Happe-aluse tasakaal

Happe-aluse tasakaal (ABB)

Põhja-Eesti regionaalhaigla laboratooriumi kliinilise keemia labor
Telefonid: 617 1027; 617 1661

 

Üldiseloomustus

Vedeliku happeline või aluseline reaktsioon oleneb vabade vesinikioonide kontsentratsioonist, mida iseloomustab pH (vesinikiooni aktiivsuse negatiivne logaritm). Inimese arteriaalse vere pH on temperatuuril 37o C nõrgalt aluseline (7,4).

Hoolimata happeliste ainevahetussaaduste ebaühtlasest eritumisest verre püsib vere pH konstantsena. See on oluline ainevahetuse tagamiseks, kuna ensüümide aktiivsus oleneb pH väärtusest. pH säilimises konstantsena osalevad vere puhversüsteemid (vesinikkarbonaat-, fosfaat- ja valkpuhver), gaasivahetus kopsudes ja eritusmehhanismid neerudes.

 

Happe-alustasakaalu uuring on mitmeparameetriline uuring.

Parameetri nimetus

Lühend

Füsioloogiline tähendus

pH

pH

Happe-alustasakaalu indeks. pH suurenemine viitab alkaloosile, vähenemine atsidoosile.

Süsinikdioksiidi osarõhk

pCO2

Happe-alustasakalu respiratoorne komponent, happeline gaas, mida kontrollib hingamisfunktsioon.

Hapniku osarõhk

pO2

Iseloomustab kopsude võimet oksügeniseerida arteriaalset verd.

Vesinikkarbonaat

HCO3

Iseloomustab vere puhverdusvõimet, happe-alustasakaalu metaboolne komponent.

Aluste liig 

BE

Arvutuslik parameeter, negatiivne BE viitab atsidoosile ja positiivne alkaloosile.

Hapnikuga küllastatus

sO2

Iseloomustab hapnikuga seotud hemoglobiini hulka, sO2 on arvutuslik parameeter. Oksügenatsiooni jälgimine.

 

Oksühemoglobiin

O2Hb

Karboksühemoglobiin

COHb

Vingumürgistuse diagnostika ja haiguskulu jälgimine.

Methemoglobiin arteriaalses veres

MetHb

Kemikaal- või ravimmürgistuse diagnostika ja haiguskulu jälgimine.

Desoksühemoglobiin

HHb

Desoksügenisatsiooni jälgimine.

Anioonide vahe

AnCap

Suureneb metaboolse atsidoosi, alkoholi ja surrogaatide mürgistuste korral. Arvutuslik parameeter.

Füsioloogiline šunt

Qsp/Qt (est)

Iseloomustab segavenoosse vere hulka, mis ei küllastu O2-ga kopse läbides, füsioloogiline šunt.Suureneb nii ägeda kui kroonilise kopsuhaiguse korral.

Arteriaalse vere ja sissehingatava õhu hapniku osarõhkude suhe

pO2/FiO2

Iseloomustab kopsude hapnikuvahetuse efektiivsust, oluline kunstliku ventilatsiooni hindamiseks.

Hapniku osarõhk (küllastatus hapnikuga 50%) arteriaalses veres

p50

Kudedele hapnikuloovutamise  jälgimine. Adekvaatseks hindamiseks vajalik südame löögimaht (mõõdetuna kopsuarterist).

Arteriaalse vere ja alveolaarse õhu hapniku osarõhkude suhe

pO2(a/A)

Kopsu varustamine hapnikuga, suureneb kopsuhaiguste puhul. Iseloomustab kopsude oksügenisatsiooniprotsessi efektiivsust.

Lisaks eelpool nimetatud parameetritele sisalduvad happe-aluse tasakaalu uuringus veel järgmised parameetrid, mille täpsem käsitlus on vastavates peatükkides: K, Na, iCa, Cl, glükoos, laktaat, hemoglobiin ja hematokritt.

 

Näidustused

  • Respiratoorsed häired (hüper- ja hüpoventilatsioon, krooniline obstruktiivne kopsuhaigus) ja seisundi juhtimine
  • Metaboolsed häired (diabeetiline ketoatsidoos, oksendamine, neerupuudulikkus, mürgistused) ja seisundi juhtimine

 

Referentsvahemikud1,3

Lühend

Ühik

Arteriaalne veri

Venoosne veri

Segavenoosne veri1

(kopsuarterist)

pH

-

7,35 - 7,45

7,35 - 7,43

 

pCO2

mmHg

35 - 46

37 - 50

 

pO2

mmHg

70 - 100

36 - 44

35-40

HCO3

mmol/L

21 - 26

21 - 26

 

BE

mmol/L

-2 - +3

 

SO2

%

> 96

60 -85

70-75

O2Hb

%

> 96

 

 

COHb mittesuitsetajad

suitsetajad

toksiline

%

 

<2

<9

>20

 

<2

<9

>20

 

MetHb

%

<1,5

<1,5

 

HHb

%

0,0 - 5,0

 

 

AnCap

mmol/L

8 - 16

 

Qsp/Qt (est)

%

2 - 8

 

 

pO2/FiO2

mmHg%

 

 

 

p50

mmHg

25 - 29

 

pO2(a/A)

%

 

 

 

NB! Hemoglobiini väärtused erinevad SA PERH laboratooriumis määratuna erinevatel platvormidel: veregaaside analüsaatoril RapidPoint on hemoglobiini väärtused keskmiselt 7% kõrgemad kui hematoloogia analüsaatoril Sysmex XN. Aneemia sügavuse hindamisel tuleb aluseks võtta hematoloogia analüsaatoriga mõõdetud hemoglobiini tulemus.

