marekmetslaid_MMP4837.jpg

Regionaalhaigla kompetentsikeskuste juhid arutasid ministriga kõrgema etapi tervishoiu arenguid

04.07.2019

Sotsiaalminister Tanel Kiik kohtus Regionaalhaigla kompetentsikeskuste juhtidega ja tutvus Mustamäe meditsiinilinnakuga. Mitme keskuse juhi, haigla ravitöö direktori dr Pokkeri ja juhatuse esimees Agris Peeduga arutati erialade üleriigilist arendamist, tervishoiu väljakutseid ja perspektiive. Kohtumiste fookuses oli Regionaalhaigla kui Põhja-Eesti piirkondliku haigla roll riigi meditsiinilise turvalisuse tagajana ja võimekus ravimahte kasvatada.

Regionaalhaigla ravitöö direktori dr Helis Pokkeri ja juhatuse esimehe Agris Peeduga oli jutuks Regionaalhaigla kui piirkondliku haigla võimekus ja tulevikuperspektiivid. Käsitleti nii rahvusvahelist koostööd, ravitöö arengusuundi kui ka meditsiinilinnaku arendusplaane, samuti tööjõu ja palgaga seonduvat.  “Ministeeriumi poolt ootame eelkõige selget jaotust erialade osas riigi kui terviku vaates, et kompetentsikeskuste arendamisel vältida dubleerimist ja ühist ressurssi tõhusaimal viisil kasutada,” ütles Peedu. „1,3 miljoni elaniku puhul on tähtis hoida fookust. Kompetents kasvab ainult rakenduses ja harvaesinevate haiguste puhul on patsiendi vaates eriti oluline tagada kompetentsi jätkusuutlikkus.” Dr Pokker tutvustas ka rahvusvahelise tunnustuse saanud multimodaalse vähiravikeskuse tööd ja palliatiivravi olulisust.

Sotsiaalminister Tanel Kiik rõhutas, et Põhja-Eesti Regionaalhaigla professionaalsed kompetentsikeskused omavad suurt riiklikku tähtsust kvaliteetsete tervishoiuteenuste tagamisel ja arendamisel. Samuti tõstis minister esile uue psühhiaatriakliiniku loomise, mida projekteeritakse J. Sütiste tee 21 kinnistule. „Põhja-Eesti Regionaalhaigla professionaalsed kompetentsikeskused omavad suurt riiklikku tähtsust ning hea meel on tõdeda, et lähima nelja aasta jooksul on Mustamäe meditsiinilinnakus planeeritud mitmeid ehitus- ja arendustöid, et kompetentsikeskuseid veelgi arendada. Lisaks tasub esile tõsta praeguse Paldiski maanteel, endise Seewaldi suvemõisa territooriumil, tegutseva Eesti suurima psühhiaatrilist abi andva raviasutuse kolimise Mustamäe meditsiinilinnakusse, mis on kahtlemata vajalik muudatus,“ sõnas minister Kiik, kelle sõnul tuleb nii riigil kui ühiskonnal pöörata suuremat tähelepanu vaimsele tervisele.

Eesti suurim psühhiaatrilist abi andev raviasutus on plaanitud aastaks 2023 kolida Mustamäe meditsiinilinnakusse, uus asukoht meditsiinilinnakus võimaldab lihtsamalt teiste erialade spetsialistidega konsulteerida ning patsiente uuringutele saata. Erilist rõhku soovib Regionaalhaigla panna psühhiaatriakliiniku sisearhitektuurse lahenduse kavandamisel just patsiendikeskse ja kodusema ravikeskkonna loomisele ning seeläbi ravitulemuste tõstmisele.

Regionaalhaigla operatsioonikeskust tutvustasid operatsioonikeskuse juht dr Markko Pärtelpoeg, õendusjuht Kai Slet ja anestesioloogiakliiniku juhataja dr Sergei Kagalo. Operatsioonikeskuses on 18 operatsioonituba, millest 2 erakorraliste operatsioonide tarbeks, lisaks on 5 operatsioonituba haigla päevakirurgia osakonnas. 

Kardioloogiakeskuse juhataja dr Jaanus Laanoja rääkis invasiivkardioloogia arengutest, südametervise ja kardioloogilise ravi väljakutsetest ning andis ülevaate kardiointensiivravi osakonna tööst. 

Intensiivravikeskuse juhataja dr Kristo Erikson tutvustas intensiivraviosakondade tööd, kehavälise membraanoksügenatsiooni aparaadi EKMO võimalusi, Eestis ainulaadset põletusravikeskust ja töösolevat paberivaba e-intensiivravi projekti. Kiirabikeskuse, EMO ja telemeditsiini töökorraldust näitasid kiirabikeskuse juhataja dr Arkadi Popov ja erakorralise meditsiini keskuse juhataja dr Vassili Novak. Jutuks oli ka katastroofimeditsiin ja masskannatanute situatsioonide lahendamine.