Regionaalhaigla õed

Eesti õendus kui muutuste teerajaja

10.05.2018

Rahvusvahelise õdede nädala raames tunnustab Regionaalhaigla parimaid õdesid ja hooldustöötajaid, toimub õdede konverents, kus juhitakse tähelepanu olulisematele muudatustele ja arengutele õendustegevuse valdkonnas ja igapäevastele väljakutsetele. Õdede tänuüritusel osaleb tervise- ja tööminister Riina Sikkut.

 „Õe kutse- ja erialane koolitus võimaldab tänasel päeval osutada õdedel iseseisva ambulatoorse õe teenust ja statsionaarset õendusabi. On välja kujunenud valdkonnad, kus õed-spetsialistid pakuvad tervishoiuteenust, parandades seeläbi teenuse kättesaadavust. Esirinnas on pereõed, kiirabi õed-brigaadijuhid, erialaspetsialistid, õendusabi osakonnad ja haiglad ning vaimse tervise, kodu- ja kooliõed,“ ütles Regionaalhaigla õendusdirektor Aleksei Gaidajenko. Oluliseks peab õendusdirektor ka eriõdede õppekavade ja praktikakorralduse järjepidevat arendamist, selle tõestuseks kannab Regionaalhaigla uhkusega eelmisel aastal saadud tiitlit „Parim praktikabaas.“
Gaidajenko sõnul loodetakse õenduse valdkonnas hakata kasutama standarditud õenduskeelt, mis tõstaks õendusabi kvaliteedi ja patsiendiohutuse uuele tasemele. „Ambitsioonikaks eesmärgiks on standarditud ehk kõigile üheselt mõistetava õenduskeele üleriigiline kasutusse võtmine ning kaasaegse õendusprotsessi rakendamine 3N (NANDA-NOC-NIC) süsteemi järgi. Selle tulemuslik rakendamine vajab kindlasti riigipoolset toetust,“ rääkis ta. Süsteemi juurutamiseks andsid nõuandeid kolm õenduse absoluutset tippu: professor Dickon Weir-Hughes Oxfordi ülikoolist ning dotsendid Sue Moorhead ja Howard Butcher Iowa ülikoolist. 
Õdede ja hooldajate puudus on väljakutse
„Saavutuste kõrval tuleb tõdeda, et õdede ja koolitatud hooldajate puudus on väljakutse õendusjuhtidele nende igapäevases töös,“ nentis Gaidajenko. Probleemiga tegeletakse nii riiklikul kui haiglate tasemel: peetakse läbirääkimisi miinimumtunnitasu osas, lähtuvalt konsensusleppest suurendatakse iga-aastaselt vastuvõttude arvu õdede õppesse, investeeritakse jõuliselt haigla töökeskkonna parendamisse, õdedel on võimalus kasutada oma töös kaasaegsed töövahendeid ja –meetodeid. Tööintensiivsuse minimiseerimiseks avatakse uusi ametikohti, kuid üldise tööjõupuuduse foonil võib see meede jääda märkamatuks. 
Käesoleva aasta rahvusvahelise õdede päeva motoks on „Õed: hääl millest juhinduda – Tervis on inimõigus“ ning lähtepunktiks : olenemata asukohast, olenemata olukorrast – tervishoiuteenus peab olema kõikidele kättesaadav. Rahvusvahelist õdede päeva tähistatakse igal aastal 12 mail ja see on seotud nüüdisaegse õenduse rajaja Florence Nightingale sünnipäevaga. 2020 aastal valmistub maailm tähistama Nightingale 200 sünniaasta juubelit.