Ülisuur
Suur
Keskmine (tavaline)
Noore Arsti Stipendiumi saajad

Sel aastal anti välja seitse Noore Arsti Stipendiumi

17.05.2017

Regionaalhaigla Noore Arsti Stipendiumi komisjon vaatas läbi 11 esitatud taotlust ning valis välja selle aasta stipendiaadid. Valiku kriteeriumiteks oli arstina või proviisorina töötamine, kandidaadi vanus, koolituse/seminari kaalutletus ning haakumine haigla arengusuundadega.

2017. aastal anti välja 7 stipendiumi kogusummas 14 200 eurot.

Dr Juhan Reimand (diagnostikakliiniku arst-resident) – osalemiseks Euroopa Neuroradioloogia Seltsi korraldatav Pierre Lasjauniase nimelise koolituse III etapil Horvaatias.

Dr Rein Kruusat (anestesioloogiakliiniku anestesioloog) – osalemiseks praktikal Kuopio Ülikoolihaigla kardiokirurgia keskuses.

Dr Ingemar Almre (kirurgiakliiniku torakaalkirurg) – osalemiseks torakaalkirurgia-alasel täiendusel Kanadas, Toronto Ülikooli Üldhaigla torakaalkirurgia osakonnas.

Dr Annika Adoberg (sisehaiguste kliiniku nefroloog) – erialaseks täiendamiseks Oslo Ülikooli haiglas.

Dr Katrin Iverson (psühhiaatriakliiniku psühhiaater) – osalemiseks King’s College Londoni korraldatud Maudsley seminaride sarjal.

Dr Mikk Abram (diagnostikakliiniku arst-resident) – osalemiseks 29. Euroopa Patoloogia Kongressil Amsterdamis.

Dr Elen Vettus (onkoloogia- ja hematoloogiakliiniku arst-resident) – osalemiseks Euroopa Onkoloogide Kooli ning Ulmi Ülikooli 13-kuulisel rinnavähi täiendõppel.

Esimesed stipendiumid noorte arstide ravi- ja arendustegevuse toetamiseks andis Regionaalhaigla välja 2005. aastal.