pilt_424.jpg

Kliinilise sekretäri täiendõppe läbis piloodina Regionaalhaigla grupp

11.06.2019

10. juunil lõpetasid Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis esmakordselt läbiviidud kliinilise sekretäri täiendõppe, mille eesmärk oli anda teadmised ja oskused tervishoiuvaldkonnas sekretärina töötamiseks, 19 Regionaalhaigla töötajat.

Kliinilise sekretäri täiendõppe läbisid koostöös kõrgkooliga kokku pandud grupis 19 Regionaalhaiglas juba töötavat sekretäri ja assistenti. Õpe sai alguse veebruaris, toimus iganädalaselt neljapäeva õhtuti, ja lõppes maikuu lõpus.

Regionaalhaigla asjaajamisteenistuse juhataja Kaja Kulperi sõnul on sekretäritöö haiglas oluline töölõik, milleta ei saaks hakkama ükski struktuuriüksus. "Seega seisab haigla hea selle eest, et meie inimesed saaksid erialaselt võimalikult palju koolitatud. Koostöö Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga kliinilise sekretäri koolitamise osas jääb loodetavasti kestma ning sekretäridele saame koolitusi pakkuda regulaarselt. Meie huvi on teadlikud sekretärid, kes hoiavad korras dokumentidest tagatoa," lisas Kaja Kulper.

Täiendõppe raames, mille kogumaht oli 60 akadeemilist tundi, õpiti nii sotsiaal- kui tervishoiuvaldkonna seadusandlust, patsiendi/kliendi tervishoiu- ja sotsiaalvaldkonna võrgustikku ja selle koostamise põhimõtteid, patsiendi logistikat, protokollide koostamist, erinevaid meditsiiniinfosüsteeme, kultuurilist mitmekesisust, kutse-eetikat ja isikuandmete kaitset. Täiendõppe koolitajateks olid oma ala spetsialistid nii Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolist, Sotsiaalkindlustusametist, Ravimiametist, Andmekaitse Inspektsioonist ja mujalt.

Palju õnne kõigile lõpetajatele!