Työperäiset sairaudet ja työterveyshuolto

Työperäisten sairauksien ja työterveyshuollon yksikkö juontaa juurensa 1971 perustettuun työperäisten sairauksien klinikkaan. Alkuvuosina diagnosointi ja hoito painottuivat yksikön toiminnassa. Nykyään yksikkö on lääketieteen eri aloja ja uusimman diagnostiikan suomat mahdollisuudet yhdistävä osaamiskeskus. Työterveyshuoltoon erikoistuneiden lääkäreiden lisäksi yksikössä työskentelee nenä-, korva- ja kurkkutautien erikoislääkäri, allergiologi ja neurologi. Yksikkö tekee tiivistä yhteistyötä myös muiden keskuksen yksiköiden kanssa.
Työterveyshuollon tavoitteena on varmistaa osaltaan työympäristön turvallisuus ja vaarattomuus terveydelle sekä edesauttaa hyvin toimivan työtiimin kehittämisessä. Yksikkö tarjoaa ennaltaehkäiseviä, terveyttä edistäviä, työkykyä ylläpitäviä palveluja sekä hoitopalveluja.
Työperäisten sairauksien ja työterveydenhuollon yksikkö on ainoa yksikkö Virossa, jossa diagnosoidaan työperäisiä sairauksia. Yksikön lääkärit täydentävät jatkuvasti osaamistaan kouluttautumalla ja osallistumalla konferensseihin ja kansainvälisiin tutkimusprojekteihin.

Työperäisten sairauksien ja työterveydenhuollon yksikön hoitopalvelut:

 • Työntekijöiden terveystarkastukset ennen työsuhteen alkamista ja sääntömääräiset terveystarkastukset työsuhteen aikana
 • Työperäisten sairauksien diagnosointi ja tutkinta
 • Allergian aiheuttamat ihosairauksien ja hengitysteiden sairauksien diagnosointi (muun muassa työperäisen allergian tutkiminen)
 • Flunssarokotukset, TBE-rokotukset, B-hepatiittirokotukset työntekijöille ja yksityishenkilöille

Lisäksi yksikkö järjestää

 • Allergiatutkimukset yleisten allergeenien ja työperäisten allergeenien testaamiseksi
 • Kuulotutkimukset
 • EKG ja hengitysteiden tutkimukset (SPG)
 • Raskasmetallien biomonitoroinnin

Yksikkö käsittä työperäisten sairauksien osaston ja työterveyshuollon poliklinikan.
Yksikössä työskentelee yhteensä seitsemän sairaanhoitajaa ja yhdeksän lääkäriä sekä yksi työhygieniahoitaja. Lisäksi lääketieteen opiskelijat ja erikoistuvat lääkärit, sairaanhoitajat ja Tallinnan teknisen yliopiston työhygienian opiskelijat suorittavat vuosittain työterveydenhuoltoon liittyvän harjoittelun yksikössä. Lisäksi yksikössä työskentelee myös toimistohenkilökuntaa.
Yksikössä käytetään uusinta diagnostiikkaa, mikä parantaa työperäisten sairauksien diagnoosien laatua. 2010 lähtien työperäisen astman diagnosointiin on käytetty PEF-mittausta, jonka tuloksia analysoidaan Oasys-ohjelmalla. Kyseinen tutkimus mahdollistaa työympäristökohtaisten tutkimusten tekemisen.
2011 yksikössä otettiin käyttöön lihasjäykkyyden määrittelyn mahdollistava myotonometrinen menetelmä, joka auttaa tuki- ja liikuntaelinten sairauksien varhaisessa ennaltaehkäisemisessä.

Työperäisten sairauksien yksikkö

Työperäisten sairauksien yksikössä on kymmenen potilaspaikkaa. Vuosittain yksikössä viipyy noin 450 potilasta eripuolilta Viroa. Yksikössä diagnosoidaan työperäisiä sairauksia ja tutkitaan työympäristön haitallisia vaikutuksia potilaan terveyteen.
Suurin osa yksikön potilaiden terveyteen liittyvistä ongelmista liittyvät kaulan ja hartioiden sekä käsien fyysiseen ylirasitukseen ja tärinän seurauksiin. Jonkin verran on myös melun aiheuttamasta kuulon heikentymisestä kärsiviä potilaita sekä teollisuuskemikaalien ja teollisuuspölyn aiheuttamista hengitysteiden sairauksista, iho-ongelmista ja myrkytyksistä kärsiviä potilaita.

Työperäisten sairauksien diagnosointi

Työperäiset sairaudet diagnosoidaan yksikössä tehtävien tutkimusten tulosten, terveyskeskuslääkärin esittämien tietojen sekä potilaan ja hänen työnantajansa työskentelyolosuhteista antamien tietojen perusteella.
Työperäisiä sairauksia epäiltäessä, oma lääkäri tai erikoislääkäri ohjaa potilaan työperäisten sairauksien yksikköön tutkimuksia varten. Työterveyshuoltolääkärin vastaanotolle saapuessaan potilaan on esitettävä:

 • terveyskeskuslääkärin tai erikoislääkärin lähete.

