Ülisuur
Suur
Keskmine (tavaline)

Palume patsiente haigena mitte külastada

Regionaalhaigla ei ole sel aastal veel kehtestanud viiruste hooajal piiranguid patsientide külastamiseks. Haigla paneb seejuures inimestele südamele, et haiglas viibivaid lähedasi võib külastada vaid ise terve olles. Haiglas viibides tuleks kasutada ühekordseid kaitsemaske, mille saab registratuurist või osakonnast. Kindlasti on gripi ja teiste viirushaiguste ennetamisel olulisel kohal kätehügieen. Haiglasse või osakonda sisenemisel tuleks kindlasti käsi antiseptikumiga desinfitseerida. Lugege täpsemalt SIIT.

Visiidi- ja voodipäevatasu

Siit leiate informatsiooni visiidi- ja voodipäevatasu kohta.
Palun võtke ühendust registratuur@regionaalhaigla.ee, kui
 - teil on küsimusi visiiditasu arve kohta
 - teile pole väljastatud haiglas viibimise eest voodipäevatasu arvet või te soovite kordusarvet

NB! Kui Teile esitatud arve ei sisalda viitenumbrit, siis palun kasutage ülekande tegemisel
viitenumbrit 3500081542 (viitenumber on kohustuslik).

Visiiditasu

Visiiditasu on patsiendi omaosalustasu eriarsti vastuvõtule pöördumisel.

10. jaanuarist 2013 on ambulatoorse eriarstiabi visiiditasu, sh erakorralise meditsiini osakonnas osutatud abi eest 5 eurot. Visiiditasu võetakse nimetatud määras 1 kord ühe haigusjuhu kohta 3 kuu jooksul.

Visiiditasu ei võeta
 • rasedatelt
 • alla 18-aastastelt patsientidelt
 • kui vältimatu ambulatoorse eriarstiabi osutamisele järgneb vahetult statsionaarse tervishoiuteenuse osutamine
 • Regionaalhaigla teise eriala arsti suunamiskirjaga patsientidelt
 • teise raviasutuse sama eriala arsti suunamiskirjaga patsientidelt sama haigusjuhu raames
 • ambulatoorsetelt dialüüsipatsientidelt
 • tuberkuloosihaigetelt ja nende kontaktsetelt tuberkuloosipolikliinikus
 • tahtest olenematul visiidil psühhiaatriakliinikus
 • vähenenud töövõimega või mittetöötavatelt kindlustatud isikutelt psühhiaatriakliinikus. 

Kui patsient maksab tasulise ambulatoorse eriarstiabi visiidi eest, siis visiiditasu sisaldub selles hinnas.

Voodipäevatasu

Voodipäevatasu on patsiendi omaosalustasu haiglas viibimise eest alates esimesest voodipäevast.

Lähtudes ravikindlustuse seaduse muutmise seadusest (Riigikogus vastu võetud 20.12.2012), kehtestas Põhja-Eesti Regionaalhaigla nõukogu 1. veebruarist 2013 voodipäevatasuks 2.50 eurot. Voodipäevatasu 2.50 eurot tuleb tasuda haiglast väljakirjutamisel iga haiglas ravil (sh päevaravil-päevakirurgias) viibitud päeva eest, kuid mitte rohkem kui 10 päeva eest.

Voodipäevatasu peab maksma osakonna sekretärile, saab maksta ka polikliinikute jregistratuurides. Tasuda saab sularahas või kaardimaksega. Erandkorras on võimalik saada osakonna sekretärilt kaasa arve, mis tuleb tasuda ülekandega arvel märgitud tähtajaks.

Voodipäevatasu ei võeta:

 • intensiivravil viibimise aja eest 
 • raseduse ja sünnitusega seotud statsionaarse eriarstiabi osutamise eest
 • alla 18-aastastelt patsientidelt
 • hemodialüüsiosakonnas dialüüsipatsientidelt
 • ühiskonnaohtlikku nakkushaigust (nt tuberkuloosi) põdevatelt isikutelt
 • tahtest olenematult hospitaliseeritud vältimatut psühhiaatrilist abi vajavatelt patsientidelt
 • puudega mittetöötavatelt psühhiaatrilistelt patsientidelt
 • surmaga lõppenud haigusjuhtudel
 • vähenenud töövõimega või mittetöötavatelt kindlustatud isikutelt psühhiaatriakliinikus.