Kliiniline farmaatsia

valuravi.png

Kliiniline farmaatsia on eriala, mille peamiseks eesmärgiks on ratsionaalse ja individualiseeritud farmakoteraapia põhimõtete toetamine igapäevases ravitegevuses. Erialase väljaõppe saanud kliiniline proviisor töötab haigla osakondades tihedas koostöös arstide ja õdedega, et tagada patsiendile sobivaima tõenduspõhise raviskeemi valik ning saavutada parim ravitulemus. Erialase igapäevatöö osadeks on koolitustegevus ning teadustöö.