Tutkimuksia varten tarvitaan seuraavat tiedot:

 • potilaan aiempaa terveyttä koskevat tiedot poliklinikan tietojen perusteella (sairauskertomus)
 • kopio työsopimuksista ja muista työhön liittyvistä tiedoista
 • potilaan laatima kuvaus työskentelyolosuhteista

Työperäisten sairauksien diagnosointi kuuluu Viron sairausvakuutuskassan piiriin ja on valtion rahoittamaa toimintaa.
Työperäisten sairauksien luettelo on vahvistettu Viron sosiaaliministerin 9. toukokuuta 2005 antamalla asetuksella nro. 66.

Työntekijöiden terveystarkastukset

Työntekijöiden terveystarkastus tehdään Viron sosiaaliministerin 24. huhtikuuta 2003 antaman asetuksen nro. 74 ”Työntekijöiden terveystarkastusten järjestäminen”
Työterveyshuolto ei kuulu arvonlisäverotuksen piiriin (Viron arvonlisäverolaki 16 § momentti 2).
Työterveydenhuolto ei kuulu luontaisetujen piiriin (Viron tuloverolaki 32 § momentti 2).

Ennen terveystarkastusta pyydämme esittämään seuraavat asiakirjat:

* työympäristön riskianalyysi ja työympäristön mittaustulokset
* luettelo terveystarkastukseen ohjatuista työntekijöistä

Yksikön lääkärit:

 • Viive Pille yksikön johtava ylilääkäri, työterveyslääkäri
 • Tiiu Kihva yksikön ylilääkäri, neurologi, työterveyslääkäri
 • Maie Vahisalu korva-, nenä- ja kurkkulääkäri, työterveyslääkäri
 • Eva Paas neurologi, työterveyslääkäri, kuntoutuslääkäri
 • Jaanika Sass työterveyslääkäri
 • Katrin Rebane sisätautien erikoislääkäri, työterveyslääkäri
 •  Svetlana Sergejeva keuhkolääkäri
 • Agita Inkene työterveyslääkäri

Työhygieniahoitaja:

 • Maris Rõivassepp. Valmistui Tallinnan terveydenhuoltoammattikorkeakoulusta 2010 farmaseutiksi. Suorittaa maisterintutkintoon johtavia työhygienian alan opintoja Tallinnan teknisen yliopiston soveltavan kemian ja bioteknologian laitoksella. Maris vastaa työolosuhteiden ja työskentelyä koskevien tietojen analysoinnista ja riskianalyysistä.

Sairaanhoitajat:

 • Ylihoitaja Jana Melnikova valmistui Tallinnan terveydenhuoltoammattikorkeakoulusta sairaanhoitajaksi. 2009 Jana suoritti maisterintutkinnon Tallinnan teknisen yliopiston soveltavan kemian ja bioteknologian tiedekunnassa pääaineenaan työhygienia. Jana vastaa työperäisten sairauksien diagnosoinnin ja työterveyshuollon piiriin kuuluviin rokotuksiin liittyvästä neuvonnasta.
 • Natalja Savina. Natalja vastaa allergiatestien tekemisestä sekä allergioihin liittyvästä neuvonnasta.
 • Lela Paju vastaa kuulotutkimuksista ja on LOR-sairaanhoitaja. Lisäksi hänen tehtäviinsä kuuluvat ennaltaehkäisevien terveystarkastusten suorittaminen ja kuulotarkastuksiin sekä kuulon heikentymiseen ja melun haittavaikutusten ennaltaehkäisemiseen liittyvä neuvonta.
 • Velda Saar on työterveyshoitaja. Hänen tehtäviinsä kuuluvat toiminnallinen diagnostiikka (EKG ja hengitysteiden tutkimukset), ennaltaehkäisevät terveystarkastukset, rokotukset, ja astmakoulutukset.
 • Milvi Pajuste vastaa keskuksen työntekijöiden ennaltaehkäisevistä terveystarkastuksista.
 • Valve Pomerants vastaa työperäisten sairauksien diagnosointiin liittyvästä neuvonnasta.
 • Maxim Chernov on osaston sairaanhoitaja ja vastaa potilaiden vastaanotosta, toiminnallisesta diagnostiikasta (EKG ja hengitysteiden tutkimukset) sekä ennaltaehkäisevistä terveystarkastuksista.

Työperäisten sairauksien ja työterveyshuollon yksikkö on ainoa lajissaan Virossa, jossa diagnosoidaan työperäisiä sairauksia

Viive Pille
Pohjois-Viron työperäisten sairauksien ja työterveyshuollon yksikön ylilääkäri

Työperäisten sairauksien ja työterveyshuollon yksikkö

Maie Koks

sihteeri

617 2939

Viive Pille

Viive Pille

yksikön ylilääkäri

617 2942

Jana Melnikova

Jana Melnikova

yksikön ylihoitaja

617 2941