Interdistsiplinaarne koostööseminar "NEER"

11.03.2009 Interdistsiplinaarne koostööseminar "NEER"

17. aprillil 2009. a
Eesti Rahvusraamatukogu konverentsikeskus

Eesti Kirurgide Assotsiatsiooni, Eesti Uroloogide Seltsi, Eesti Nefroloogide Seltsi, Eesti Infektsioonhaiguste Seltsi, Eesti Sisearstide Seltsi, Eesti Sisearstide Ühenduse, Eesti Nukleaarmeditsiini Seltsi, Eesti Perearstide Seltsi, Eesti Radioloogia Ühingu, Eesti Onkoloogide Seltsi, Eesti Laborimeditsiini Ühingu, Eesti Füsioloogia Seltsi, Eesti Arstiteadusüliõpilaste Seltsi ning Põhja-Eesti Regionaalhaigla interdistsiplinaarne koostööseminar "NEER".

10.30 Registreerimine, tervituskohv, näitus

I OSA
11.00 Avamine
11.05 Neerude füsioloogia, kas on midagi uut - Jana Kivastik
11.25 Kardiovaskulaarhaiguste riskifaktoritest neeruhaigetel - Inga Soveri
11.55 Renovaskulaarse hüpertoonia kliiniline leid, diagnoosimine ja ravi - Vladislav Malikov
12.15 Uroinfektsioonid - Matti Maimets
12.45 Glomerulonefriit - märkamatult progresseeruv neerukahjustus - Merike Luman

13.05 Lõuna, näitus

II OSA
14.00 Neerudoonorlus - Asta Auerbach
14.15 40 aastat neerusiirdamist Eestis - Peeter Dimitrjev
14.35 Laboriuuringud neeruhaiguste diagnostikas - Karel Tomberg
14.50 Isotoopuuringud neeruhaiguste diagnostikas - Kai Ulst
15.10 Neerukivitõve kahtlusega haige piltdiagnostika - Peeter Raudvere
15.30 Kiirgus ja kontrastained - sõbrad või vaenlased - Äli Tõnnov

15.50 Kohvipaus, näitus

III OSA
16.15 Neerutrauma tänapäevane käsitlus - Ülo Zirel
16.30 Õõnesveeni trombiga neeruvähi kombineeritud ravi - Leonhard Kukk
16.50 Neeruvähi väheinvasiivne ravi - Leonhard Kukk
17.10 Retrograadne intrarenaalne kirurgia - Peep Baum
17.30 Seminari lõpetamine 


Osavõtumaks on varajasele registreerijale 200 krooni, kehtib kuni 27. märtsini. Hiljem ja kohapeal registreerijale osavõtumaks 1000 krooni. Seminarile saab registreeruda kandes osavõtutasu Eesti Nukleaarmeditsiini Seltsi arvele a/a nr 10220039442014 SEB Pangas, märkides osavõtja(te) nime(d) ja "Neer".
Osavõtutasu sisaldab seminarist ja näitusest osavõttu, seminari materjale ja toitlustamist.
Osalejatele väljastab Põhja-Eesti Regionaalhaigla koolitustunnistuse.

"Neer" korraldustoimkonna nimel
Äli Tõnnov
radioloog-ülemarst
Põhja-Eesti Regionaalhaigla