Yleisen kirurgian ja syöpäkirurgian yksikkö

Yleisen kirurgian ja syöpäkirurgian yksikkö on johtavia syöpäsairauksien ja yleiskirurgisten sairauksien hoitoon erikoistunut yksikkö Virossa. Yksikkö on aina lajissaan Virossa ja on erikoistunut erityisesti erialisten kasvainten hoitoon ja kirurgiaan.

Hoito

Yksikkö on ainoa yksikkö Virossa, jossa kirurgit ovat erikoistuneet tiettyjen kasvainten leikkaamiseen kasvaimen sijainnin mukaan, ja myös hyvänlaatuisten kasvainten leikkaamiseen. Yksikössä työskentelee ruoansulatuskanavan ylemmän osan gastroenterologiseen kirurgiaan, ruoansulatuskanavan alemman osan gastroenterologiseen kirurgiaan sekä pehmeiden kudosten, ihon ja vatsalaukun sairauksiin erikoistuneita lääkäreitä. Yksikön kirurgit opettavat päivittäisen työnsä ohella myös nuorempia kollegoitaan työn jatkuvuuden varmistamiseksi. Yksikkö toimii sekä Tarton yliopiston lääketieteellisen tiedekunnan että Tallinnan terveydenhuoltoammattikorkeakoulun harjoittelupaikkana. Yhteistyössä Tallinnan teknisen yliopiston kanssa tehdään tutkimustyötä sekä etsitään innovatiivisia ratkaisua erilaisiin lääketieteen ongelmiin. Yksikön kirurgit osallistuvat päivittäin erilaisten hoitotyöryhmien toimintaan eripuolilla Viroa ja vaativimmissa tapauksissa konsultoidaan muiden alojen lääkäreitä. Potilaat voivat olla varmoja siitä, että koko hoitohenkilöstö osallistuu potilaan hoitoon. Erikoistumisen ansiosta pystymme tarjoamaan kaikille potilaille potilaskohtaista ja henkilökohtaista hoitoa sekä valitsemaan potilaalle parhaiten sopivan hoitomuodon. Yksikössä hoidetaan koko Pohjois-Viron alueen vaativat kirurgista hoitoa tarvitsevat ja onnettomuuspotilaat. Yhteistyössä tehohoidon, ortopedian, neurokirurgian ja rintaelinkirurgian yksiköiden kanssa hoidetaan eniten useasta traumasta kärsiviä Virossa.

Yksikön esittely

Yleisen kirurgian ja syöpäkirurgian yksikkö jakautuu neljäksi itsenäiseksi, mutta kuitenkin keskenään tiiviissä yhteistyössä toimivaksi toiminnalliseksi yksiköksi.

Ruoansulatuskanavan ylemmän osan gastroenterologisen kirurgian osasto

Osastolla hoidetaan pääasiassa kyseisen alueen kasvaimia ja myös muita sairauksia. Osaston henkilöstöllä on pitkäaikainen kokemus ruokatorven, vatsalaukun, haiman ja maksan sekä sappiteiden hyvän- ja pahanlaatuisten kasvainten pitkäaikaisesta hoidosta. Kirurgian ohella käytetään myös endoskooppista diagnostiikkaa ja tarvittaessa potilas siirretään hoitoon välittömästi.

Henkilöstö:

 • Toomas Ümarik, osaston ylilääkäri
 • Jaan Tepp, kirurgi osastonlääkäri
 • Heiti Ruus, kirurgi osastonlääkäri
 • Tiit Suuroja, kirurgi
 • Vladimir Afanasjev, kirurgi
 • Sander Kütner, kirurgi
 • Martin Adamso, kirurgi

Ruoansulatuskanavan alaosan gastroenterologisen kirurgian ja syöpäkirurgian osasto

