkooli lõpetanud
radioloogiatehnikut, kuid aasta varem kõigest 3. Kolme Tallinnas tegutseva
haigla vajadusi arvestades on seda aga vähe.
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli ja kolme haigla planeeritava koostöö raames
soovitakse kahe aasta jooksul vastu võtta 40 tudengit. Õppetöö käivitatakse
Tartu Tervishoiu Kõrgkooli radioloogiatehnikute õppekava alusel. Haiglad
garanteerivad koolituseks vajalikud ruumid Tallinnas ning on õppe- ja
eelkliinilise praktika baasideks. Õppetööga alustatakse 2007. aasta sügisest