CARE projekti raames toimuvad infopäevad

04.07.2007
SA Põhja -Eesti Regionaalhaigla, Tallinna Tervishoiu Kõrgkool ja Tööturuamet korraldavad homme, 5. juulil CARE projekti esimese infopäeva. Projekt on suunatud 75-le ilma eelneva erihariduseta töötule, kellele antakse 5-kuulise koolituse raames vajalikke teadmisi ja oskusi tööturule naasmiseks ning hooldustöötajana töötamiseks tervishoiuasutuses.

Koolitusest huvitatutele toimuvad juuli- ja augustikuus praktilised infopäevad ametit puudutavas töökeskkonnas, kus tutvustatakse lähemalt projekti, antakse ülevaade koolitusest ning räägitakse täpsemalt hooldustöö sisust.

Esimene infopäev projekti tutvustamiseks toimub 5. juulil algusega kell 12.00 Tallinnas, SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla suures saalis, Sütiste tee 19.
Koolitus algab 17. septembril 2007. aastal ning kestab 5 kuud koos 2-kuulise praktikaga. Õpe viiakse läbi nii eesti kui vene keeles.

Koolitus toimub Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli ja SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla õppeklassides. Praktika leiab aset SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla erinevates kliinikutes (Tallinnas, Keilas, Kosel).

Peale koolitust ja praktikat abistab projekti meeskond koolituse lõpetanuid töö leidmisel hooldustöötajana.

Järgmised infopäevad CARE projekti ja hooldustöötaja koolituse tutvustamiseks toimuvad 2. augustil ja 23. augustil algusega kell 12.00 SA Põhja-Eesti Regionaalhaiglas, Sütiste tee 19.
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli projekt “Hooldaja ameti omandamine läbi koolituse, sotsiaalse nõustamise, praktika ja tööle rakendamise tervishoiusektoris – CARE projekt”, nr 1.0301.07-0236 on kaasrahastatud Euroopa Sotsiaalfondist ning seda toetavad Tööturuamet ja SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla (Meede 1.3 “Võrdsed võimalused tööturul”).