Põhja-Eesti Regionaalhaigla

Hiiumaa Haigla võrgustub Regionaalhaiglaga

24.07.2017

24. juulil sõlmisid SA Hiiumaa Haigla ja Regionaalhaigla poolt asutatud SA Hiiu Maakonnahaigla ühinemislepingu, mille tulemusena moodustub uus sihtasutus nimega SA Hiiumaa Haigla. Ühinemise järgselt hakkab eriarstiabi ja sellega kaasnevate teenuste korraldamise eest Hiiumaal vastutama Regionaalhaigla tagades kvaliteetse tervishoiuteenuste kättesaadavuse Hiiumaal ja Hiiumaa haigla majandusliku jätkusuutlikkuse.
Regionaalhaigla juhatuse esimehe Agris Peedu sõnul seisavad Regionaalhaigla ja Hiiumaa Haigla ees kaks suurt eesmärki – säilitada saarel kvaliteetne eriarstiabi ja leida lahendus haigla majanduslikuks jätkusuutlikkuseks. „Lisame uue sihtasutuse sihtkapitali 800 000 eurot, millega tasutakse haigla laenuvõlad, uuendatakse ligipääsu erakorralise meditsiini üksusele ning soetatakse uut tehnikat. Kuid kindlasti on vaja välja töötada Hiiumaa eristatust ja erandlikkust arvestav rahastusskeem, sest haigla senine rahastusmudel ei ole jätkusuutlik. Koostöö Sotsiaalministeeriumiga selles osas juba käib,“ rõhutas Peedu.
„Kahtlemata võidavad hiidlased võrgustumisest, ühinemise järgselt on Regionaalhaiglal otsene vastutus Hiiumaal eriarstiabi korraldamisel, mis tähendab, et Eesti suurim haigla aitab tulevikus leida häid spetsialiste, kes hiidlastele arstiabi annaksid,“ ütles Hiiu vallavanem ja SA Hiiumaa Haigla nõukogu liige Reili Rand. Ranna sõnul on kohalikul kogukonnal koostöö osas suured ootused ja loodetakse, et ka edaspidi tagatakse kohapeal kvaliteetne arstiabi.
Regionaalhaigla on kindlal seisukohal, et Hiiumaa elanikud ja külastajad peavad saama samal tasemel eriarstiabi, kui mandri inimesed. „Hiiumaa haiglas on töötanud ja töötavad ka praegu pühendunud inimesed. Nende panus on hoidnud haiglat elus. Panustades eriarstiabisse ja erakorralisse meditsiini, kuid varasemast enam ka suhetesse Hiiumaa perearstidega, loodame parimal võimalikul moel täita hiidlaste ootusi,“ ütles Peedu ning lisas: „Ambulatoorse eriarstiabi korraldamisel toetume kindlasti tavapärasele arsti-patsiendi otsesuhtlusele, kuid järjest paremini jõuab abi patsientideni näiteks ka e-konsultatsioonide vahendusel.
Ka erakorralist abi saab sujuvamalt korraldada tihedamas koostöös Regionaalhaigla spetsialistide ja teenistustega. Kiirabi tööd Hiiumaal koordineerib juba Regionaalhaigla. Erakorralise meditsiini osakonna valmidus peab ka edaspidi vastama nõuetele ja vajadustele. Kui aga vaja, jõuab patsiendile järele päästehelikopter, mille kliinilised brigaadid mehitab samuti Regionaalhaigla.
Lisaks kliinilisele koostööle saab Hiiumaa haigla nüüd ära kasutada ka kogu Regionaalhaigla oskusteabe, mis on kogunenud tugiteenistustesse.
Haiglate tõsisem koostöö sai alguse 2015. aastal. Hiiumaa arstidel ja õdedel avanes võimalus tasuta koolitusteks Regionaalhaiglas, 2016 aastal alustas Kärdlas tööd Regionaalhaigla Verekeskuse välisladu. Hiiumaal perioodiliselt tööl käivate Regionaalhaigla arstide arv on kasvanud.  

Ajajoon:

25.05.2017 andis Vabariigi Valitsus volitused töö- ja terviseministrile SA Hiiumaa Haigla ühinemiseks Regionaalhaigla asutatava sihtasutusega;
13.06.2017 andis töö- ja terviseminister käskkirja Regionaalhaiglale ja Hiiumaa haiglale Valitsuse otsuse täitmiseks;
21.06.2017 asutas Regionaalhaigla SA Hiiu Maakonnahaigla;
24.07.2017 sõlmivad SA Hiiumaa Haigla ja SA Hiiu Maakonnahaigla ühinemislepingu, millega Hiiumaa haigla kui majandusüksus läheb üle Regionaalhaigla poolt asutatud sihtasutusele. Ühinenud sihtasutus hakkab kandma nime SA Hiiumaa Haigla, kõik töötajad, lepingud, õigused ja kohustused tulevad üle;
24.07.2017 kogunevad ühinevate sihtasutuste nõukogud, mis peavad ühinemislepingu jõustumiseks selle heaks kiitma.