Konverentsi esinejate tutvustused

Lynda Juall Carpenito, MSN, APN, FIN

Lynda on omandanud 1968. aastal õenduse bakalaureuse- ja 1974. aastal magistrikraadi (BSN, MSN). 1997. aastal lõpetas Advanced Practice Nursing programmi. Enam kui 20 aastat on Lynda töötanud pereõena, pühendades end kogukondadele, mis seisavad silmitsi kõrge kuritegevuse taseme ja piiratud juurdepääsuga tervishoiule. Lisaks on ta neli aastat töötanud dementsete hooldekodus. Nüüd on Lynda missiooniks tegelemine hospiitsiga, mida ta peab suureks privileegiks õenduses. 

Lynda väärtuslikumaks panuseks õendusele on tema sulest ilmunud seitse märgilise tähendusega kirjutist. Hetkel on toimetamisel 17. väljaanne rahvusvaheliselt tunnustatud „Õendusdiagnostika käsiraamatust“ ("Handbook of Nursing Diagnosis"), mis on ka Eesti õendustudengite seas kõige enam viidatud õpikuid. Lynda kirjanduslikud tööd kannavad ka poeetilist nooti, alustades luuletusest "To Risk", kus kõlab tabavalt, et "Üksnes need, kes riskivad, on tõeliselt vabad". See peegeldab nii tema sitket vaimu kui ka pühendumust õendusele. 

Liituge konverentsiga, et saada osa Luca Bertocchi tähelepanuväärsest teekonnast. Luca on Itaalia, Trieste Maggiore haigla onko-hematoloogiaõde, kelle pühendumisel õendusele ei ole piire.  

Ta toob kaasa hulgaliselt rahvusvahelisi kogemusi, olles töötanud kaks aastat Londoni, St George’s University Hospital`is ja lõpetanud 6-kuulise silmiavava vahetusüliõpilase programmi Connelli õenduskolledžis, Bostoni Ülikoolis. Tema juhendajaks oli legendaarne professor Dorothy Jones, kes on endine NANDA-International president ja paregune Gordoni programmi direktor. 

Luca on õendusteaduse esirinnas, keskendudes uuenduslikele teemadele nagu standarditud õendusterminoloogia (NIC ja NOC klassifikatsioonid), terviseinfo süsteemid õenduses, simulatsioon ja toitumine.

Claudia Leoni-Scheiber, RN, PhD

Ühinege meiega, et tähistada Claudia Leoni-Scheiberi erakordset panust õendusse, teadusuuringutesse ja haridusse.

Claudial on doktorikraad Viini Ülikoolist, kus tema murranguline uurimus keskendus juhitud kliinilise mõtlemise (Guided Clinical Reasoning) õppemeetodi mõju. Tema teadustöö uuris meetodi mõju õdede hoiakutele ja teadmistele täiustatud (eri)õendusprotsessist (Advanced Nursing Process) ning õendusdiagnooside, -sekkumiste ja -tulemuste kvaliteedile. Selle uurimisprojekti viis ta läbi Zürichi linnahaiglas, omandades hindamatuid teadmisi, mis kujundavad õenduspraktika tuleviku.

Claudia töötab praegu Austria õendusteaduse instituudis UMIT TIROL - Terviseteaduste, Meditsiiniinformaatika ja –Tehnoloogia Eraülikooli vanemteadurina. Tema pühendumusel õendustööle on ülemaailmne haare, olles ACENDO asepresident ning saksa keelt kõnelevate riikide NANDA-I võrgustiku (NANDA-I Network Group) koordinaator.

Kristi Rannus RN, PhD

Tutvustame teile Kristi Rannust – õendushariduse juhtiv ekspert ja õenduse kogukonna tähelepanuväärne liige!

Muljetavaldava 19-aastase õppejõukogemusega Kristi pühendumine õenduse terminoloogiale, haridusele ja teadustööle on teinud temast tervishoiuvaldkonna särava tähe. Hetkel töötab Kristi Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis täiskohaga professorina ja juhib tervisteaduse magistriõppekava.

Muljetavaldava uurija teekonnal on Kristi tähelepanu suunatud õenduse haridusele ja selle edendamisele, eriti eriõenduse suunal (Ing Advance Practice Nursing). Lisaks on Kristil praktilised teadmised ja oskused vähitõrje juhtimises ja innovatsioonis.

Liituge konverentsiga, et tähistada Kristi Rannuse panust õendusesse. Ta on tõeline inspiratsioon nii õenduse kui hariduse maastikul.

Carme Espinosa i Fresnedo RN, MSc

Tulge ja saage osa magistrikraadiga õendusspetsialisti tähelepanuväärsest teekonnast.

2020 - 2023. aasta juunini oli Carme NANDA-International president, panustades organisatsiooni juba aastast 2000. Ta on kuulunud erinevatesse komisjonidesse, mis kujundavad õenduse tulevikku.