 

Kliiniline tõlgendus (V-väiksem, N-normis, S-suurem)

ABB häire

pH

HCO3

pCO2

Seisund

Põhjused

Metaboolne atsidoos (MAc)  

V

V

N

MAc varane staadium , <2h

Mürgistused (alkohol, surrogaadid, salitsülaadid), neerupuudulikkus, ketoatsidoos, nälgus. Kompensatsiooni-mehhanism on hüperventilatsioon, et vähendada pCO2 hulka.

V v.N

V

V

Respiratoorsed kompensatsioonimehhanismid lülituvad sisse (> 6h)

V

V

N  v. V

Respiratoorne kompensatsioon ei toimi

VV

V

S

Metaboolse ja respiratoorse atsidoosi kombinatsioon

Metaboolne alkaloos (MAl)

S

S

N

MAl varane staadium , <2h

Oksendamine, diarröa, hüpokaleemia, ravi diureetikumide ja bikarbonaatidega.

Kompensatsiooni-mehhanism on hüpoventilatsioon, et suurendada pCO2 hulka.

S v.N

S

S

Respiratoorsed kompensatsioonimehhanismid lülituvad sisse (> 6h)

S

S

N v. S

Respiratoorne kompensatsioon ei toimi

SS

S

V

Metaboolse ja respiratoorse alkaloosi kombinatsioon

Respiratoorne atsidoos (RAc)

V

N

S

RAc varane staadium, <2h

Kopsude gaasivahetuse häire (pneumoonia, krooniline bronhiit, emfüseem, astma), vereringe häire, südamepuudulikkus, hingamiskeskuse pärssimine, ebapiisav mehhaaniline ventilatsioon.

Kompensatsiooni-mehhanism suurenenud H+ eritumine neerude kaudu, käivitub 1-2 p.jooksul.

Vv.N

S

S

Metaboolsed kompensatsioonimehhanismid lülituvad sisse (>6h)

V

N v. S

S

Metaboolne kompensatsioon ei toimi

VV

V

S

Respiratoorse ja metaboolse atsidoosi kombinatsioon

Respiratoorne alkaloos (RAl)

S

N

V

RAc varane staadium , <2h

Hüperventilatsioon (k.a. ravimitest tingitud: salitsülaadid, nikotiin, progesteroon, kesknärvisüsteemi kahjustus traumast või sepsisest), kopsuturse ja kopsuembol.

Kompensatsiooni-mehhanism vähenenud H+ eritumine neerude kaudu, käivitub 1-2 p.jooksul.

Sv. N

V

V

Metaboolsed kompensatsioonimehhanismid lülituvad sisse (> 6h)

S

N v. V

V

Metaboolne kompensatsioon ei toimi

SS

S

V

Respiratoorse ja metaboolse alkaloosi kombinatsioon

 

Referentsvahemikud nabaväädi verest1,4

Analüüt

Nabaarter

Nabaveen

pH

7,14 -7,42

7,22 -7,44

pCO2 (mmHg)

34 - 78

30 - 63

pO2 (mmHg)

3 - 40

12 - 43

 

Nabaväädi uuringu kliiniline tõlgendus1

Eesmärgiks on vastsündinu respiratoorse ja metaboolse seisundi hindamine. Objektiivsem info kui Apgari hinnang. Enamikel juhtudel kogutakse vereproov nabaarterist, mis peegeldab vastsündinu seisundit (verevoolu suund lootest platsenta suunas). Platsenta on vastsündinu jaoks nii gaasivahetuse kui neerufunktsiooni ekvivalendiks. Kui loode ei saa platsenta kaudu piisavalt CO2 ära anda, siis tekib respiratoorse atsidoosi sarnane seisund. Kui hapnikuvahetus platsentaga on ebaadekvaatne, tekib metaboolse atsidoosi sarnane seisund.

 

Kriitilised väärtused nabaväädi happe-alustasakaalu uuringul:

  • pH <7,0 arteriaalses veres
  • pCO2 diferents arteriaalse ja venoosse vere vahel >25 mmHg
  • pH diferents arteriaalse ja venoosse vere vahel >0,12

Proovi-/uuringumaterjal

Arteriaalne veri

Veeniveri

Segavenoosne veri

Proovianum

Li-hepariiniga süstal

Uuringumaterjali säilivusaeg, -temperatuur jt transpordi tingimused

20-25 oC 15-30 min.

Proovis ei tohi olla õhumulle.

Teostamise sagedus

24 h

Mõõtemeetod

Amperomeetria, potentsiomeetria, oksümeetria

HK kood

66113, 66108, 66108

Kirjandus

  1. Toffaletti J. Blood gases and electrolytes. AACC Press, Washington DC 2009
  2. Wallach J. Interpretation of Diagnostic Tests. 8th ed. Philadelphia: Lippincott Williams&Wilkins, 2007. 567-581
  3. Mikulcik P. Rapid analyses – blood gases and more. Siemens Healthcare Diagnostics Inc. 2012
  4. Fouse BL. Reference range evaluation for cord blood gas parameters. www.acutecaretesting.org. June 2002

 

Koostanud:

Marge Kütt, laboriarst, laboratooriumi juhataja

12.12.2018

Laboriuuringute valdkond