ajakiri.png

Ilmunud on Regionaalhaigla ajakirja värske number

06.02.2020

Vähiga võitlust pidavad inimesed soovivad oma haiguse kohta saada teavet kogu ravi jooksul, raskel ajal on infovajadus äärmiselt suur, selgub Tartu Ülikooli õenduse valdkonnas kaitstud magistritööst. Infot ei ole kunagi liiast ning mida rohkem on patsiendid kogu raviprotsessi kaasatud, seda kindlamalt saavad nad vastu võtta otsuseid oma elukorralduse suhtes ravi ajal ja pärast seda. Vähiravikeskusena peab Regionaalhaigla prioriteediks patsientide igakülgset toetamist, oleme arendamas vähiravipatsientide teekonda haiglas. Nimetatud magistritöö andis sisendi otse patsientidelt, mis on eriti väärtuslik, et patsiente toetada. Toetava ja taastava ravi suhtes on Regionaalhaiglal alates sellest aastast mitu uudist, millest ka käesolevas ajakirjanumbris juttu tuleb. Tervitame rõõmuga uusi kolleege vast loodud taastus- ja palliatiivravi kliinikus, mille juhi kt dr Pille Sillaste möönab intervjuus, et patsientide vajadus palliatiivravi järele on väga suur, taastusravikeskuse juhataja dr Annelii Jürgenson räägib plaanidest taastusravi valdkonna arendamisel.

Uus aasta toob Regionaalhaigla ajakirja ka uued rubriigid. Alates sellest numbrist hakkame tutvustama Regionaalhaigla meedikute teadustöid ja projekte. Esimeses teadusloos kirjutab onkoloog dr Anu Planken lähemalt kasvajate ja närvisüsteemi vaheliste seoste uurimisest ning uute vähivastaste bioloogiliste ravimkandidaatide arendamisest.
Samuti alustame uue rubriigiga „Pärast tööd“. Meedikute elukutsesse on pinge ja pikad töötunnid sisse kirjutatud, seetõttu on väga oluline oskus välja lülituda, hea võimaluse kvaliteetseks puhkuseks annavad hobid. Ja meie pea 5000 kolleegil on lugejatega jagada väga palju põnevat, rubriigi avaloos räägib dr Markko Pärtelpoeg ehete valmistamisest.

Sel aastal on erilises fookuses õed, Maailma Terviseorganisatsioon nimetas 2020. aasta õdede aastaks, et juhtida tähelepanu õdede olulisusele. Õenduskvaliteedi peaspetsialist Helen Valk intervjueeris selles numbris oma ala tõelisi korüfeesid Antwerpeni, Oxfordi ja Helsingi ülikoolist.

Põnevaid lugemuselamusi ajakirja toimetuse poolt!