Osasto on johtava yksinomaan paksusuolen (paksu- ja peräsuolen) kasvaimiin erikoistunut osasto Virossa. Henkilöstöön kuuluu kirurgeja, jotka ovat aiemmin työskennelleet vuosien ajan Viron onkologiakeskuksessa ja Mustamäen sairaalassa, ja joilla on siten tarvittava kokemus sekä suunniteltuihin että kiireellisiin paksusuolen kasvainten kirurgiseen hoitoon. Osaston kirurgeilla on myös kymmenen vuoden kokemus paksusuolten kasvainten laparosokoppisista leikkauksista, joista potilaat tervehtyvät nopeasti huomattavasti pienemmin vaurioin. Peräsuolen kasvainten kirurgisessa hoidossa on onnistuneesti käytetty uutta TEM-menetelmää, jonka avulla voidaan tehdä suolta säästäviä leikkauksia. Parin viime vuoden aikana paksusuolen kasvainten hoitoon on ryhdytty käyttämään vaativia sytoreduktiivisia leikkauksia ja intraperitoneaalista sytostaattihoitoa. Kaikki hoitopäätökset tehdään päivittäin yhteistyössä säde- ja sytostaattihoitoihin erikoistuneiden lääkäreiden kanssa usean erikoisalan asiantuntijoista koostuvissa työryhmissä parhaan hoitomenetelmän määrittelemiseksi jokaiselle potilaalle erikseen kansainvälisten hoito-ohjeiden mukaisesti. Osaston lääkäreillä on vuosien kokemus kasvainten endoskooppisesta diagnosoinnista ja hoidosta. Polikliinisellä vastaanotolla tehdään perusteellista syöpäpotilaiden jälkihoitoa. Kasvainten havaitseminen mahdollisimman varhaisessa vaiheessa on todella tärkeätä, sillä silloin voidaan varmistaa myös paras mahdollinen hoitotulos.

Henkilöstö:

 • Priit Melnik, osaston ylilääkäri
 • Jüri Teras, yksikön ylilääkäri
 • Indrek Seire, kirurgi-osastonlääkäri
 • Valentin Tžusmarov, kirurgi-osastonlääkäri
 • Jelizaveta Gorošina, kirurgi
 • virve Saarevet, kirurgi

Ihon- ja pehmytkudosten kasvainten sekä bariatrisen kirurgian osasto

Osasto on kokenein bariatrisen kirurgian osasto Virossa ja hyvien hoitotulosten ansiosta, osasto tunnetaan myös Pohjoismaissa. Osaston kirurgit leikkaavat vuosittain yli 200 sairaudeksi luokiteltavasta ylipainosta kärsivää potilasta ja on siten suurin alan yksikkö koko alueella. Kirurgien ohella bariatrisen osaston henkilöstöön kuuluvat myös erikoissairaanhoitaja, joka neuvoo ja ohjaa potilaita ennen leikkausta sekä leikkauksen jälkeen. Osaston kirurgit ovat erikoistuneet myös suurien vatsanseinämän tyrien leikkausta ja vatsanseinämän plastiikkakirurgiaa tarvitsevien potilaiden hoitoon. Osasto on erikoistunut myös ihon ja pehmytkudosten kasvaimien hoitoon, ja myös tällä alalla osasto on Viron kokenein.

Henkilöstö:

 • Priit Miidla, osaston ylilääkäri
 • Ilmar Kaur, kirurgi, osastonlääkäri
 • Jaak Lepp, kirurgi
 • Urmas Sildre, kirurgi
 • Edvard Garden, kirurgi

Melanoomayksikkö

Melanoomayksikkö on Virossa ainoa lajissaan ja on erikoistunut yksinomaan melanooman diagnosointiin, hoitoon sekä seurantaan. Vuosittain hoidetaan yli 4000 potilasta. Yksikkö tekee tiivistä yhteisyötä Tallinnan teknisen yliopiston kanssa uusien ja innovatiivisten ratkaisujen löytämiseksi melanooman diagnosoinnissa. Yksikössä hoidetaan nopeasti ja tehokkaasti ihokasvainten ja melanooman diagnosointi sekä hoito, ja kaikki hoidetut potilaat käyvät myös seurannassa. Lisäksi seurannassa käyvät myös muualla hoidetut potilaat. Ainoana Virossa melanoomaa hoidetaan raajakohtaisesti sytostaattitiputushoidon avulla. Yksikön toimintaa johtaa osastonlääkäri dermatologi Marina Teras.

Lääkäreiden ohella potilaiden hoitoon ja leikkauksenjälkeiseen hoitoon osallistuvat myös sairaanhoitajat ja lähihoitajat, jotka pyrkivät kaikin tavoin olemaan avuksi ja tueksi potilaille. Yleisen kirurgian ja syöpäkirurgian yksikössä tehdään useita lääketutkimuksia, ja tällä hetkellä yksikkö osallistuu vakavista vatsaontelon infektioista kärsivien potilaiden antibakteriaaliseen hoitoon liittyvään kansainväliseen tutkimukseen. Yksikön tutkimustyö painottuu melanooman varhaiseen diagnosointiin ja kirurgisen hoidon eri aspekteihin sekä komplikaatioiden välttämiseen.