Sairaalasta

SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla eli Pohjois-Viron Lääketieteellinen Keskus on Viron johtaviin sairaaloihin lukeutuva sairaala, jonka perusarvoja ovat potilaskeskeisyys, ammattitaitoisuus, innovatiivisuus ja tiimityö. Sairaalassa työskentelee yli 5000 alan asiantuntijaa lääkäreistä, sairaanhoitajiin, lähihoitajiin ja muiden alojen edustajiin potilaiden hyvinvoinnin varmistamiseksi. Lääkäreitä on yli 500, ja sairaalassa suorittaa opintojaan jatkuvasti noin sata lääketieteen opiskelijaa ja erikoistuvaa lääkäriä. Sairaalassa on seitsemän klinikkaan ja 32 osaamiskeskusta käsittävä keskussairaala. Pohjois-Viron Lääketieteellinen Keskus tarjoaa eurooppalaisten yliopistollisten keskussairaaloiden tapaan sairaalapalveluja kaikilla lääketieteen erikoisaloilla silmäsairauksia ja synnytyksiä lukuun ottamatta. Sairaalassa hoidetaan vuosittain miltei 144 000 potilasta.

Pohjois-Viron Lääketieteellinen Keskus perustettiin 25. heinäkuuta 2001 Viron tasavallan hallituksen päätöksellä yhdistämällä Mustamäen sairaalan, Kivimäen sairaalan, Viron onkologiakeskuksen, Tallinnan psykiatrisen sairaalan, Tallinnan ihotautisairaalan, perheneuvolan ja työperäisten sairauksien klinikan toiminnot.

Arvot: potilaskeskeisyys, ammattitaitoisuus, innovatiivisuus ja tiimityö

 • Pohjois-Viron Lääketieteellisen Keskuksen visiona on olla tunnustettu eurooppalainen sairaala.
 • Pohjois-Viron Lääketieteellisen Keskuksen missiona on Viron asukkaiden ja terveydenhuoltojärjestelmän puitteissa annettavan hoidon turvallisuuden varmistaminen monimuotoista akuuttihoitoa tarjoavana sairaalana, opetus- ja tutkimus- sekä kehitystyön johtaminen lääketieteessä ja terveydenhuollossa.
 • Perusarvojamme ovat potilaskeskeisyys, ammattitaitoisuus, innovatiivisuus ja tiimityö.

Potilaskeskeisyys

 • Potilas on kaiken toimintamme ytimessä.
 • Jokaiselle potilaalle löydetään optimaalisin hoito.
 • Kanssakäymisessä potilaiden kanssa noudatetaan lääkärin eettisen toiminnan periaatteita ja hyvää tapaa.
 • Välitämme potilaistamme ja heidän yksityisyydestään.

Ammattitaitoisuus

 • Sairaalamme työntekijät ovat parhaat tiedot ja taidot omaavia oman alansa asiantuntijoita.
 • Erilaisten tapausten määrä ja laajakirjoisuus auttavat takaamaan tehokkaamman hoidon.
 • Työaika käytetään tehokkaasti.
 • Olemme kunnianhimoisia – lahjakkailla on mahdollisuus toteuttaa itseään.

Innovatiivisuus

 • Hyödynnämme huipputeknologiaa ja innovatiivisia hoitotapoja – teemme uusia asioita ensimmäisinä Virossa.
 • Olemme viite- ja osaamiskeskus, ja terveydenhuoltoverkoston ydin Pohjois-Virossa. Koulutamme muita terveydenhuoltoalan yrityksiä uusimpien hoitomenetelmien käyttöön.
 • Olemme innovatiivisia myös hoitotyön tukitoiminnoissa (IT, tekninen osaaminen jne.) sekä työn toteuttamisessa.
 • Tuemme huippuosaajien tutkimustoimintaa monipuolisesti.

Tiimityö

 • Kuuntelemme kaikkien mielipiteitä ja päätöksenteko- ja johtamisprosessimme ovat demokraattisia.
 • Kaikki hoitoprosessiin osallistuvat (lääkärit ja muu henkilöstö) tuntevat kuuluvansa samaan tiimiin.
 • Esimiehemme tiedostavat tehtävänsä henkilöstön kehittämisessä ja tiedonvälityksessä.