Elina Reva

Kuidas koolitatakse onkoloogiaõdesid?

09.09.2019

Aastaid onkoloogiaõdede koolitamise ja toetamisega tegelenud keemiaravikeskuse õendusjuht Elina Reva kirjutab, kuidas algselt 2-päevasest koolitusprogrammist kasvas 2018. aastal välja erialaspetsiifiline 60-tunnine koolitusprogramm, mis sai augustis Euroopa Onkoloogiaõdede Ühingu poolt rahvusvahelise tunnustuse.

Onkoloogiliste patsientidega tööle asuv õde vajab eriteadmisi ning oskusi, mida paraku ei ole võimalik koolipingist saada. Kuna töö ei ole kergemate killast, siis kindlasti on vajalik ka tugev võrgustik ja toetav ning ühtehoidev meeskond. Õdede roll vähiravis on muutunud aina olulisemaks, regulaarselt toimuvad õdede vastuvõtud ja õde-nõustajad toetavad patsiente nii ravi ajal kui ka ravikuuride vaheaegadel. Väga suurt tähelepanu vajab onkoloogiaõdede läbipõlemist ennetav tegevus, mis aitaks õdesid onkoloogilise raviga kaasnevate patsiendi füüsiliste ja vaimsete madalseisudega toime tulla.

Regionaalhaigla onkoloogiaõed läbivad spetsiaalse koolituse, mis on koostatud võimalikult mitmekülgselt, võttes arvesse onkoloogide ettepanekuid, meeskonna vajadusi ning patsientide soove ja tagasisidet. Koolituse läbinud õdedele annab  see valmisoleku töötada onkoloogiliste patsientide ja nende lähedastega.

Aastatega lihvitud programm sai augustis Euroopa Onkoloogiaõdede Ühingu poolse (European Oncology Nursing Society (EONS) Endorsement Review Committe) rahvusvahelise tunnustuse koos EONS-i logo kasutamiseõigusega 5. aastaks.

Aastatega lihvitud programm sai augustis Euroopa Onkoloogiaõdede Ühingu poolse (European Oncology Nursing Society (EONS) Endorsement Review Committe) rahvusvahelise tunnustuse koos EONS-i logo kasutamisõigusega 5 aastaks. 

Tunnustus koolitusprogrammile näitab, et koolitame oma õdesid lähtuvalt Euroopa onkoloogiaõdede kvalifikatsiooni suundadest, meie erialaspetsialistidest koolitajad on pädevad ning liigume onkoloogiaõenduse arengutes Euroopaga ühel kursil. EONS-i heakskiit on Regionaalhaigla onkoloogiaõdedele suureks tunnustuseks. On rõõm, et tuleval, 2020. aastal saavad õed baaskoolituse läbimisel juba rahvusvaheliselt heaks kiidetud koolituse tunnistuse.

Saadud tunnustus on oluline mitmel põhjusel:

  • koolitusprogrammi koostajate ja koolituse pakkujatena annab see kinnituse, et koolitus vastab Euroopa onkoloogiaõdede koolituste suundadele ning arengutele;
  • koolitusprogrammi kaasatud koolitajate ja lektorite kvalifikatsioon vastab vajalikele nõuetele;
  • koolitusprogrammi sisu ja väljundid on suunatud onkoloogiliste patsientide õendusabi kvaliteedile;
  • koolituse jooksul kujuneb onkoloogiaõdede tugevam võrgustik ja laieneb omavaheline suhtlemine;
  • onkoloogiaõdede soov oma erialal töötada, areneda ja teineteist toetada tõuseb.

Euroopa Onkoloogiaõdede Ühingult saadi ka väga kasulikku tagasisidet edaspidiseks koolitusprogrammi arendamiseks.