Subakuutti osasto naispotilaille (Osasto IV)

Osastollamme diagnosoidaan ja hoidetaan pääasiassa kroonisluonteisia psykoottisilla häiriöillä naispotilaita - sekä skitsofrenian pahenemisvaiheita että vakavampia mielialahäiriöitä ja vaikeita ahdistuksia sekä dementiaan liittyviä psykoottisia häiriöitä.
Osasto sijaitsee 20. luvun alusta peräisessä peruskorjatussa historiallisessa sairaalarakennuksessa. Potilaille on tarkoitettu 29 hoitosänkyä. Osastossa työskentelevät psykiatrit, psykologit, sairaanhoitajat ja hoitotyöntekijät (2 luottamushenkilöä), toiminnanohjaaja ja sihteeri.
Osastoon otetaan vastaan sekä vastaanotto-osaston kautta ​​päivystykseen tulleita potilaita että suunnitellusti poliklinikan kautta tulleita sairaalahoitoa ja tilan diagnosointia tarvitsevia potilaita. Vaikeammassa tilassa olevat potilaat sijoitetaan osastolla huoneisiin, jossa hoitohenkilökunta voi jatkuvasti seurata heidän tilannetta. Erityistä seurantaa tarvitseville potilaille on taattu rauhallinen ja turvallinen ympäristö.
Tilan parantuessa potilaat siirretään muihin huoneisiin, jossa voi liikkua enemmän sekä osastolla että ulkona. Potilashuoneet ovat kaksi- ja kolmipaikkaiset, tarkkailuhuone on seitsemänpaikkainen.
I kerroksessa sijaitsevat lääkärien, sairaanhoitajajohtajan, sihteerin, psykologin huoneet, suuri ruokasali, toimintahuone, pukuhuone ja potilaiden suihkuhuone. II kerroksessa ovat potilashuoneet, hoitajien seurantahuone ja toimenpidehuone EKG-koneella, erikoistuvien lääkärien huone ja potilaiden vapaa-aikatilat televisioilla.
Sairaalassaoloaika on keskimäärin 20 päivää, mutta tarvittaessa myös enintään kolme kuukautta tai kauemmin. Annetaan hoitoa sekä potilaan suostumuksella että tahdosta riippumatta oikeuden määräyksellä.
Lääkkeistä ovat saatavilla kaikki Virossa käytettävät uuden sukupolven ja myös edellisen sukupolven psykofarmakat, jokaiselle potilaalle löydetään yksilöllisesti, hänelle sopiva lääkehoito. Jokainen potilas tutkitaan tarvittaessa fyysisen terveyden osalta. Osastolla on hyvä yhteistyö Pohjois-Viron keskussairaalan kaikkien klinikoiden kanssa, että taata potilaalle kattava diagnostiikka ja nykyaikainen hoito. Sisätautilääkäri vierailee osastolla säännöllisesti.

Tiimityö tärkeällä paikalla

Osastomme toimii tiimityöperiaatteella. Joka päivä on potilasta varten paikalla luottamushenkilö, hoitava lääkäri ja psykologi. Psykologit ovat perheterapian ja kognitiivisen psykoterapian koulutuksella. Tarpeen mukaan tarjotaan yksilöllistä ja perheterapiaa, johon voivat osallistua myös potilaan perheenjäsenet, sekä kolme kertaa viikossa ryhmäterapiaa. Psykologien lisäksi ryhmäterapiaa johtaa vastaavan valmistelun saanut luottamushenkilö. Työ tapahtuu viroksi tai venäjäksi, tarvittaessa myös englanniksi.
Jaksamisen ja itsetunnon parantamiseksi osastolla työskentelee toiminnanohjaaja, joka tarjoaa käsin tehtävää ja käsityöllistä toimintaa, sekä potilaiden kanssa voimistellaan säännöllisesti. Osastolla on potilaille tarkoitettu kuntolaite.
Vuodeosastohoidon jälkeen voi potilaan ohjata tarvittaessa myös asuinpaikkansa kuntoutusohjelmiin, osasto tekee tiivistä yhteistyötä Tallinnan Mielenterveyskeskuksen ja sosiaalihuollon yksikköjen kanssa.
Olemme muodostuneet opiskelupaikaksi Tallinnan ja Tarton terveydenhuollon korkeakoulun opiskelijoille sekä Tarton Yliopiston lääketiedekunnan erikoistuville lääkäreille. Osaston työntekijät ovat osallistuneet lääketutkimuksiin, kouluttaneet kollegoja ja osallistuneet useisiin mielenterveyden projekteihin.

Subakuutti osasto naispotilaille

Annika Lorenz

Sihteeri

617 2583

Rimma Semjonova

Rimma Semjonova

Yksikön ylihoitoja

617 2585