Immuunglobuliin A

Immuunglobuliin A plasmas (P-IgA)

Põhja-Eesti regionaalhaigla laboratooriumi automaatliini labor

Telefonid 617 1027

 

Üldiseloomustus

IgA moodustab kuni 15% plasma immuunglobuliinidest ning on seromukoossete sekreetide immuunsuse peamine komponent.  Sünteesitakse plasmarakkude poolt, poolestusaeg on 6 päeva. IgA süntees areneb aeglaselt, seetõttu on lastel kontsentratsioon oluliselt madalam, kui täiskasvanutel.

 

Näidustused

  • Müeloomtõve diagnoosimine ning raviseire
  • Immuundefitsiidi ning kroonilise põletikuliste ja autoimmuunsete haiguste diagnoosimine ja raviseire

Referentsvahemik (3,4)

<1 a

<0,1 g/L

1 -3 a

<0,8  g/L

3 - 6 a

0,1-1,4 g/L

6 - 14 a

0,3 – 2,2 g/L

14 - 19 a

0,4 - 2,9 g/L

>19 a

0,7-4,0 g/L

Kliiniline tõlgendus

Kõrgenenud kontsentratsioon viitab

  • Kroonilisele infektsioonile, kroonilisele maksa-, liigeste- ja kopsuhaigusele, autoimmunsetele haigustele (reumatoidartriit, luupus) ning sarkoidoosile
  • IgA müeloomile (sel juhul tuleb lisaks määrata S-Prot-Fr ja S-Immfix)

Vähenenud kontsentratsioon viitab

  • Immuundefitsiitsele seisundile või immuunsupressioonile
  • Suurenenud kaotusele neerude (nefrootiline sündroom), seedetrakti (enteropaatiad) või naha põletuspindade kaudu

 

Proovi-/uuringumaterjal

Veeniveri/plasma

Proovianum

Geeliga LH katsuti

Uuringumaterjali säilivusaeg,  -temperatuur jm transpordi tingimused

15...25 C  8 kuud

    2...8 C  8 kuud

-15...-25°C 8 kuud

Teostamise sagedus

24/7

Mõõtemeetod

Immuunturbidimeetria

HK kood

66123

 

Kasutatud kirjandus

1. Burtis CA, Ashwood ER, Bruns, DE. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. 5th ed. US: Elsevier Inc; 2012.

2. Mosby. Diagnostic and Laboratory Test Reference. 10 th ed. China: Elsevier Inc;  2011.

3. Reaktiivi infoleht, IGA2, Cobas systems application, 2017-08, V 12.0.

4. CALIPER Pediatric Reference Database, cobas 6000;397-399. https://www.tandfonline.com/doi/pdf/10.1080/10408363.2017.1379945?needAccess=true

 

Koostanud: Galina Zemtsovskaja, Kliinilise keemia ja hematoloogia osakonna vanemarst

Muudetud 29.04.2021

Laboriuuringute valdkond