Kliiniline farmakoloogia

farmakoloogia ikoon

Kliiniline farmakoloogia on eriala, mis tegeleb ravimite toime kõigi aspektidega. Vastava eriala spetsialisti igapäevane tegevus puudutab ravimite arendustegevust, ravimite kasutamist ravieesmärgi saavutamise nimel, ravimikasutuse hindamist, ravimite kasulikke toimeid ja kõrvaltoimeid indiviidi ja ühiskonna tasandil, samuti ravimite väärkasutuse jälgimist. Kliinilise farmakoloogia alustalaks on multidistsiplinaarne meeskonnatöö, erialase igapäevatöö osadeks on koolitustegevus ning teadustöö.