Sairaalahoito

Ota mukaan sairaalaan

 • henkilöllisyystodistus (passi, henkilökortti, ajokortti);
 • terveyskeskuslääkärin tai erikoislääkärin lähete;
 • mahdollisten edeltävien tutkimusten tiedot;
 • omat hygieniatarvikkeet;
 • tarvittaessa oma yöpuku ja vaatteet ja aamutakki;
 • sisäkengät;
 • päivittäin käytettävät lääkkeet

Ilmoittautuminen

 • Mustamäen sairaala-alueella (J. Sütiste tee 19) lähetteellä saapuvat potilaat ilmoittautuvat:
  • arkisin kello 07.00-16.00 poliklinikan vastaanotossa
  • sunnuntaisin 10.00 -18.00 poliklinikan vastaanotossa
  • lauantaisin ja arkisin työajan jälkeen (kello 16.00–07.00), sunnuntaisin (kello 18.00–07.00) ja yleisinä juhlapäivinä päivystyksen vastaanotossa, joka on avoinna ympärivuorokauden
  • päällysvaatteet voi jättää huoneeseen B1060 sijaitsevaan.
 • Hiiun sairaalarakennuksessa sijaitsevan iho- ja sukupuolitautien yksikön (Hiiu 39) vastaanotto on avoinna lähetteellä saapuville potilaille arkisin kello 8.30–13.00
 • Hiiun sairaalarakennuksessa sijaitsevan työperäisten sairauksien ja työterveydenhuoltoyksikön (Hiiu 39) vastaanotto on avoinna lähetteellä saapuville potilaille arkisiin kello 9.00–13.00
 • Hiiun sairaalarakennuksessa sijaitsevan osastohoitoyksikön (Hiiu 44) vastaanotto on avoinna lähetteellä saapuville potilaille kaikkina viikonpäivinä kello 8.00–19.00
 • Hiiun sairaalarakennuksessa sijaitsevan päiväkirurgisen osaston (Hiiu 44) vastaanotto on avoinna lähetteellä saapuville potilaille arkisin kello 7.30–13.00
 • Psykiatrisen yksikön vastaanotto on avoinna lähetteellä osastohoitoon saapuville potilaille arkisin kello 8.00–16.00
 • Kosella sijaitsevan tuberkuloosiyksikön vastaanotto on avoinna ympäri vuorokauden

Vuodeosaston päivämaksu

Viron sairausvakuutuksen muuttamista koskevan lain nojalla (vahvistettu Viron parlamentissa 20.12.2012), Pohjois-Viron Lääketieteellisen Keskuksen hallintoneuvosto vahvisti 1. helmikuuta 2013 alkaen vuodeosaston päivämaksuksi 2,50 euroa. Vuodeosaston päivämaksu 2,50 euroa on maksettava sairaalasta lähdettäessä jokaiselta sairaalassa vietetyltä päivältä (myös päiväosastolla viivytyltä ajalta), mutta kuitenkin korkeintaan vain 10 päivän ajalta. Osastolla vietetystä ajasta perittävän maksun voi maksaa osaston toimistosihteerille tai poliklinikoiden tai päivystyksen kanslioissa. Maksu voidaan suorittaa käteisellä tai kortilla. Poikkeustapauksissa laskun voi maksaa myös myöhemmin laskuun merkittyyn eräpäivään menneessä.

Vuodeosaston päivämaksua ei peritä:

 •  tehohoidossa vietetyltä ajalta;
 • raskauteen ja synnytykseen liittyvästä osastohoitoa edellyttävästä erikoissairaanhoidosta;
 • alle18-vuotiailta potilailta;
 • veridialyysiosaston dialyysipotilaat;
 • muille vaarallista tartuntatautia (esimerkiksi tuberkuloosi) sairastavat henkilöt;
 • tahtonsa vastaisesti sairaalahoitoon määrätyt välitöntä psykiatrista hoitoa tarvitsevat potilaat;
 • työelämän ulkopuolella olevat psykiatriset potilaat, joiden psyykkinen haitta on määritelty;

potilaan kuolemaan johtaneet tapaukset

Internetin ja matkapuhelimen käyttö

Sairaalaan voi ottaa mukaan kannettavan tietokoneen, ja Mustamäen sairaala-alueen rakennuksissa on langaton verkko, jonka käyttö on maksutonta potilaille. Langattoman internetyhteyden käyttöön tarvittavat tunnukset saa osaston sairaanhoitajilta.
Matkapuhelinten käyttöä voidaan rajoittaa osastolla potilaiden turvallisuuden varmistamiseksi.

