Alustas Regionaalhaigla eetikanõukogu

15.11.2018

Eelmisel nädalal alustas tööd Regionaalhaigla eetikanõukogu. Nõukogu käib koos korra kuus, teemasid seal arutamiseks võib esitada igaüks.

Varem arutati eetikaküsimusi eelkõige kliinikujuhtide ja juhatuse osalusel koos isikutega, keda vastav küsimus puudutas. „Vajadus ühelt poolt tõsta organisatsiooni teadlikkust eetiliste valikute osas ja teisalt sõltumatu osapoolena võtta seisukohti eetilistes küsimuses, millega töös kokku puututakse pani meid ellu kutsuma spetsiaalse eetikanõukogu, kelle poole igaüks saab vajadusel pöörduda,“ ütles Regionaalhaigla riskijuht Andra Migur. 

Eetikanõukogu eesmärk on aidata kaasa eetiliste väärtuste igakülgsele järgimisele Regionaalhaigla tegevuses. Nõukogu annab panuse nii  ravitöös, juhtimises kui ka õppe- ja teadustöös esile kerkinud eetiliste probleemide ennetamises ja lahendamises. Valdkond, millega nõukogu ei tegele, on kliiniliste uuringute eetikaküsimused.

Eetikanõukogu on oma arvamustes sõltumatu ja erapooletu kogu. Nõukogu ülesandeks on tegeleda nii eetiliste probleemide ennetamise kui lahendamisega seotud teemadega. Eetiliste probleemide ennetamisel on eetikanõukogu peamises fookuses  personali teadlikkuse tõstmine eetikaküsimustes ning haigla eetikapõhimõtete ja juhendmaterjalide välja töötamine.  Eetiliste probleemide lahendamisega seotud küsimustes kujundab nõukogu arvamusi ja nõustab probleemide lahendamisega seotud isikuid.  

Nõukogu liikmed nimetas Regionaalhaigla juhatuse esimees.  Nõukogu koosseis on kokku kutsutud nii, et see haaraks võimalikult erinevaid vaateid. Esindatud on nii kliinilise kui mittekliinilise poole esindajad, nii staažikad kui noored.  Reeglina on eetikanõukogu koosseisus arst, noorarst, elutööpreemia pälvinud arst, õdede, tugiteenistuste ja patsientide esindaja ning eetikaekspert. Nõukogu esimese koosseisu liikmete valikus rääkisid kaasa kliinikujuhid, õendusjuhid ja juhatus. Patsientide esindaja nimetas Puuetega Inimeste Koda. Eetikanõukogu liikmed nimetatakse 4 aastaks, seega praegune nõukogu koosseis kohtub korra kuus kuni 2022 aastani.

Nõukogu koguneb korra kuus. Eetika-alaseid küsimusi, ettepanekuid  ja probleeme saab esitada kirjutades e-kirja eetika@regionaalhaigla.ee.

Nõukogusse kuuluvad:

Jaan Tepp - üldkirurg-vanemarst, kirurgiakliinik; (fotol)

Kristo Erikson – intensiivravi keskuse juhataja, anestesioloogiakliinik;   

Merit Kudeviita – psühhiaater, psühhiaatriakliinik;

Elena Mahhova – õendusjuht, diagnostikakliinik;

Margit Sutrop - praktilise filosoofia professor, Tartu Ülikooli Humanitaarteaduste ja kunstide valdkonna dekaan ja Tartu Ülikooli Eetikakeskuse juhataja, kuni 2018 Tartu Ülikooli kliinikumi eetikakomitee aseesimees;

Valmar Ammer – patsientide esindaja, MTÜ Seljaajusonga ja Vesipeahaigete Seltsi juhatuse liige;

Andra Migur – riskijuht.