Regionaalhaigla insuldipatsiendi raviteekonna arendsuprojekti meeskond koos Haigekassa esindajatega.JPG

Insuldipatsientide raviteekond muutub sujuvamaks

19.02.2020

12. veebruaril otsustas haigekassa juhatus toetada nelja insuldipatsiendi raviteekonna  arendusprojekti kogusummas 1 073 800 eurot. Saadud toetus annab võimaluse muuta Regionaalhaiglas insuldipatsiendi raviteekonna veelgi sujuvamaks ja terviklikumaks.

Regionaalhaigla juhatuse liikme Terje Peetso sõnul on insuldipatsiendi teekonna arendusprojekt väga olulise mõjuga, kuna lisaks sellele, et insult on tõsine haigus, on see ka väga tõsine isiklik, perekondlik ja sotsiaalne probleem. „Insuldipatsienditeekonna projekt on suurepärane võimalus arendada välja sujuv ja terviklik raviteekond, mille keskmes on patsiendi huvid ja vajadused,“ sõnas Peetso ja lisas: „Olen kindel, et sellest projektist saavad häid mõtteid ja kogemusi nii meie haigla töötajad kui kõik meie koostööpartnerid – perearstid, kohalikud omavalitsused, kogukonnateenuste osutajad ning Eesti tervishoiusüsteem tervikuna.“

„Ajuinfarkt on reeglina erineval tasemel puuet põhjustav haigus, millel on kõrge kordumisrisk. Seda riski saab vähendada arsti poolt määratud sekundaarse preventsiooni võtete täpse ja järjepideva järgimisega,“ ütles Regionaalhaigla neuroloogiakeskuse juhataja-ülemarst dr Andrus Kreis.  Kreisi sõnul on seni olnud ajuinfarkti põdenud haigel oht sattuda „auku“ haigla aktiivravi (nagu insuldiüksus, järelravi, taastusravi) ja perearsti vahel, mis põhjustab sageli preventsioonivõtete katkemise või moondumise. „Lisaks võib tekkida „auk“ meditsiinisüsteemi ja sotsiaalsete teenuste vahel, mille tulemusena võivad jääda haiged ja sugulased omapead, teadmata, mida teha edasi või kust saab abi erinevate igapäevaelu probleemide lahendamisel. Mainitud „auke“ aitabki vältida insulditeekonna projekt,“ ütles dr Kreis, lisades: „Loodetavasti on kahe aasta möödudes vähemalt osa sellest projektist rakendatav igapäevaelus, mille tulemusena väheneb ajuinfarktide kordumine ja paraneb põdenute ning nende sugulaste elukvaliteet.“

Põhja-Eesti Regionaalhaigla, Tartu Ülikooli Kliinikumi, Ida-Viru Keskhaigla ja Lääne-Tallinna Keskhaigla esitatud projektide taha on koondunud üle 50 koostööpartneri, sooviga muuta inimese insuldijärgne teekond tervishoiu- ja sotsiaalsüsteemis sujuvamaks.

Toetust saanud projektid selgitati välja kahe etapilise taotlusvooruga. Mõlemas voorus hindas taotlusi kümneliikmeline erinevatest osapooltest ja ekspertidest koosnev komisjon, mis tegi haigekassa juhatusele toetuse andmise ettepaneku. Kõik esimeses voorus projektide ettevalmistamiseks ja koostööpartnerite kaasamiseks toetust saanud haiglad said toetust ka nüüd, teises voorus: Tartu Ülikooli Kliinikum 295 260 eurot, Põhja-Eesti Regionaalhaigla 300 000 eurot, Ida-Viru Keskhaigla 300 000 eurot ja Lääne-Tallinna Keskhaigla 178 540 eurot.

Arendusprojekte rahastatakse tervishoius uudsete mudelite arendamiseks mõeldud haigekassa innovatsioonifondist. Projektide elluviimiseks on toetuse saajatel aega 2021. aasta lõpuni.