Ülisuur
Suur
Keskmine (tavaline)

Anesteesiakeskus

Anesteesiakeskuse sünniaastaks võib lugeda aastat 2002, mil toonased anesteesiaosakond ja postoperatiivse intensiivravi osakond  liideti anesteesiakeskuseks. Edasi on toimunud nii struktuuri- kui ka nimemuutusi, kuid meie töö sisu ei ole muutunud. Viimane struktuurimuutus toimus  aastal 2013, mil varem Hiiu onkoloogiakeskuses tegutsenud valuravi teenistuse ja anesteesia ambulatoorse polikliiniku liitmisel tekkis anestesioloogiapolikliinik.

Anesteesiakeskuse koosseisu kuulub:

anesteesiaosakond
II intensiivravi osakond
anestesioloogiapolikliinik

 

Anesteesiakeskus

Piia Solom

sekretär

617 2081

dr Kristjan Kalling

dr Kristjan Kalling

juhataja

617 3131

Merle Freimann

Merle Freimann

õendusjuht

617 2080