Kliiniline farmaatsia

Kliiniline farmaatsia on eriala, mille peamiseks eesmärgiks on ratsionaalse ja individualiseeritud  farmakoteraapia põhimõtete toetamine igapäevases ravitegevuses. Erialase väljaõppe saanud kliiniline proviisor töötab haigla osakondades tihedas koostöös arstide ja õdedega, et tagada patsiendile sobivaima tõenduspõhise raviskeemi valik ning keskenduda parima ravitulemuse saavutamisele. Erialase igapäevatöö osadeks on koolitustegevus ning teadustöö.