Täna töötab Carme juhtivas konsultatsiooniettevõttes inimarengu ja koolitusvallas. 2016. aastal NANDA-I stipendiaadina tunnustatud Carme pühendumus õendusala uuendustesse on võrratu. Lisaks NANDA-I-le osaleb ta aktiivselt ka teistes organisatsioonides, mis edendavad standarditud õenduskeeli (Standardized Nursing Languages). Lisaks hõlmavad Carme pädevused metoodikat, kriitilist mõtlemist ja kliinilist arutluskäiku.

Ta on raamatu "NANDA-I õendusdiagnoosid: definitsioonid ja klassifikatsioon" hispaaniakeelse väljaande peamine tõlkija, muutes õendusalased teadmised kättesaadavaks laiemale publikule. Carme on andnud suure panuse teadustöösse, kirjutanud mitmeid publikatsioone ja ettekanded nii riiklikul kui rahvusvahelisel tasandil, sillutades õenduse teed tipptasemele.

Kristi Puusepp RN, MSc töötab Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis õenduse õppetooli juhatajana. Ta on omandanud õe kutse Tartu Meditsiinikoolis ja terviseteaduse magistrikraadi Tartu Ülikoolis. Kristi on olnud eestikeelse NANDA-I raamatu toimetaja 2012-2014 väljaandest alates. Ta on juurutanud NANDA-I õpetamise õe õppekavasse Eestis, juhib Eesti 3N (NNN) üleriigilist töörühma ja on Eesti Õenduskvaliteedi Arenduskeskuse juhatuse liige. Ta on üks eestvedajatest riikliku suurprojekti 3N elektroonilise infosüsteemi loomisel ja rakendamisel Eestis. Avaldanud artikleid õendusharidusest ja -ajaloost ning NANDA-I õpetamisest Eestis. Samuti juhtinud mitmeid projekte ning arendanud Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli simulatsioonikeskust.

Aleksei Gaidajenko APN, MA, MSc töötab Lääne-Tallinna Keskhaiglas juhatuse liikme-õendusjuhina. Ta on tervisesüsteemide korralduse ja -juhtimise õppejõud nii Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis kui Tallinna Ülikoolis.

Aleksei on juurutanud töösse mitmeid riikliku tähtsusega projekte, nagu tervishoiu juhtimisele spetsialiseerunud organisatsioonikäitumise magistriõppekava väljatöötamine. Samuti jõudis ta kokkuleppele õenduse juhtidega, et hakata Eestis kasutama ja arendama NANDA, NIC ja NOC klassifikatsioone ja oli mõjukas Magnethaigla põhimõtte rakendamisel Eesti tervishoiusüsteemis. Aleksei omandas sotsiaalteaduse magistrikraadi Tallinna Ülikoolis ja terviseteaduse magistrikraadi intensiivõenduse erialal Tallinna Tervishoiu Kõrgkoolis. Õenduse arendamise saavutuste eest pälvis ta 2021. aastal Eesti Vabariigi presidendi poolt EESTI PUNASE RISTI III KLASSI teenetemärgi.

Irma Nool RN, MSc

Saage tuttavaks meie järgmise esinejaga – Irma Nool. Ta on Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli juhtivlektor ja õenduse aluste mooduli juht.

Tema uurimisvaldkondadeks on kriitiline mõtlemine õenduses, NNN taksonoomia rakendamine õendusprotsessis ning üliõpilaste rahulolu praktika juhendamisega. Samuti tunneb ta suurt huvi holistilisest õendusest. Lisaks on Irmal praktilised oskused ja teadmised õena onkoloogia alal.

Marianne Annion APN, MSc on Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli õppejõud.

Ta on omandanud tervishoiuteaduste magistrikraadi vaimse tervise eriõenduses. Põhifookus on suunatud vaimse tervise simulatsioonõppe läbiviimisele õe põhiõppe tudengitele ja magistriantidele. Tema peamised uurimisvaldkonnad on seotud vaimse tervise õenduse, palliatiivse õenduse ja haridusega.

Irena Milaniak MSN, PhD

Ühinege meiega, et tähistada Irena Milaniak`i erakordset panust õendusesse ja teadusesse.

Irenal on ulatuslik õendusalane taust. Ta on lõpetanud 1991 aastal õe-eriala, mille järel omandas 2010 aastal bakalaureusekraadi (BSN) ja 2012 aastal magistrikraadi (MSN) ning 2016 lõpetas kardioloogi erialal õde-spetsialistina. 2014 aastal omandas meditsiiniteaduste valdkonnas - doktorikraadi, väitekirjaga teemal “Südame siirdamise järgsete patsientide elukvaliteedi tegurite hindamine.”

Irena on töötanud õena Krakowi Püha Johannes Paulus II erahaigla kliinilise südame-, veresoonkonna- ja transplantatsiooni osakonnas üle 30-ne aasta. Ta tegeleb kaugelearenenud südamepuudulikkuse, südamesiirdamist ja mehaanilist südametuge (nt LVAD) vajavate patsientidega. Lisaks kliinilisele tööle on ta haiglas seotud õendusdokumentatsiooni standardiseerimisega ja koolitab õenduse üliõpilasi elektroonilise dokumenteerimise alal, kasutades ICNP klassifikatsiooni.

