Immuunfiksatsioon uriini monoklonaalsetele immuunglobuliinidele

Immuunfiksatsioon  uriini monoklonaalsetele immuunglobuliinidele ööpäevasest uriinist (dU-Immfix),

Immuunfiksatsioon  uriini monoklonaalsetele immuunglobuliinidele hommikusest/juhuslikust uriinist (U-Immfix)

Põhja-Eesti regionaalhaigla laboratooriumi kliinilise keemia labor

Telefonid 617 1642

 

Üldiseloomustus

Monoklonaalsed immuunglobuliinid on plasmarakkude üksikkloonide proliferatsiooni produkt. Uriinis leitud monoklonaalsed immuunglobuliinid kuuluvad peamiselt monoklonaalsetele vabadele kergetele ahelatele. Nad eristuvad elektroforeetilisel pildil eraldi vöödina, mida nimetatakse M- komponendiks (vt dU-Prot-Fr). Uuringu valikproovimaterjaliks on ööpäevane uriin, kuid vajadusel võib uuringut teostada ka hommikusest uriinist.

Uuring ei ole eraldi tellitav, see on dU-Prot-Fr panel või U-Prot-Fr panel jätkuuuring.


Näidustused

  • M- komponendi monoklonaalsuse kinnitamine ning raviefektiivsuse jälgimine lümfoproliferatiivsete haiguste ja amüloidoosi korral.
  • Müeloomtõve ravivastuse hindamine.

 

Referentsvahemik

Monoklonaalsuse tunnuseid ei leitud.


Kliiniline tõlgendus (vt ka S-Prot-Fr panel, dU-Prot-Fr panel, dU-Immfix, S-Ig fKappa /S-Ig fLambda)

M-komponendi monoklonaalsuse kinnitamine viitab lümfoproliferatiivsele haigusele ning patsient vajab hematoloogi konsultatsiooni. Lisaks viitab vabade kergete ahelate monoklooni leid uriinis neerukahjustusele.

M-komponendi tüpiseerimine on vajalik enne ravi alustamist ning raviefektiivsuse jälgimisel patsiendi seisundi ja/või elektroforeetilise (U-Prot-Fr panel ja dU-Prot-Fr panel) uuringu leiu muutumisel.

Monoklonaalsete kergete ja/või raskete ahelate leid kaasneva amüloidoosi  sümptomaatikaga viitab nende võimalikule rollile  amüloidoosi tekkes.


Proovi-/uuringumaterjal

Ööpäevane uriin

Hommikune uriin

Proovianum

Uriini katsuti (beež kork)

Uuringu materjali säilivusaeg,  -temperatuur jm transpordi tingimused

 15...-25°C  1 päev

 2...8 ⁰C  7 päeva

-70°C 1 kuu

Teostamise sagedus

Tööpäeviti

Mõõtemeetod

Immuunfiksatsioon geelelektroforeesil

HK kood

 66119

Kasutatud kirjandus

  1. Burtis CA, Ashwood ER, Bruns, DE. Tietz Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics. 5th ed. US: Elsevier Inc; 2012.
  2. Reaktiivi infoleht, HYDRAGEL 2 BENCE JONES, SEBIA application, 2014-03
  3. Müeloomtõbi. Diagnoosimis- ja ravijuhis 2010. http://www.myeloomiliit.ee/wp-content/uploads/2014/10/Myeloom_ravijuhis.pdf

Galina Zemtsovskaja, Kliinilise keemia ja hematoloogia osakonna vanemarst

15.01.18

Laboriuuringute valdkond