Osastolle ilmoittautuminen

Osastolla potilaat vastaanottaa sairaanhoitaja, joka

 • esittelee sairaalan säännöt ja kertoo osastokohtaisista vaatimuksista ja aikataulusta;
 • esittelee potilaalle päivittäin käytettävät lääkkeet;
 • huolehtii avun järjestämisestä tarvittaessa (kieliongelmat, liikkumiseen syömiseen ja muihin erityistarpeisiin liittyvä apu);
 • kiinnittää jokaisen potilaan ranteeseen tai nilkkaan rannekkeen, jossa on potilaan tunnistamisen mahdollistava merkintä – ranneketta ei saa poistaa. Rannekkeen avulla potilas voidaan tarvittaessa tunnistaa nopeasti oikean avun antamista varten silloin kun potilas viipyy osaston ulkopuolella. Rannekkeeseen liittyvissä asioissa voi aina kysyä neuvoa hoitajalta.
 • Osaston päiväjärjestys sekä muut sairaalassa viipymistä koskevat säännöt löytyvät osaston ilmoitustaululta. Pyydämme noudattamaan näitä sääntöjä sekä noudattamaan myös yörauhaa (kello 23.00 - 7.00).

  Pohjois-Viron Lääketieteellisen Keskuksen työntekijöillä (lääkärit ja hoitajat ja muut työntelijät) on valokuvallinen ja erivärinen nimikyltti – lääkäreiden nimikyltit ovat punaisia, sairaanhoitajien keltaisia, lähihoitajien vihreitä ja muiden työntekijöiden nimikyltit ovat sinisiä. Hoidosta vastaa hoitava lääkäri. Hoitava lääkäri voi vaihtua hoitojakson aikana (esimerkiksi osastolta toiselle siirryttäessä ja teho-osastolla). Potilaan terveydentilaa ja hoitoa koskevat tiedot ovat luottamuksellisia henkilötietojen suojaamista koskevan lain nojalla. Tästä syystä pyydämme potilaita ilmoittamaan yhteyshenkilön, jolle sairaalan lääkärit ja hoitajat voivat luovuttaa potilaan terveydentilaa koskevia tietoja.

Turvallisuus

Valokuvaaminen ja kuvaaminen on kielletty sairaalassa, sillä se voi häiritä muita potilaita. Potilaiden, henkilöstön ja vieraiden turvallisuuden varmistamiseksi sairaala on varustettu ympärivuorokautisesti käytössä olevilla videotallennuslaitteilla ja sairaalassa on myös vartijat. Kaikki liiallinen käteinen, korut ja muut arvoesineet sekä suurikokoiset tavarat tulisi jättää kotiin (huoneissa on rajoitetusti säilytystilaa). Tarvittaessa arvoesineet voi antaa läheisille takaisin kotiin vietäviksi.
Ennen leikkaukseen tai tutkimuksiin siirtämistä, matkapuhelin, lompakko, tietokone ja muut arvoesineet kannattaa antaa sairaanhoitajalle, joka vie ne tallelokeroon.  Tavarat ja vaatteet (esimerkiksi päällysvaatteet), joiden osastolle vieminen on kielletty, säilytetään kuittausta vastaan. Säilöön luovutetut tavarat luovutetaan potilaan käyttöön pyynnöstä myös hoidon aikana. Sairaalasta poistuttaessa tavarat luovutetaan kuittausta vastaan osastolla, jossa potilas on sairaalasta lähtiessään. Sairaala vastaa ainoastaan kuittausta vastaan luovutetuista tavaroista!