Irena töötab ka Andrzej Frycz Modrzewski Krakowi Ülikooli arsti- ja terviseteaduste teaduskonnas. Tema põhifookus on suunatud südamesiirdamise järgsele patsientide psühhosotsiaalsele rehabilitatsioonile ja elukvaliteedile, LVADi retsipentidele ning ühiskonna suhtumisele elundidoonorlusse.

Marita Ritmala RN, PhD

Saage tuttavaks, Marita Ritmala, intensiivraviõenduse ja -teadustöö teerajaja, kelle muljetavaldav teekond kestab juba üle neljakümne aasta!

Marita alustas oma tervishoiukarjääri 1979. aastal, kui temast sai õde. Aastal 2015 omandas ta doktorikraadi õendusteaduse erialal mainekas Turu Ülikoolis, Soomes. Tema vankumatu kirg ja uurimistöö fookus on intensiivravi patsientide unemustrid, mis on oluline aga alauuritud teema. Ta osaleb aktiivselt ka intensiivraviõdede teadmiste testi koostamises, mis hindab intensiivraviõdede professionaalset arengutaset, tagades kõrgeimad hooldusstandardid.

Omades 13-aastast praktilist kogemust intensiivraviõena Soomes ja veel kaheksa aastat JFK Meditsiinikeskuses USA-s, Floridas, toob Marita patsiendi hooldusesse hulgaliselt teadmisi. Ta on töötanud 15 aastat eriõena intensiivravivaldkonnas Helsingi Ülikooli Haiglas. Alates 2016 aastast on Marita magnetprogrammi direktor aidates arendada HUSis õendust vastavalt Magnethaigla® standartitele.

Ene Vadi RN, MSc, MA

Ene Vadi on SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla verepanga õendusjuht. Ta alustas verepangas õena tööd 2008. a. Tema peamiseks tööülesandeks on hoolitseda

verepanga sujuva tööprotsessi eest, tagamaks patsientidele ohutu transfusioonravi. Ene on alates 2020. a ka Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli kaaslektor. Tema uurimisvaldkonnad on õendusjuhtimine, emotsionaalne intelligentsus ja eetika õenduses ning laborimeditsiin ja transfusioonravi.

Dina Ljahh RN

Dina töötab Põhja-Eesti Regionaalhaigla verepangas transfusiooniõena. Tema põhiülesandeks on õdede koolitamine ja võimalike vigade ennetamine enne transfusiooni ja transfusiooni ajal. Dinal on praktilised oskused intensiivravi valdkonnas, kus ta töötas 20 aastat. Sealt saadud kogemus aitab paremini mõista õdede kui praktikute mõtlemisest. Alates 2021 aastast kogub Dina vereülekande kestuse andmeid tsirkulatoorse ülekoormuse ennetamise eesmärgil.

Terje Peetso MA

Terje Peetso on Põhja-Eesti Regionaalhaigla Innovatsiooni- ja välissuhete juht. Sealhulgas vastutab ta koostöö eest teiste haiglate ja kliiniliste partneritega Eestis ja välismaal.

Dr Peetso töötas aastatel 2003–2018 Euroopa Komisjonis rahvatervisega seotud valdkondades – tervishoiu digilahendused, tubaka tarbimise piiramine ja tervisega seotud riskide analüüs. 2014.aastal oli ta EL-i stipendiaat USA-s Lõuna-California ülikoolis, kus tema uurimistöö keskendus takistustele digilahenduste kasutuselevõtus tervishoius. 2018 – 2023 oli dr Peetso Regionaalhaigla juhatuse liige, vastutades muuhulgas teadus- ja arendustegevuse, koolituse, klienditeeninduse ja kvaliteedikontrolli eest.

Dr Peetso on lõpetanud Tartu Ülikooli arstiteaduskonna.

Priit Tohver MA

Dr Priit Tohver on kestliku arengu teenistuse juhataja Põhja-Eesti Regionaalhaiglas, toimetades nõnda tervishoiuinnovatsiooni eesliinil. Ta juhib 30-liikmelist meeskonda, mille eesmärk on ehitada õppivat organisatsiooni Regionaalhaiglas. Teenistuse tegevused ulatuvad strateegilisest planeerimisest teadus- ja arendustegevuse- ning analüütikani.

Priit on õppinud arstiks ja on varem töötanud Sotsiaalministeeriumi e-teenuste innovatsiooni nõunikuna, kus ta vastutas andmepõhise otsustusprotsessi ja tervishoiuinnovatsiooni edendamise eest. Ta kuulub WHO digitaaltervise ekspertide nimekirja ja on endine nõukogu liige Digitervise Seltsis (Digital Health Society). Priit on lisaks töötanud Eesti alalises esinduses ÜRO ja teistes rahvusvahelistes organisatsioonides Genfis. Priidul on ulatuslik kogemus tervishoiu mittetulundusühingutega, sealhulgas on ta olnud Rahvusvahelise Arstiteadusüliõpilaste Föderatsiooni (IFMSA) Euroopa piirkonna direktor.