21. juulist asus Regionaalhaigla juhatuse liikmena tööle Meelis Roosimägi

21.07.2008 Meelis Roosimägi on sündinud 24. veebruaril 1957. aastal. Ta on lõpetanud Tartu Ülikooli majandusteaduskonna majandusküberneetika eriala, täiendanud end mitmetel juhtimisalastel koolitustel (Aavo Koka organisatsioonikultuuri kujundamise meistriklass, Inscape – juhtide arendusprogramm, Ariko Reserv – finantsjuhtimine, Invicta – strateegiline juhtimine). Aastatel 1981-1982 oli Meelis Roosimägi aspirantuuris Eesti Teaduste Akadeemia Majandusinstituudis.
2005. aastast kuni PERHi juhatuse liikmena tööle asumiseni töötas Roosimägi AS Gennet Labi juhatajana. Enne seda oli ta kolm aastat Ida-Tallinna Keskhaigla juhatuse esimees ning on juhtinud lastetuse ravi ja meditsiinigeneetika keskust AS Ferthal ja Nõmme Erahaiglat Fertilitas.
Roosimägi on Eesti Lastefondi nõukogu esimees. Aastatel 2002-2005 juhtis Roosimägi Eesti Haiglate Liitu ning oli 1997-2002 Eesti Eratervishoiuasutuste Liidu juhatuse liige ja juhatuse esimees. Meelis Roosimägi on Nõmme-Tallinna Rotary klubi liige.

Regionaalhaigla nõukogu muutis 17. juuni koosolekul haigla juhatuse töökorraldust ja koosseisu. Meelis Roosimägi määrati juhatuse liikmeks Tõnis Alliku ettepanekul alates 21. juulist 2008. Tõnis Alliku sõnul vajas Regionaalhaigla juhatuse töö korrastamist lähtuvalt meie haigla arenguprioriteetidest ning Meelis Roosimägi oma teadmiste ja töökogemustega tervishoiusüsteemist on sobiv liige meie meeskonda.