Ülisuur
Suur
Keskmine (tavaline)
IMG_6992.JPG

Regionaalhaiglas toimus õdede praktikaõppe tagasisideseminar

16.03.2017

Täna (16.03) toimus Regionaalhaiglas koostöös Tallinna Tervishoiu Kõrgkooliga õdede praktikaõppe tagasisideseminar. Kõrgkooli esindajad andsid haigla praktikajuhendajatele tagasisidet senisest koostööst ja üliõpilaste praktikakogemustest ning arutati edasist koostööd õppepraktika korraldamisel.

Mõned päevad tagasi allkirjastas haigla juhatuse esimees Agris Peedu uue kolmepoolse praktika korraldamise lepingu Tallinna ja Tartu Tervishoiu Kõrgkoolidega. Lepingus on kajastatud konsensusleppe kokkulepped.

Regionaalhaigla on suurim praktikabaas tervishoiukõrgkoolide üliõpilastele. „Regionaalhaigla praktikakorralduses lepingu sõlmimine suuri muudatusi kaasa ei too,“ ütles juhatuse esimees Agris Peedu. Regionaalhaiglas saavad oskusi lihvida õed, ämmaemandad, radioloogiatehnikud, bioanalüütikud, füsioterapeudid, tegevusterapeudid, hooldustöötajad, erakorralise meditsiini tehnikud jt. Eelmisel aastal oli Regionaalhaiglas praktikal kokku 534 praktikanti, kes tegid ca 75 000 praktikatundi.

„Hindame juhendajate panust ning jätkame seni kehtiva motivatsioonisüsteemiga,“ ütles Regionaalhaigla õendusdirektor Aleksei Gaidajenko ja lisas: „Oleme koostöös tervishoiukõrgkoolidega optimeerinud praktikakorraldust ning kindlasti teeme koostööd ka edaspidi. Haiglapoolsed juhendajad on suure juhendamiskogemusega ning jagavad heal meelel oma teadmisi tulevastele kolleegidele.“.

Probleem õdede puudusega on leidnud laialt käsitlemist Teadus- ja Haridusministeeriumi, Sotsiaalministeeriumi ja Haiglate Liidu vahel. Esimesed sammud probleemi lahendamiseks lepiti kokku konsensusleppes, kus kõik osapooled võtsid endale kohustusi. Lepe allkirjastati eelmise aasta novembris. Lähtuvalt konsensusleppest, jäi haiglatele kohutus tagada praktikakohad ning kõrgkoolid ei pea enam maksma haiglatele õdede praktika juhendamise eest ning kokkuhoitud ressursside eest on koolidel kohustus suurendada vastuvõttu õdede õppesse.

Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli rektor Ülle Ernits ütles: „Tegemist on väga olulise riiklikul tasemel kokkuleppega, mille eesmärk on tagada vajalikul hulgal õdede olemasolu tulevikus. Tallinna Tervishoiu Kõrgkool tõstab 2017 aastal õdede vastuvõttu 43 õppekoha võrra, järgmistel aastatel veelgi enam. Aastatepikkune kogemus näitab, et PERHi näol on tegemist stabiilse ja areneva praktikabaasiga, kes on kõrgkoolile väärt koostööpartner ka arendustegevustes. Kõrgkooli ja haigla koostöö toetab hariduse jätkusuutlikkust ja õenduse arenguid, lihtsalt öeldes tervishoiuteenuse kvaliteedi kindlustamist“.