Ülisuur
Suur
Keskmine (tavaline)

Kaksikdiagnoosiga patsientide päevaravi osakond (VI osakond)

Regionaalhaigla psühhiaatriakliiniku VI osakond ehk kaksikdiagnoosiga patsientide päevaravi osakond pakub integratiivravi ja rehabilitatsioonivõimalust päevastatsionaaris nendele patsientidele, kel lisaks psühhiaatrilisele haigusele esineb kaasuv uimastite kasutamise häire (kaksikdiagnoos, ingl.k dual diagnosis, co-occuring disorder).
Osakonnas töötab 2 psühhiaatrit, üldarst-juhataja, 3 psühholoogi, 1 loovterapeut ja 2 õde, sotsiaaltöötaja ning abiline. Samuti töötavad osakonnas tegevusterapeut, õendusjuht, turvatöötaja ja perenaine.

Töötame päevastatsionaarina

Osakond töötab päevastatsionaarina ja keskuses võib korraga viibida kuni 18 patsienti. Kuivõrd majutusvõimalust me patsientidele ei paku ja ravil olemise eelduseks on kohal viibimine pidevalt kogu tööpäeva jooksul, on enamik patsiente pärit Tallinnast. Ravil viibimise kestus ja ravil viibimiste arv ei ole piiratud.

Osakond jätkab 2005. aastal Sotsiaalministeeriumi, Tervise Arengu Instituudi ja Tallinna linna koostöös alustatud kaksikdiagnoosiga klientide päevakeskuse tegevust. Uimastite kasutamine psüühikahäirega patsientide seas on sage ja võib põhjustada psüühikahäire ägenemist või süvenemist. Alates 1990. aastate algusest on kogu maailmas võimaluse korral püütud kaksikdiagnoosiga patsientide ravi korraldada nii, et nad ei peaks abi saamiseks pöörduma eraldi psühhiaatrilise või narkoloogilise teenistuse poole.

Põhilise lähtekohana arvestame ravivajaduse heterogeenusega ja iga üksiku patsiendi iseärasustega. Õigeaegseid ja asjakohaseid sekkumisi rakendades püüame tõhustada psüühikahäirega patsiendi toimetulekut, saavutada tema taaslülitumine ühiskonda ja ennetada haiguse uusi ägenemisi, vältida uimastite tarvitamist ning nakkushaiguste levikut. Selleks rakendame võimaluste piires kõiki tõenduspõhiseid meetodeid, sh individuaalset ja grupiteraapiat, samuti kaasame raviprotsessi patsiendi pere.

Psühhiaatriakliinik

Kaksikdiagnoosiga patsientide päevaravi osakond (VI osakond)

sekretär 617 2661

6104 136

dr Ants Kask

juhataja

617 2572

Hettel Sarv

õendusjuht

610 4137