triin.jpg

Insuldist taastumine on maraton, mis vajab igakülgset tuge

29.10.2021

29. oktoobril tähistatakse rahvusvahelist insuldipäeva. Eestis haigestub esmakordselt insulti ligikaudu 4000 inimest aastas. Kui võtta arvesse lähedasi, puudutab see aga veelgi enamate inimeste elusid. On patsiente, kes taastuvad kiiresti ja neid, kelle jaoks see protsess võtab aastaid või isegi aastakümneid. Mõjutatud on nii perekond, sõbrad kui ka töökaaslased. Paraku on aga inimestel tihti raskusi vajaliku abi leidmisega.

Tekst: Triin Naudi

Täna pakutakse Eesti insuldikeskustes tipptasemel akuutravi, mille tagajärjel umbes kolmandik insuldi patsientidest taastub suuresti insuldieelsele tasemele. Samas jääb teine kolmandik patsientidest vähemalt osalise funktsioonihäirega, mis võib mõjutada nii kõne, liikumisvõimet kui ka muid tegevusi. Nende patsientide puhul on oluline leida sobivad lahendused, et pakkuda taastumiseks ja iseseisvaks toimetulekuks vajalikke tingimusi ja tuge – sealhulgas taastusravi, aga ka sotsiaalteenuseid.

Regionaalhaigla insuldi raviteekonna arendusprojekti meeskond on viimase kahe aasta jooksul testinud mitmeid erinevaid lahendusi insuldi ravikorralduse parendamiseks. Üheks näiteks on personaalne insuldiõde-juhtumikorraldaja, kelle ülesanne on läbi viia tervisealast nõustamist ning pakkuda nii patsiendile kui ka tema lähedastele igakülgset tuge muutunud elukorraldusega toimetulekuks. Sellised õed on viimase kahe aasta jooksul jälginud ligi 80 patsiendi teekonda neuroloogia osakonnast nii koju kui ka erinevatesse raviasutustesse ning teinud seejuures tihedat koostööd perearstide ja sotsiaalvaldkonna esindajatega. Tänaseks on selge, et sarnase rolliga eriõde on komplekssete haiguste puhul hindamatu väärtusega ning loodetavasti kasvab insuldiõdede roll Eestis lähiaastatel veelgi.

Lisaks insuldiõdedele on projekti oluliseks fookuseks koostöö juhtimine ja selle arendamine eritasandite vahel. Seejuures on olnud rõõm tõdeda, et huvi ja valmisolek insuldi raviteekonda parandada on tegelikult kõigil osapooltel olemas. Probleemkohti tajuvad nii eriarstid, perearstid kui ka kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajad. Samas on suur töö veel ees, et neid probleemkohti süsteemselt üheskoos lahendada. Sellisteks probleemkohtadeks on täna näiteks insuldi ennetustöö tõhustamine, saatekirjade väljastamine, piirkondlike taastusravivõimaluste parandamine, transpordivõimaluste tagamine ning kodu- ja kogukonnateenuste arendamine.

Kuula ka taskuhäälinguid: Insuldiprojekt hõlbustab insuldipatsiendi raviteekonda - Tervisepooltund - Podcast.ee

                                          Insult - Tervisepooltund - Podcast.ee