Syöpätautien ja hematologian klinikka

Usean erikoisalan osaamiskeskus

Alkuvuodesta 2010 Pohjois-Viron Lääketieteellisen Keskuksen järjestyksessä seitsemäntenä klinikkana toimintansa aloitti syöpätautien ja hematologian klinikka. Syöpähoitojen osaamiskeskuksen keskittyminen nykyaikaiselle Mustamäen sairaala-alueelle mahdollistaa mukavan ja laadukkaan hoidon tarjoamisen potilaille nykyaikaisia vaatimuksia vastaavassa ympäristössä.
Syöpätautien ja hematologian klinikalla on pitkät perinteet: klinikan edeltäjä on Viron onkologiakeskus (1946–2001) sekä Itä-Tallinnan keskussairaalan hematologian osasto (2003 saakka).
Keskuksen syöpähoitoihin liittyvää toimintaa koordinoi syöpähoitojen laadunvarmistuksesta vastaava toimikunta. Potilaiden paremman hoidon varmistamiseksi on perustettu seuraavat eri erikoisalojen asiantuntijoista muodostuvat työryhmät:

 • torakaal-onkologinen työryhmä
 • ihon ja tuki- ja liikuntaelinten ja pehmytkudosten kasvainten työryhmä
 • pään ja kaulanalueen kasvainten työryhmä
 • suoliston kasvainten työryhmä
 • rintarauhasen kasvainten työryhmä
 • gynekologisten kasvainten työryhmä
 • urologisten kasvainten työryhmä
 • keskushermoston kasvainten työryhmä
 • hematologian työryhmä
 • neurologisten ja endokrinologisten kasvainten työryhmä
 • palliatiivisen hoidon työryhmä

Syöpätautien ja hematologian klinikka koostuu kolmesta yksiköstä ja poliklinikasta:

 • hematologinen yksikkö
 • sytostaattihoitoyksikkö
 • sädehoitoyksikkö
 • syöpätautien ja hematologian poliklinikka

Klinikka toimii pääasiassa Mustamäen sairaala-alueen sairaalarakennuksessa, ja ainoastaan sädehoito-osasto 2 ja hematologinen sekä kuntoutusyksikkö sijaitsevat Hiiun sairaalarakennuksessa.
Pohjois-Viron Lääketieteellisen Keskuksen syöpätautien ja hematologian klinikan henkilöstö koostuu 241 työntekijästä, eli 36 lääkäristä, 122 sairaanhoitajasta, 13 röntgenteknikosta ja 54 lähihoitajasta. Osastovuodepaikkoja on yhteensä 132 (13 on toisen asteen tehohoitopaikkaa), ja lisäksi klinikalla on 31 päiväosastopaikkaa ja hoitotuolia.

Hoito- ja tutkimustoiminta

Klinikan tavoitteena on osoittaa syöpäsairaille ja veritaudeista kärsiville potilaille laadukasta diagnostista hoitoa ja sairauksien hoitoa. Klinikalla hoidetaan pahalaatuisia kasvaimia nykyaikaisin solusalpaushoidoin, biologisten hoitojen hormoni- ja immuunihoitojen sekä sädehoitojen avulla. Aktiivista yhteistyötä tehdään myös keskuksen muiden klinikoiden ja hoitoyksiköiden kanssa. Potilaille tarjotaan myös tuki- ja kuntoutushoitoja.
Potilaiden hoidossa korostetaan erityisesti hoidon yksilöllisyyttä ja potilaan tarpeita vastaavaa hoitoa. Tarvittaessa tehdään molekyyligeneettiset testaukset ennen hoidon aloittamista.
Klinikalla annetaan geneettistä neuvontaa sekä potilaille että heidän läheisilleen, ja osallistutaan syövän varhaisessa vaiheessa havaitsemiseen liittyviin aloitteisiin ja kansalaisten neuvontaan. Lisäksi klinikkaa kouluttaa lääkäreitä (myös erikoistuvia) ja vastaa syöpätauteihin ja hematologiaan liittyvän tutkimustyön järjestämisestä.
Usean erikoisalan asiantuntijat yhdistävien työryhmien ja syöpähoitojen puitteissa tehdään tiivistä yhteistyötä myös kaikkien keskuksen muiden klinikoiden ja yksiköiden kanssa, sekä myös muiden tutkimus- ja hoitolaitosten kanssa. Lisäksi klinikka osallistuu aktiivisesti myös eri syöpätyyppien diagnosointi- ja hoito-ohjeiden laadintaan ja täydentämiseen.

Yhteistyökumppanit

Syöpätautien ja hematologian klinikka tekee yhteistyötä erilaisten hoito- ja tutkimuslaitosten kanssa Virossa ja ulkomailla. Suurimmat yhteistyökumppanit ovat

 • Tukholman Karoliininen instituutti
 • Helsingin yliopistollisen sairaalan klinikka
 • Göteborgin Sahlgrenskan yliopistollisen sairaalan hematologian osasto
 • Syöpätutkimusteknologian kehityskeskus
 • Kemian ja biologisen fysiikan instituutti
 • Tervise Arengu Instituut
 • Diakoninen sairaala (hyvät olosuhteet terminaalihoitovaihetta varten)

Yhteistyössä Viron syöpäyhdistyksen kanssa (SA Vähihaigete Toetusravi) tuetaan myös Tallinnassa ja Harjun maakunnassa asuvien potilaiden kotona tapahtuvaa hoitoa, ja konsultoidaan potilaita ja heidän läheisiään verkkopalvelun kautta.

Pohjois-Viron Lääketieteellinen Keskus pysyy kehittyvien syöpähoitojen tahdissa, ja useiden erikoisalojen välinen yhteistyö sekä erittäin kokenut hoitohenkilöstö mahdollistavat potilaiden nykyaikaisen, usean erikoisalan yhteistyönä toteutettavan potilaskohtaisen hoidon

Vahur Valvere
Pohjois-Viron Lääketieteellisen Keskuksen syöpätautien ja hematologian klinikan ylilääkäri
Vahur Valvere

Vahur Valvere

klinikan ylilääkäri

617 2304

Nikolai Tover

Nikolai Tover

klinikan ylihoitaja

617 1373